เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหลวง"
คุณคุณสิริกร ทาติ๊บ  จ. เชียงราย ปี 2556
รักษ์เขา รักษ์น้ำ รักษ์ป่า แล้ว เขา น้ำ ป่า จะรักเรา

คุณเจี๊ยบ สิริกร ทาติ๊บ เจ้าของกิจการโรงคั่วกาแฟดอยหลวง

กาแฟเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอาระเบียหรือประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน กาแฟที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า เพาะปลูกมากในแถบจังหวัดชุมพรและภาคใต้ของประเทศไทย อีกชนิดหนึ่งคือ กาแฟอาราบิก้า ซึ่งปลูกมากในภาคเหนือที่เป็นภูเขาสูงและอากาศหนาวเย็น กาแฟโรบัสต้านั้นนิยมนำไปทำกาแฟผงสำเร็จรูปชนิดละลายหมด ในขณะที่กาแฟอาราบิก้านิยมนำมาคั่ว บด และชงโดยการกรองกากออกหรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า”กาแฟสด”

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ในการทำการแฟเราเน้นที่การรักษาธรรมชาติเป็นอาชีพที่ต้องดูแลธรรมชาติให้สมบูรณ์แล้วธรรมชาติจะดูแลทุกคน จะดูแลธุรกิจของเรา เพราะกาแฟและธรรมชาติเป็นการประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดั้งนั้นแล้วเกษตรกรทุกคนจึงรักและหวงแหนที่จะอยู่กับธรรมอยู่แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่แบบพอเพียง เพียงพอ เพียงแค่นี้ชีวิตก็เมีความสุข

เกษตรกรที่เป็นลูกไร่และเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยหลวง ทาเราจะดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดให้คำปรึกในการปลูกกาแฟ สงเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟมีอาชีพทำ ส่งเสริมให้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกษตรกรรู้จักประโยชน์ของธรรมชาติส่วนผลผลิตที่ได้มาทางเราก็รับซื้อทั้งหมดและรับซื้อในราคายุติธรรมทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เรามีอาชีพมีรายได้ไม่ต้องออกไปทำงานในเมือง ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ และครอบครัวของเขาเหล่านั้นก็จะมีความสุข

คุณสิริกร ทาติ๊บ

ความสามารถอันโดดเด่น

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปลูกและการดูแลที่โดดเด่น การปลูกมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนในการปลูกมีการจัดการแปลงปลูกที่ดีมีการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และจัดการในการเก็บง่าย และทำให้สวนกาแฟที่ดูแลนั้นปลอดจากโรคและแมลงรบกวน ในด้านดของผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาสูตรของกาแฟออกมามายมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งชนิดเมล็ดคั่ว ชนิดบดผง และกาแฟดิ๊บ

สูตรปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตง่ายๆแต่คุณภาพเหลือหลาย โดยการเอาเปลือกกาแฟที่กระเทาะออกแล้วมาหมักไว้1ปีหลังจากนั้นก็เอามาไล่ความชื้นแล้วก็นำเข้าเครื่องบดผง ผสมโดโลไมค์เพื่อปรับค่าPH ผสมขี้ค้างคาว 30% แค่นี้ก็นำมาใส่ต้นกาแฟได้ เนื่องจากในเปลือกกาแฟมีแคลเซี่ยมสำหรับต้นไม้อยู่มากจึงเหมาะกับมาแฟมากที่สุดซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มยังใช้อยู่นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากเลยที่เดียว

กาแฟแบรนด์ดอยหลวงของทางกลุ่ม

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2556

คุณสิริกร กับกาแฟของโครงการฯ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ :โรงคั่วกาแฟดอยหลวง 81 ม.2 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
fb : Doiluang Coffee

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด