เกษตรกรต้นแบบ
"จิรฐา มีผิว กลุ่มแม่บ้านฯผู้ผลิตมังคุดกวน ดาวจันท์"
คุณคุณจิรฐา มีผิว  จ. จันทบุรี ปี 2557

คุณจิรฐา มีผิว

เนื่องจากในหลายๆปีที่ผ่านโดยเฉพาะในปีนี้(2557)มังคุดได้มีราคาต่ำลงทุกๆปีทำให้เกษตรกรขาดทุนและไม่มีองค์กรใดที่จะสามารถเข้ามาช่วยบ้านแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำชาวบ้านในบ้านปลายคลองจึงได้ริเริ่มและได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลองวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อนำมังคุดที่ไม่มีมูลค่ามาแปรรูปด้วยวิธีการกวนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มากขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

จากภาวะของราคามังคุดที่มีแนวโน้มลดลงเลื่อยๆต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงก่อเกิดภาวะเก็บมาก็ขาดทุนค่าจ้างเก็บก็ไม่คุ้มค่ากับราคาที่ขายดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเดียวกันจึงได้มาจับกลุ่มและวิเคาระห์ปัญหาร่วมกันจึงได้หาทางออกให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

หลังจากรวมตัวกันแล้ว"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง"จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ โดยทางกลุ่มรวบรวมสินค้าจากสมาชิกนั่นก็คือมังคุด และได้นำมาทำการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ได้ราคาสูงขึ้น

คุณจิรฐา กับกิจกรรมมังคุดกวนของกลุ่มฯ

ความสามารถอันโดดเด่น

มังคุดกวนดาวจันท์
คือชื่อแบรนด์สินค้าที่กลุ่มแม่บ้านฯปลายคลองได้ใช้ในการทำกิจกรรมและเป็นชื่อที่ใช้ทำการตลาดจนมังคุดกวนของที่นี่มีชื่อเสียง มีรสชาดที่อร่อย เปรี้ยวอมหวานเป็นที่ถูกใจของผู้ได้ชิม ด้วยวัตถุดิบที่มีในพื้นที่จึงทำให้สินค้าของกลุ่มมีตลอดและสดใหม่อยู่เสมอ

ทางกลุ่มได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องการขายออนไลน์ซึ่งผู้ซื้อสามารถทำการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบจะคอดยรับorderและconfirmการสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนวัตถุดิบที่ทางกลุ่มจะใช้ผลิตนั้นทางกลุ่มฯได้มีการจัดเก็บเป็นอย่างดีเพื่อให้มีสินค้าขายตลอดทั้งปี ผลดีจากการพัฒนาสินค้า คือ ทำให้สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีความพร้อมในการจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ซึ่งทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์(OTop) ประเภทอาหาร ระดับ 4 ดาว ปี 2555
-เกษตรกรสำนึดรักบ้านเิด ปี 2557

มังคุดแปรรูปสุดยอดผลิตภัณฑ์เของทางกลุ่มฯ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 9/4 หมู่.7 ตำบล.คมบาง อำเภอ.เมือง จังหวัด.จันทบุรี

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด