เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ...ผลิตภัณฑ์ข้าวอารมณ์ดี"
คุณณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ  จ. ชัยภูมิ ปี 2554

คุณณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2554 ที่ผันตัวเองมาจากพนักงานบริษัท เป็นเกษตรกรที่ทำการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว โดยมีที่นาเป็นของตนเองและใช้วิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต และเป็นเกษตรกรที่มีหลักการทำงานเพื่อชุมชนด้วยความมุ่งมั่น มีเจตนาดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และมีจิตสาธารณะ พร้อมจะให้ความรู้แก่สาธารณะชน รวมถึงมีหลักการที่สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง และสามารถทำงานขยายผลหรือเผยแพร่การพัฒนานั้นอย่างต่อเนื่อง แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า "ข้าวอารมณ์ดี" มาจนถึงปัจจุบันนี้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำโจ๊กข้าวกล้องอารมณ์ดี (สูตรเจ)
วัตถุดิบ+อุปกรณ์
1.ข้าวกล้องงอก 7 สายพันธุ์ 10 กิโลกรัม
2.ฟักทอง 1 กิโลกรัม
3.แครอท 1 กิโลกรัม
4.สาหร่าย 1 กิโลกรัม
5.ซีอิ๊วขาว 1 ขวด
6.เครื่องสำหรับอบแห้ง
7.หม้อสำหรับต้ม

วิธีการทำ
นำข้าวกล้องงอก 7 สายพันธุ์ 10 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปอบแห้ง แต่ต้องผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดและอบเพื่อลดความชื้น พร้อมกับทำลายเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นนำฟักทอง 1 กิโลกรัม แครอท 1 กิโลกรัม สาหร่าย 1 กิโลกรัม มาต้มในน้ำเดือดประมาณ 15 นาที แล้วนำมาอบแห้ง จากนั้นก็นำมาบดให้ละเอียด นำส่วนผสมที่บดละเอียดแล้วทั้งหมดมาคุลกเคล้าให้เข้ากัน ก็จะได้โจ๊กข้าวกล้องอารมณ์ดี (สูตรเจ) แล้วนำไปบรรจุใส่กระปุกหรือขวดโหล เก็บไว้ทานได้

การนำไปใช้
สามารถนำโจ๊กข้าวกล้องอารมณ์ดี (สูตรเจ)ไปผสมน้ำร้อนได้เลย ประมาณ 3 นาที ก็สามารถรับประทานได้ทันที

ประโยชน์
โจ๊กข้าวกล้องอารมณ์ดี (สูตรเจ)ให้คุณค่าทางโปรตีนสูง วิตามิน และสามารถเก็บไว้ได้นาน

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2554

ข้อมูลการติดต่อ

299 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด