เกษตรกรต้นแบบ
"รุ่งทิวา...เกษตรกรผู้ปลูกเห็ดอินทรีย์แห่งเมืองสองแคว"
คุณรุ่งทิวา อันตรเสน  จ. พิษณุโลก ปี 2557

คุณรุ่งทิวา อันตรเสน

ฟาร์มเส้นทางเห็ดตอบสนองผู้บริโภคที่รักสุขภาพด้วยการผลิตเห็ดที่ได้คุณภาพทั้งการผลิตที่ได้ระบบ GAP และ Organic Thailand เพื่อเป็นต้นแบบและการจัดการฟาร์ม และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนและประเทศของเราโดยมีแนวความคิดแบบผสมผสานเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ฟาร์มเส้นทางเห็ดมีศักยภาพและความสามารถในด้านการผลิตและสามารถพัฒนาขีดความสมารภของฟาร์มให้เจริิญและพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นเป็นการค้าขายออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของฟาร์มให้คนทั่วไปได้รู้จัก

ด้วยความใส่ใจในตัวสินค้าแดละความใส่ใจต่อตัวผู้บริโภคทางฟาร์มเส้นทางเห็ดจึงได้พยายามที่จะผลิตเห็ดที่ได้มาตรฐานทุกตัวเพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดความมั่นใจในการกินของตัวผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น GAP , organic thailand และอื่นๆ

คุณรุ่งทิวาภายในโรงเรือนผลิตเห็ด

ความสามารถอันโดดเด่น

จัดทำpackageบรรจุเห็ดชุดเห็ดเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค
จากที่กลุ่มมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางฟาร์มเส้นทางเห็ดจึงได้คิดต่อยอดสินค้าที่จะพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ดียิ่งขึ้น จึงได้คิดวางแผนพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์และรูปแบบของสินค้าให้สวยหรูและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเสริฟความพร้อมให้กับคนที่ต้องการทำอาหารโดยตรง ตัวอย่างของแพคเกจเช่น ชุดเห็ดพร้อมปรุง ต้มยำ หรือ ผัด

ทางฟาร์มเองยังมีการพัฒนาการเพาะเห็ดให้ได้มาตรฐานต่างๆเพื่อเป็นเครื่องการันตีให้ลูกค้ามั่นใจว่าเห็ดของทางฟาร์มนั้นมีความสะอาด ปลอดภัย อีกทั้งมีการทำเห็ดที่หลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบใจในการนำไปปรุงอาหาร เช่น เห็ดภูฏาน เห็ดอังการี เห็ดนางนวล เห็ดฟาง เห็ดกะด้าง เห็ดขอนขาวและขอนดำ

บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมส่งถึงมือลูกค้า

เกียรติประวัติและผลงาน

-ได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย GAP
-ได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ Organic thailand
-เป็นวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านการเพาะเห็ด
-เป็นเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2557

เห็ดหลากหลายสายพันธุ์พร้อมบริการลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อ

ฟาร์มเส้นทางเห็ด
บ้านเลขที่ 193 หมู่.11 ตำบล.ท่าโพธิ์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.พิษณุโลก 65000
Email : Antypol1@hotmail.com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด