เกษตรกรต้นแบบ
"ธำรงศักดิ์ เกษตรกรหัวก้าวหน้าค้าขายออนไลน์"
คุณธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี  จ. ยะลา ปี 2558
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ระยะทาง-พื้นที่ไม่ได้เป็นปัญหาทางการค้า

คุณธำรงค์ศักดิ์ ชุมนุมมณี

ในอดีต การจัดจำหนน่ายสินค้า ซึ่งค่อยข้างเป็นไปตามวิถีชาวสวน คือ เมื่อมีผลผลิต ก็จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาดูสินค้า เพื่อทำการตั้งราคา เสนอราคาให้กับชาวสวน ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนถูกตัดกำไรออกไปมาก เพราะชาวสวนไม่มีความรู้เรื่องการตั้งราคาของพ่อค้าคนกลาง โดยอ้างเหตุผลว่า เศรษฐกิจปีนี้ไม่มี พ่อค้ารับซื้อน้อย จึงตั้งราคาต่ำ
เมื่อนำผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูป ผลปรากฏว่า ชาวสวนก็ยังไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างเปิดกว้าง และยังไม่มีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง เพราะขาดความรู้ในการเก็บรักษา

หลักคิดและการใช้ชีวิต

เมื่อเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ชาวสวน สามารถหาความรู้ต่าง ๆ มาศึกษา แก้ไข วิเคราะห์ให้เข้าหลักเกษตรกร จึงทำให้ทุกวันนี้เราสามารถผลิตสินค้า และจำหน่ายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ได้
แต่อีกประการหนึ่ง ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ คือ ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก การแปรรูปสินค้าต้องมีวิธีการ ขั้นตอนในการทำอย่างละเอียด ต้องใช้เวลาและอุปกรณ์ในการทำ ต้องใช้บุคคลเป็นจำนวนมากพอสมควร จึงจะผลิตสินค้าได้มากขึ้น เพราะปัจจุบัน ใช้แรงงานของดบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

ผลที่ได้รับจากการนำความรู้ ความสารถ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ นั้น เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และทำให้ผลผลิตเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างของตลาดการค้า ส่งผลให้การเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโลกออนไลน์นั้น ในการจัดจำหน่าย สามารถสร้างหน้าpag ในการประชาสัมพันธุ์เผยแพร่การจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากเดิมอีกหลายเท่าตัวและยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สำหรับการทำเกษตร

คุณธรรมรงค์ศักดิ์กับงานสบายๆในสวน

ความสามารถอันโดดเด่น

ใช้ระบบการค้าขายออนไลน์เพิ่มช่องทางการขาย
ใช้ช่องทางการจัดจำหน่าย โฆษณา ผ่าน facebook,Line โปรโมทย์สินค้าผ่านหน้าpagและรับออเดอร์จากpagพร้อมแจ้งรายละเอียดการจัดส่งและช่องทางการชำระเงินจดรายการสั่งสินค้าของลูกค้าแต่ละราย ตามลำดับ เพื่อเรียงลำดับการจัดส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าสามรถจัดส่งได้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จัดส่งทางไปรษณีย์,จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง,จัดส่งรถไฟเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วจะรีวิวสินค้าที่ได้รับกลับมาในเพจ ถึงความพึงพอใจ

หากสินค้าเกิดความเสียหาย ทางเราจะมีการเคลมสินค้าให้ลูกค้าฟรีทุกกรณีเก็บข้อมูล การจำหน่ายสินค้าในแต่ละรอบ แต่ละราย มาวิเคราะห์ หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น เมื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ผู้ผลิตหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการตลาด และคุณภาพการผลิต, การจัดส่งในแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าพึ่งพอใจในการสั่งสินค้าจากเรา ผู้ผลิตสามรถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อการจำหน่ายต่อไป

กำลังนำผลไม้ออกจากสวน

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558

รูปแบบการค้าขายในยุคที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ : 36/1.ม.5 ถนน.สุขยางค์
ตำบล.ธารโต อำเภอ.ธารโต จังหวัด.ยะลา รหัสไปรษณีย์.95150
อีเมล์ : kingtext1234@gmail.com
เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ค : Oak Thamrongsak Chumnummani

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด