เกษตรกรต้นแบบ
"สมเกียรติ กันธิพันธ์ นักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเกี่ยวข้าว"
คุณสมเกียรติ กันธิพันธ์  จ. เชียงราย ปี 2558

คุณสมเกียรติ กันธิพันธ์

จากประสบการณ์ทำการเกษตรมานานกว่า30ปีเดิมเกษตรกรทำนาข้าวจะร่วมลงแขกทำนาแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแรงงานกลายเป็นปัญหาใหญ่ขาดแรงงานในการทำนาข้าว หากจะมี ก็ต้องเสียค่าจ้างแรงงานในราคาที่แพงมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือเจ้าของแปลงนาประสบปัญหาขาดทุน ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ตนได้ตระหนักหาวิธีประหยัดแรงงาน ประหยัดทุนในการทำนาข้าว จึงได้เริ่มศึกษาเอง หาข้อมูลจากปราชญ์ผู้รู้ คิดและถอดแบบเครื่องตัดหญ้าให้เป็นเครื่องเกี่ยวข้าวอย่างไรก็ตามมีคนเคยคิดและทำมาบ้างแล้ว แต่ยังมีข้อด้วยหลายประการซึ่งตนในนำจุดบกพร่องมาคิดปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าในแบบฉบับของตนเองซึ่งได้ทดลองใช้ สนับสนุนให้เพื่อนบ้านใช้ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ จนปัจจุบันกลายเป็นที่ยอมรับ สามารถผลิตเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจำหน่าย ส่งทั่วประเทศให้กับผู้สนใจด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ศึกษาและถอดแบบ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวจากเครื่องตัดหญ้าให้ได้ในแบบฉบับของตนเอง จากเครื่องแบบเดิมที่เคยมีคนผลิตมาแล้ว ปัญหาที่พบคือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว เมล็ดข้าวร่วง ต้นข้าวฟุ้งกระจายไม่เป็นระเบียบ จึงได้ปรับปรุงทดลองใช้และผลิตใช้เองแนะนำให้กับเพื่อนบ้านได้ใช้และนำไปสู่การจำหน่ายให้กับผู้สนใจ โดยเฉพาะผ่านทางสื่อออนไลน์

ขั้นตอนการผลิตหลักๆคือต้องมีเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เปลี่ยนใบมีดตัดหญ้าจากเดิมให้เป็นลักษณะแผ่นโลหะวงกลมเหมือนกงจักร เป็นแผ่นใบเลื่อย จากนั้นใช้เหล็กเส้นทำเป็นโครงติดกับเครื่องตัดหญ้า ติดเหนือแผ่นใบเลื่อยวงกลมสำหรับบังคับต้นข้าวหลังตัดให้ตกไปในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นระเบียบ การใช้งานเพียงสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าและกวาดตัดต้นข้าวไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ง่ายก็ต่อการเก็บเกี่ยว

คุณสมเกียรติ กับแปลงนา

ความสามารถอันโดดเด่น

เครื่องเกี่ยวข้าวประยุกต์จากเครื่องตัดหญ้า
เครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าสามารถเกี่ยวข้าวได้วันละ 2-3ไร่ใช้แรงงานคนเดียว แต่ถ้าเทียบกับการเก็บเกี่ยวเอง 2ไร่ใน1วันจะต้องใช้แรงงานมากถึง8คน คิดเป็นค่าจ้างกว่า2,000บาท/วัน ดั้งนั้นเครื่องตัดหญ้าสามารถเกี่ยวข้าวจะสามารถลดต้นทุน ลดแรงงาน ลดเวลาในการทำนา มีเวลาไปทำงานอื่นๆได้อีกมาก ผู้สนใจสามารถผลิตเอง ใช้เองได้โดยไม่ต้องจ้างหาแรงงานอีกต่อไป

พัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆให้เครื่องตัดหญ้าสามารถเกี่ยวข้าว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นต่อยอดให้สามารถใช้เก็บเกี่ยวพืชชนิดอื่นๆได้สนับสนุน ให้ความรู้กับเกษตรกรคนอื่นๆที่สนใจเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าเผยแพร่ความรู้ จำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ให้มากกว่าที่ทำอยู่

อุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าว

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเิด ปี 2558

ทุ่งนาข้าวของคุณสมเกียรติ

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่.7 ม.8
ตำบล.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์.57110
อีเมล์ : Lha-lhaok@hotmail.co.th
เว็บไซต์ส่วนตัวหรือเฟซบุ๊ค : คนล่าฝันกันธิพันธ์

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด