เกษตรกรต้นแบบ
"วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด...ซื้อเครื่องบรรจุถุงแบบสูญญากาศ"
คุณปรีดา วรรณรัตน์  จ. ตราด ปี 2556

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ภายใต้การดูแลของนางปรีดา วรรณรัตน์ ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด เป็นวิสาหกิจชุมชนเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2556 และเป็นวิสาหกิจชุมชนเจ้าของผลงานและรางวัลมากมาย ปัจจุบันมีสมาชิก 256 คนกับ 5 กลุ่ม มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดได้มีการบริโภคข้าวสารที่ผลิตได้ในจังหวัด ซึ่งเป็นข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพดี ราคาถูก และเพิ่มศักยภาพการสีข้าวโดยการผลิตข้าวสารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อยกระดับฐานะของเกษตรกรชาวนาให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกของชาวนาตราด แทนการขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าคนกลางในราคาต่ำ มีการเสริมสร้างงานในชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดภายในท้องถิ่นและต่างจังหวัด โดยเน้นให้สมาชิกยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและสำนึกรักในคุณแผ่นดิน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีการทำข้าวสามสีจำหน่าย

วิธีการ
- นำข้าวสารที่สีเรียบร้อยแล้วมาทำการบรรจุถุง และซีนสุญญากาศ โดยการนำข้าวที่มีสีต่างกันมาบรรจุในถุงเดียวกันเป็นชั้นๆ แล้วซีนสุญญากาศ จะทำให้ได้ข้าวสามสีที่มีคุณภาพ และราคาที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการที่สูงขึ้นอีกด้วย

วิธีการป้องกันมอดด้วยการซีนข้าวแบบสุญญากาศ

วิธีการ
- นำข้าวมาทำการสี ให้มีความสด ใหม่ หลังจากนั้นนำข้าวที่ได้จากการสีมาทำการบรรจุถุงแล้วนำไปซีนด้วยเครื่องซีนสุญญากาศ แค่นี้ก็จะทำให้สามารถป้องกันมอดได้เป็นอย่างดี

วิธีการนำรำและปลายข้าวไปเลี้ยงสุกร

วิธีการ
- นำรำและปลายข้าวที่ได้จากการสีข้าว มาทำการต้มแล้วพักไว้ให้เย็น หลังจากนั้นนำไปเลี้ยงหมูที่เลี้ยงไว้วันละ 2 มื้อ จะทำให้สุกรที่เลี้ยงไว้สมบูรณ์ โดยเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

วิธีการทำขนมจีนข้าวกล้อง

วิธีการ
- นำข้าวกล้องที่ได้จากวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด มาทำการแปรรูปเป็น ขนมจีนข้าวกล้อง ด้วยกรรมวิธีการผลิต โดยแปรรูปข้าวกล้องโดยการบดให้เป็นแป้ง จากนั้นนำไปนวดจนได้เนื้อขนมจีน แล้วนำมาบีบเป็นเส้น และจึงทำการจับเส้นขนมจีนใส่ตะกร้า แล้วจึงนำไปจำหน่าย โดยขนมจีนที่ได้จะมีคุณค่าโภชนาการสูง โดยเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตขนมจีน

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2556
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดตราด ปี 2555
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดตราด ปี 2556
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2556
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556

ปรีดา วรรณรัตน์
ข้อมูลการติดต่อ

63/1 ม.5 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด