เกษตรกรต้นแบบ
"ทัศนีย์ สุภรัตน์: ทำเกษตรแบบผสมผสาน"
คุณทัศนีย์ สุภรัตน์  จ. อุตรดิตถ์ ปี 2551

นางทัศนีย์ สุภรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ การมีที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถือเป็นการก้าวเข้าไปสู่ประตูธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศจะได้ร่วมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างครอบครัวอบอุ่นและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป” กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาฝีมือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเกษตรขั้นต้น จนกระทั่งพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ขณะที่สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยจัดเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ แต่กลับประสบปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงสมาชิกและเครือข่ายการทำงาน ขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

หลักคิดและการใช้ชีวิต

นางทัศนีย์ สุภรัตน์ ได้รับโล่รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2540 และ ปี 2549 เป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อแม่บ้านเกษตรกรมาตลอดจนได้รับไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เป็นผู้อุทิศตนให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านชักชวน ส่งเสริมให้นำสนค้าออกไปจำหน่ายยังที่ต่างๆ เพื่อหาตลาดและมีรายได้เสริมครอบครัว เป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นประจำ เป็นผู้นำเกษตรกรในการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยการไปศึกษาดูงานการทำปุ๋ยอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่กลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ ส่งเสริมบทบาทสตรีให้เป็นผู้นำกลุ่มในทุกๆ ด้าน ปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นรองนายกสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตร คนที่ 1(2550-ปัจจุบัน)

ความสามารถอันโดดเด่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปอาหารเต้าเจี้ยว
ส่วนผสม
•ถั่วเหลือง 1 กก.
•แป้งสาลี หรือแป้งข้าวเจ้าคั่วพอเหลือง 400 กรัม
•น้ำเกลือ (20%) 2 ลิตร (เกลือ 400 กรัม ผสมน้ำ 2 ลิตร นำไปต้มให้เดือด)
•หัวเชื้อ / ส่าเชื้อ Aspergillus oryzae 1 ช้อนชา
วิธีทำ
•นำถั่วเหลืองมาแช่น้ำค้างคืนไว้
•นึ่งถั่วเหลืองพอสุก ทิ้งไว้ให้เย็น และผึ่งบนตะแกรงให้หมาดน้ำ
•นำถั่วเหลืองใส่กระด้งแล้วเกลี่ยให้สม่ำเสมอ (กระด้งควรมีถุงพลาสติกคลุมไว้)
•เตรียมแป้งสาลี หรือแป้งข้าวเจ้า นำมาคั่วด้วยไฟอ่อนจนหอม ทิ้งให้เย็น
•น้ำแป้งที่ได้ใส่ในกระด้งที่มีถั่วเหลืองอยู่ คลุกเคล้าเมล็ดถั่วกับแป้ง ให้แป้งติดเมล็ดอย่างสม่ำเสมอทุกเมล็ด
•นำส่าเชื้อรา มาใส่กระด้งคลุกเคล้าให้ทั่วอีกครั้ง
•เกลี่ยกระจายถั่วเหลืองให้หนา 3-4 ซม. ปิดด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำบิดพอหมาดๆ
•นำกระด้งไปวางเรียงบนชั้นในห้อง ให้แต่ละชั้นห่างกัน 30 ซม. เพื่อให้มีการระบายอากาศ ทิ้งไว้ 3-4วัน จะมีเชื้อราสีเขียวอมเหลือคลุมถั่วทั้งหมด ได้เป็น โคจิ
•คลุกถั่วเหลืองในกระด้งให้เมล็ดแยกออกจากกัน (ในระหว่างการคลุก เชื้อราจะฟุ้งกระจาย ดังนั้นควรคลุมกระด้งด้วยพลาสติกใสกันการฟุ้งกระจาย)
•นำถั่วใส่ตุ่มเคลือบ แล้วเติมน้ำเกลือ (การเตรียมน้ำเกลือควรทำล่วงหน้าไว้ก่อน 1 วัน)
•เปิดฝาตุ่มแล้วยกไปตั้งกลางแจ้ง ระวังอย่าให้ถูกน้ำค้างหรือน้ำฝน
•ในระหว่างการหมัก ควรเปิดตุ่มและใช้พายคนให้ทั่วสัปดาห์ละครั้ง

เกียรติประวัติและผลงาน

-ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
-ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
-ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดปี พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน
-ประธานกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอปี พ.ศ. 2548 – 2551
-ประธานสภาสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
-ประธานกองทุนหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2551 – 2555
-รองนายกสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตร คนที่ 1(2550-ปัจจุบัน)

รางวัลที่ได้รับ
-รับโล่การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด (เขตชนบท)
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2542
-รับโล่รางวัลแม่ดี เด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ปี 2540, และปี 2549
-รางวัล เกษตรกรสำนึกบ้านเกิดปี 2551

ทัศนีย์ สุภรัตน์
ข้อมูลการติดต่อ

48/1 ม.5 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด