เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพ...กลุ่มปลาหมึกแปรรูป 7 ชนิด"
คุณมงคล ไตรรัตน์จรัสพร  จ. ระยอง ปี 2554

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพ ภายใต้การบริหารของคุณมงคล ไตรรัตน์จรัสพร ปราชญ์เกษตรเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2555 ผู้มีความรู้ความสามารถในแปรรูปปลาหมึก ปัจจุบันได้พัฒนาสูตรการทำปลาหมึกออกมามากถึง 7 ชนิด และทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเพื่อดึงดูดความสนใจ อีกทั้งจะช่วยยืดอายุทำให้เก็บไว้ได้นาน สะอาด สะดวกแก่ลูกค้า และสามารถส่งขายในจังหวัดใกล้เคียง หรือฝากวางขายในห้างสรรพสินค้าได้ จุดเด่นของเปี๊ยก ปลาหมึก คือ ไม่ใส่สารเคมีใดๆ ลงในเนื้อหมึกได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก อย./มผช. ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยทำให้ผลิตภัณฑ์ "เปี๊ยก ปลาหมึก" ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จำนวน 4 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี ถือเป็นเครื่องประกันความสำเร็จของผลิตภัณฑ์นี้ได้เป็นอย่างดี และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ปลาหมึกหยองปรุงรส
ขั้นตอนการทำ"หมึกหยองปรุงรส"
1.คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ
2.นำปลาหมึกไปผ่านความร้อนด้วยการย่าง
3.นำเข้าเครื่องจักรเพื่อแปรรูปวัตถุดิบ
4.นำไปตากแห้งการก่อนบรรจุนำปลาหมึกแห้ง (บดแล้ว) ปรุงรสด้วยน้ำตาล พริก กระเทียม และซอส อบด้วยความร้อน 80-100 องศาเซลเซียส จนเครื่องปรุงเข้าเนื้อปลาหมึก และมีการทำการอบปลาหมึกกรอบอีกด้วย
5.ตรวจวัดคุณภาพ
6.บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

ปลาหมึกอบน้ำผึ้ง
ขั้นตอนการทำ"ปลาหมึกอบน้ำผึ้ง"
1.กรรมวิธีเริ่มที่นำปลาหมึกกล้วยที่คัดคุณภาพแล้วขนาด 4-6 นิ้ว มาผ่า และล้างให้สะอาด จากนั้นนำตากแดด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้มีเพียงแค่กะละมัง มีด และตะแกรงตากแห้ง โดยขั้นตอนการตากแดดครั้งแรก ใช้แดด 2 แดด
2.จากนั้นนำปลาหมึกมาย่างให้สุก แล้วนำไปบดให้ยืดด้วยเครื่องบด
3.นำไปชุบน้ำจิ้ม วิธีการทำน้ำจิ้มนั้น ถ้าใช้ปลาหมึก 30 กก. สูตรน้ำจิ้มจะใช้น้ำ 45-50 ลิตร, น้ำตาลทราย 12 กก., น้ำผึ้งขวดขนาด 700 ซีซี 1 ขวด, นมสด 1 กระป๋อง, เนย 200 กรัม, พริก (บด) 500 กรัม, กระเทียม (บด) 250 กรัม เคี่ยวให้เข้ากัน
4.แล้วนำไปตากแดดอีกครั้ง โดยครั้งนี้ตากประมาณ 3 ชั่วโมง
5.เข้ากระบวนการอบ หรืออบแห้ง-อบกรอบ ด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีเครื่องอบโดยเฉพาะ โดยขนาด การอบธรรมดาจะใช้เวลา 15 นาที ถ้าเป็นกระบวนการอบกรอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นก็ใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2555
-โอทอป 5 ดาว ปี2556

มงคล ไตรรัตน์จรัสพร
ข้อมูลการติดต่อ

27/10 ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด