เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี...ต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณ..จัดซื้อเครื่องจักรผลิตกาแฟชุดพร้อมชง"
คุณเสนอ ศรีคง  จ. ชุมพร ปี 2556

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแซะสามัคคี เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่สืบเนื่องมาจากราคากาแฟตกต่ำ จึงได้แปรรูปกาแฟเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า นำโดยนายเสนอ ศรีคง ผู้ริเริ่มคิดค้นสูตรกาแฟต่าง ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการนำสินค้าเข้าสู่กลุ่มผู้พัฒนาสินค้าแปรรูปคุณภาพ และได้รับรางวัลมากมายระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ทางกลุ่มจึงได้พัฒนาศักยภาพของสินค้าตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การแปรรูปด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็นของดีประจำจังหวัดชุมพร เพราะเวลามีงานสำคัญที่ไหน จะต้องถูกเรียกไปใช้บริการ หรือไปในนามของจังหวัดอยู่เสมอ มีการพัฒนาสูตรกาแฟอย่างต่อเนื่องจึงเกิดสูตรกาแฟที่วางจำหน่ายได้แก่
- กาแฟโบราณลุงเหนอ ชนิดชงใช้ถุงผ้า เหมาะสำหรับผู้ที่เปิดเป็นร้านกาแฟ
- กาแฟสดคั่ว-บด ก็จะแยกออกมาเป็นเอสเพรสโซ่ มอคค่า อาราบิกา โรบัตต้า
- กาแฟ KOPI 2in1 ชนิดซองเยื้อกระดาษพร้อมชง
- กาแฟโบราณชนิดซองเยื้อกระดาษ พร้อมชง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. สูตรการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟแห้ง
- เปลือกกาแฟแห้งที่ผ่านกระบวนการสีแล้ว ( หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า พี้กาแฟ) จำนวน 3 กระสอบ
- มูลสัตว์ (ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว )อย่างหนึ่งอย่างใด แบบแห้ง จำนวน 1 กระสอบ
- EM จำนวน 1 ลิตร
- น้ำหมักปลา จำนวน 1 ลิตร
การทำน้ำหมักปลา
สูตร
- ปลา (ใช้ปลาอะไรก็ได้) จำนวน 30 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล จำนวน 20 ลิตร
- รำ จำนวน 10 กิโลกรัม
- พด.2 จำนวน 2 ซอง
- เศษผักหรือผลไม้ 10 กิโลกรัม
- ถังสำหรับหมัก ขนาด 200 ลิตร
วิธีการทำ
- นำส่วนผสมทั้งหมดมาคนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 เดือน ก็สามารถนำมาใช้งานได้
วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟแห้ง
- นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 เดือน จากนั้นก็นำไปใช้งานได้ตามปกติ
อัตราการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟแห้ง
- ใช้รด พืช ผัก ไม้ผล ปริมาณต้นละ 2 ลิตร รดช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่สะดวก รด 7 วัน/ครั้ง
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟแห้ง
- ช่วยในการปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ขึ้น
- ช่วยให้ พืช ผัก ไม้ผล ใบมีสีเขียวสมบูรณ์ ไม้ผล เติบโต แข็งแรง
- ช่วยให้ พืช ผัก ไม้ผล มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น


2. ผลิตเครื่องคั่วกาแฟใช้เอง
- ตัวเครื่องคั่วกาแฟ เป็นแบบถังหมุนรอบตัวเองทำด้วยเหล็กแสตนเลส มีฉนวนกับความร้อน
- เครื่องให้ความร้อนเป็นแก๊ส
- ถังเป่าเย็นเพื่อทำให้เมล็ดกาแฟคั่วเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการกวนให้เมล็ดเคลื่อนไหวมีพัดลมเป่าดูดอากาศผ่านเมล็ดกาแฟเพื่อช่วยถ่ายเทความร้อน

3. การผสมกาแฟ
- กาแฟพันธุ์เดียวกันจากแหล่งผลิตคนละแหล่ง จะเลือกใช้ 50 : 50 หรือ 25 : 75 (ตามสูตรของกลุ่ม)

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2556
- กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ปี 2551
- รางวัลชนะเลิศสินค้าโอทอป ประเภทกาแฟ ระดับจังหวัดชุมพร
- กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2552

เสนอ ศรีคง
ข้อมูลการติดต่อ

124/1 ม.5 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด