เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ...ผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้แบรนด์กาแฟเขาทะลุ"
คุณสันติ ใจรักษ์  จ. ชุมพร ปี 2554

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จะรวบรวมผลผลิตกาแฟสาร (คือ เมล็ดกาแฟที่ตากแห้งและได้รับการสีแล้วเรียกว่ากาแฟสาร) จากสมาชิกมาทำการคั่วและบดเป็นกาแฟผงคั่วบดสำหรับผ่านเครื่องชงกาแฟสด ส่วนหนึ่งจะนำไปทำกาแฟสเปรดายน์เป็นกาแฟเกล็ดแล้วนำมาผสมกับน้ำตาลและครีมเทียมเป็นกาแฟสำเร็จพร้อมดื่ม นำวัตถุดิบดังกล่าวที่ผสมเรียบร้อยมาแบ่งบรรจุโดยเครื่องแพ็คกิ้งอัตโนมัติซองเล็ก

หลักคิดและการใช้ชีวิต

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุมีโรงงานแปรรูป 2 โรง คือ โรงงานผลิตกาแฟเกล็ดโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray Dry) และโรงงานบรรจุกาแฟ 3in1 โดยกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตกาแฟสาร (คือเมล็ดกาแฟที่ตากแห้ง) และได้รับการสีแล้วเรียกว่ากาแฟสาร) จากสมาชิกมาทำการคั่วและบดเป็นกาแฟผงคั่วบดสำหรับผ่านเครื่องชงกาแฟสด ส่วนหนึ่งจะนำไปทำการแห้งแบบพ่นฝอยเป็นกาแฟเก,ด แล้วนำมาผสมกับน้ำตาลและครีมเทียมเป็นกาแฟสำเร็จพร้อมดื่ม จากนั้นนำวัตถุดับดังกล่าวที่ผสมเรียบร้อยมาแบ่งบรรจุโดยเครื่องอัตโนมัติ (ซองเล็กซองละ 21 กรัม บรรจุซองใหญ่ 30 ซองและบรรจุ 18 ห่อใหญ่ใน 1 ลัง ก่อนรอจำหน่าย)

เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ เครื่องต้มสกัดกาแฟเครื่องระเหย และเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

ความสามารถอันโดดเด่น

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ เป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูป 3in1 ก่อตั้งเมื่อปี 2539 ตั้งอยู่ที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายกาแฟ ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ประกอบด้วย
- กาแฟปรุงสำเร็จ 3in1 มีด้วยกัน 4 สูตร คือ ซองดำสูตรดั้งเดิม ซองแดงสูตรพิเศษ ซองเขียวสูตรเข้มข้น และกาแฟนิวพลัส
- กาแฟคั่วบด (โรบัสต้า 100%)

กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์แบบโบราณโดยใช้วิธีการแบบชาวบ้านจนปัจจุบันกลุ่ม
ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับของผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการยอมรับผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดชุมพร ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐาน อย. จากสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานชุมชน (มผช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม Q กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

- การคั่วเมล็ดกาแฟ กาแฟสาร 50 กิโลกรัม ใช้เวลาคั่ว 40 นาที ได้กาแฟคั่ว 40 กิโลกรัม
- การสกัดน้ำกาแฟอ่อน มีถังสกัด 3 ใบ ใช้กาแฟบดหยาบ 40 กิโลกรัม ต่อ ถังสกัด 1 ใบ ใช้น้ำ 120 ลิตร ได้ความเข้มข้น 12% Bx. คิดเป็นเนื้อกาแฟ ได้ 14.4 กิโลกรัม ต่อ เวลา 60 นาที 1 ชั่วโมง กรณี 3 ถังสกัด จะได้ 360 ลิตร (12% Bx. ใน 1 ชั่วโมง)
- การสร้างความเข้มข้นให้น้ำกาแฟสกัด ประเมินพื้นที่งานประมาณ 400 ลิตร กรณีทำความเข้มข้น 40-50 % (say 45%) ใช้น้ำกาแฟสกัดอ่อน 1,200 ลิตร หรือ 10 batches เป็นเวลา 200 นาที (3.33 ชั่วโมง) ใช้เวลาทำความเข้มข้น 180 นาที (3 ชั่วโมง) เป็นน้ำกาแฟเข้มข้น 400 ลิตร 45% เป็นเนื้อกาแฟ 180 กิโลกรัม

การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย จากน้ำกาแฟเข้มข้น 400 ลิตร ผสมสาร Carrier 40 กิโลกรัม จะได้ผลกาแฟสำเร็จรูป 220 กิโลกรัม (เนื้อกาแฟ 180 กิโลกรัม , สาร Carrier 40 กิโลกรัม) เนื่องจากเครื่องผลิตผงแห้งแบบพ่นฝอย ขณะนี้มีประสิทธิภาพ ผลิตได้ 30 กิโลกรัม ต่อ 60 นาที (1 ชั่วโมง) จะต้องใช้เวลา 440 นาที (7.33 ชั่วโมง)

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลชนะเลิศประเภท กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2545 (วันพืชมงคล)
- ผู้พัฒนากาแฟดีเด่น ปี 2551 งานไทยแลนด์อาเซียนคอฟฟี่ แอนด์ ที 2008 ครั้งที่ 5
- รางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร ปี 2545
- รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2545
- กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2545
- รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่ / นวัตกรรมใหม่จากสินค้าโอทอป ปี 2553
- รางวัลชนะเลิศการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม ปี 2546
- รางวัลกลุ่มบุคคล (กลุ่มอาชีพ) ดีเยี่ยม ปี 2551
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2550

ข้อมูลการติดต่อ

14/1 ม.5 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด