เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณร่าหมาด...พัฒนาการผลิตกาแฟจากการตำด้วยครกไม้สู่การใช้เครื่องบดเมล็ดกาแฟ"
คุณกิตติมา ถิ่นเกาะยาว  จ. กระบี่ ปี 2556

นางกิตติมา บอกว่า สูตรกาแฟโบราณบ้านร่าหมาดนี้มีสูตรมาจากนางเกี้ย สุภาพ และได้มีการสืบต่อมาถึงนางกุศล ซื่อตรง และได้รับการถ่ายทอดจนมาเป็นกาแฟโบราณบ้านร่าหมาดในปัจจุบันสาเหตุที่ใช้ชื่อว่า กาแฟโบราณร่าหมาด เพราะว่า ขั้นตอนการผลิตกาแฟของบ้านร่าหมาดใช้วิธีโบราณจริงๆ ไม่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วย ทุกกระบวนการผลิตใช้กำลังคน (สตรีสูงวัย) และวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น แม้แต่ไฟที่ใช้คั่วเมล็ดกาแฟก็ใช้ไฟจากฟืนแทนการใช้แก๊ส ที่บ้านร่าหมาดจะรับซื้อเมล็ดกาแฟสดสายพันธุ์โรบัสต้า จากบ้านคลองท่อม เนื่องจากที่บ้านร่าหมาดมีการปลูกกาแฟน้อย ทำให้ได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตที่ผ่านมากาแฟโบราณบ้านร่าหมาดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง กศน.เกาะลันตา อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

จากการรวบรวมความรู้และคิดค้นจนเจอ สูตร กาแฟฉบับโบราณการผลิตกาแฟแบบฉบับโบราณ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

ส่วนผสม
1.เมล็ดกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า
2.น้ำตาลทรายขาว
3.น้ำตาลทรายแดง
4.น้ำ

วิธีการผลิตกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด
1.เริ่มจากการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยเตาฟืนจนเมล็ดกาแฟสดมีสีดำ
2.จากนั้นยกลง นำน้ำตาลทรายแดงและขาวอย่างละเท่าๆ กัน
3.นำมาเคี่ยวจนเป็นยางมะตูม
4.นำเมล็ดกาแฟที่คั่วไปผสมกับน้ำตาลที่เคี่ยวแล้วยกลง
5.นำกาแฟที่เย็นใส่ครกตำให้ละเอียด และนำมาร่อน
6.เอาแต่เนื้อกาแฟที่ละเอียด วางไว้จนเย็น นำกาแฟ

เสร็จแล้วจะได้บรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ เพื่อออกจำหน่ายในราคา ถุงเล็ก 60 บาท ถุงใหญ่ 120 บาท ซึ่งทุกขั้นตอนของการผลิตกาแฟโบราณร่าหมาดนั้น ใช้กรรมวิธีโบราณจริงๆ โดยไม่ใช้เครื่องจักรใดๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ทั้งนี้แพ็กเกจจิ้งของกาแฟโบราณบ้านร่าหมาด ได้รับการสนับสนุน และออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติประวัติและผลงาน

- ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2546
- ได้รับเครื่องหมาย มผช.ปี 2548 และรางวัล OTOP 4 ดาว ประจำปี 2553
- ได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2556

ข้อมูลการติดต่อ

34/1 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด