เกษตรกรต้นแบบ
"ปฏิวัติ...หนุ่มน้อยไฟแรงจัดการโคนมด้วยระบบCloud Computing"
คุณปฏิวัติ อินทร์แปลง  จ. ชุมพร ปี 2558

คุณปฏิวัติ อินทร์แปลง

สำหรับฟาร์มอินทร์แปลง มีจำนวนโคนมในฟาร์ม ๒๘ ตัว แม่โครีดนม ๑๒ ตัว ผลผลิตน้ำนมดิบ ๒๐๐ กิโลกรัมต่อวัน มีการจัดส่งน้ำนมดิบ และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโค 100% สำหรับการจัดการของเสีย น้ำทิ้ง มูลสัตว์จะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานในกระบวนการพาสเจอร์ไรส์นมโคและเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กในฟาร์ม และกากตะกอนที่เหลือจากการผลิตก๊าซก็จะนำไปตากแห้ง เพื่อเป็นปุ๋ยต่อไป

หลักคิดและการใช้ชีวิต

IN MILK เป็นนมพรีเมี่ยมที่ผลิตจากฟาร์มอินทร์แปลง ด้วยการเลี้ยงดูแม่โคอย่างดี ตั้งแต่อาหารที่ให้แม่โคกิน ความสบายของแม่โค นอนบนพื้นยางนุ่มๆ ใช้พัดลมสเปรย์น้ำและเปิดเพลงเบา ๆ ให้ฟัง รายละเอียดเหล่านี้สามารถทำให้ได้น้ำนมที่มีรสชาติอร่อย เข้มข้น และตัวแม่โคเองก็จะมีความสมบูรณ์ดีในทุกส่วนทุกระบบ สำหรับน้ำนมดิบที่รีดจากแม่โคจะถูกแปรรูปในทันทีด้วยชุดพาสเจอร์ไรส์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง หลังจากผลิตตามกระบวนการครบถ้วนแล้ว ทางฟาร์มจะนำน้ำนมที่ได้จะบรรจุลงในขวดแก้วขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร ซึ่งมี ๖ รสชาติได้แก่ รสจืด รสช๊อคโกแลต รสชาเขียว รสชาไทย รสสตอเบอรี่ และรสกาแฟ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและชีสอีกด้วย

-สำหรับการจัดการแรงงานภายในฟาร์มจะใช้ระบบภายในครัวเรือน จำนวน ๒ คน คือแม่และผม
และยังมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ๔ คน เพื่อกระจายสินค้าไปสู่บริโภคนมโคสดแท้ในทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และ ระนอง ส่วนพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต ทางฟาร์มอินทร์แปลงจะดำเนินการดูแลผู้บริโภคเองทั้งหมด

คุณปฏิวัติกับการทำงานสบายๆ

ความสามารถอันโดดเด่น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud computing กับการเก็บข้อมูลในฟาร์มโคนมและการใช้ประโยชน์
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล วางแผน จัดตาราง เตือนความจำ และอื่นๆ เพราะนอกจากเราจะประหยัดเวลาแล้ว ยังสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งในปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกือบทุกคนใช้ Smart phone ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะนำมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าตัวเกษตรกรจะอยู่ที่ไหน ที่ฟาร์ม สำนักงาน โรงงาน ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรของตัวเองได้เพียงปลายนิ้ว ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อมูลไม่สูญหายและถูกป้องกันอย่างดีเพราะใช้เทคโนโลยี Cloud computing ในการจัดเก็บและสำรองข้อมูล จากผู้ให้บริการชั้นนำของโลกเช่นGoogle,MicrosoftและApple
อีกทั้งยังสามารถ Download เพื่อใช้งานในกรณีที่ไม่มี Internet สามารถพิมพ์รายงานลงบนกระดาษและ Share ใช้ข้อมูลร่วมกันกับคนอื่นอย่างง่ายดาย

เริ่มสร้างฐานข้อมูลโดยฐานข้อมูลด้านระเบียนพันธุ์ประวัติโคนม ฟาร์มของผมใช้ ซอฟต์แวร์จากกองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ซอฟต์แวร์ ชื่อ DHI (Dairy Herd Improvement) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลประจำตัวสัตว์ วันเกิด อายุ น้ำหนักส่วนสูง การเป็นสัดการผสมพันธุ์ วันคลอดลูก รวมถึงผลผลิต สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถพิมพ์แล้วส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม

การทำงานภายในฟาร์มโคนม

เกียรติประวัติและผลงาน

-ผ่านหลักสูตรผู้ประกอบการฟาร์มโคนมมาตรฐาน จาก กรมปศุสัตว์
-ฟาร์มโคนทสาธิตประจำปี 2556 โดย ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
-Smart Farmer ต้นแบบด้านโคนม จังหวัดชุมพร
-เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี 2556 โดยกรมปศุสัตว์
-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของฟาร์มโคนมของคุณปฏิวัติ

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่..69/2 ม.7 ซอย.1 ถนน:หนองหมุก-เขาบ่อ
ตำบล:ทุ่งคา อำเภอ:เมืองชุมพร จังหวัด:ชุมพร รหัสไปรษณีย์:๘๖๑๐๐
อีเมล์ : adminox@farminpleang.com
เว็บไซด์ : farminpleang.com
เฟซบุ๊ค : fb.cowboybass

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด