เกษตรกรต้นแบบ
"บัญชา หนูเล็ก...ผู้คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนเครื่องขุดดิน"
คุณบัญชา หนูเล็ก  จ. ราชบุรี ปี 2558

คุณบัญชา หนูเล็ก กับสวนคื่นช่ายที่บ้าน

ด้วยอาชีพเดิมในครัวเรือนคือการทำผักมานาน หลังจากจบมาจึงมารับช่วงต่อจากครอบครัวแต่การทำการเกษตรในยุคสมัยนี้หากใช้แบบดั้งเดิมจะทำให้เสียเวลาและช้ามากบวกกับแรงงานที่จะใช้ในการทำไร่ก็หายากไม่ทันท่วงทีกับการทำการเกษตรในพื้นที่จึงเลยประดิษฐ์คิดค้นหาวิธีการต่างเพื่อมาจัดการกับไร่ผักที่มีอยู่ให้ใช้เวลาน้อยที่สุดประหยัดที่สุด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

บทเรียนในอดีตที่นำมาสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน คือ ในยุคนั้นก็ยังคงใช้แรงงานคนกับจอบง่ามเป็นหลักในการทำสวนผัก แรงงานดังกล่าวทำงานได้ไม่มากและไม่คุ้มกับแรงงานที่จ้าง และขุดดินได้ตื้นไม่ลึกพอ บางครั้งก็มาทำงานบางครั้งก็ไม่มาทำงานหายไปหลายวันทำให้แปลงผักไม่เสร็จและเกิดการเสียหาย แผนที่วางด้านการตลาดไว้ก็เสียหาย ผักที่เคยคิดว่าให้ออกผลผลิตในช่วงที่ต้องการก็ไม่ตรงตอบรอบที่วางไว้ทำให้ราคาที่จะได้ต้องผิดพลาดไปด้วย

หลังจากที่ได้พัฒนาเครื่องมือขุดดินที่สามารถต่อพ่วงกับรถขุดดินได้แล้ว สามารถแก้ปัญหาของการว่าจ้างแรงงานและการขุดดินที่ตื้นได้แล้วนั้นพบปัญหาอีกตัวที่มาพร้อมกับอุปรณ์ต่อพ่วง นั่นก็คือเครื่องมือดังกล่าวเมื่อใช้ขุดจริงแล้วทำให้ดินที่ขุดติดกับซ่อมขุดขึ้นมาเป็นก้อนไม่หลุดออกเกิดปัญหาใหม่ จึ่งได้คิดแก้ใช้ใช้ระบบน้ำมาติดที่อุปกรณ์ดังกล่าว จึงแก้ไขปัญหาได้อย่าลงตัว

คุณบัญชากับผลงาน "เครื่องขุดดิน"

ความสามารถอันโดดเด่น

ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
จากการเกิดภาวะและปัญหาต่างๆจึงคิดแก้ไขปัญหา โดยคิดใช้เครื่องจักรมาแทนคนงานแต่อุปกรณ์ของเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในสวนผักจึงได้คิดวางแผนร่างแบบที่จะประดิษฐ์เครื่องขุดดินเพื่อมาต่อพ่วงแทนกับรถขุดดินเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึ่งก่อเกิดเป็นง่ามที่ใช้ขุดดินในสวนที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับรถขุดดินได้อย่างลงตัวแก้ปัญหาคนงานที่หายากและต้องใช้เวลาในการขุดดินนานวันลงได้ ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลา แถมได้งานที่เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว

มีการผลิตคื่นช่ายในพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ มีการจัดการที่ลงตัวและมีการที่สมบูรณ์แบบวางแผนการผลิตแบบเป็นขั้นตอนเพื่อทำให้คื่นช่ายได้ราคาดีที่สุด และมีการทำคื่นช่ายขาว เพื่อป้อนตลาดอีกระดับตามความต้องการของลูกค้าขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของสวนไม่สามารถตอยสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และอีกตัวที่กำลังพัฒนาและค้นคว้าวิจัยคือ "เหง้าคื่นช่ายผงพร้อมชง" เพื่อเพิ่มชงพร้อมดื่มเป็นผงชงเพิ่มกำลังโดยเฉพาะท่านชาย

กิจกรรมสบายๆในสวนผัก

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านการอบรมหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่6/2554 จากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
-รางวัลชนะเลิศอันดับ2 งานประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการทำสวน ปี 2557 จ.ราชบุรี
-เป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร
-เครือข่ายชมรมผู้ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น
-เข้าร่วมชุมนุมงานยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2558
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

แปลงคื่นช่ายกับเครื่องมือประดิษฐ์ที่คิดค้น

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ 9/5 ม.7 ตำบล.บางแพ อำเภอ.บางแพ จังหวัด.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70160
อีเมล์ : buncha56@hotmail.com

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด