เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มมะม่วงอินทรีย์งามเมืองย่า...ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษและคิดค้นมะม่วงพันธุ์ใหม่"
คุณกิจติกร กีรติเรขา  จ. นครราชสีมา ปี 2554

นายกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2554 เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร อดีตข้าราชการครู ใน ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่า ซึ่งเป็นมะม่วงที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่ามะม่วงทั่วๆไป ปลูกโดยระบบออร์แกนิกส์ ไร้สารเคมีในทุกขั้นตอนการปลูก การผลิต จนกลายมาเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งพยายามคิดค้นสูตรปุ๋ย น้ำหมักต่างๆที่สามารถทำให้มะม่วงมีผลผลิตมากขึ้นและได้คุณภาพ จนมั่นใจได้ว่าแนวทางที่ทำมาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.วิธีการทำน้ำปลาร้ากู้ชาติ บำรุงพืชผักผลไม้
วัตถุดิบ
1.น้ำปลาร้า 1 แก้ว
2.ไข่ไก่ 1 ฟอง
3.น้ำเปล่า 20 ลิตร
4.ถังเปล่า 1 ใบ

วิธีการทำ
นำเอาน้ำเปล่า 20 ลิตร เทลงไปในถัง จากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปในถัง 1 ฟอง คนไข่ให้แตก ให้ส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นเทน้ำปลาร้า 1 แก้ว ลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง จากนั้นสามารถนำไปใช้ได้ทันที

วิธีการใช้
นำน้ำปลาร้ากู้ชาติไปฉีดพ่นในช่วง-เย็นใส่พืช ทุก 7 วัน

ประโยชน์
น้ำปลาร้ากู้ชาติ จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและให้พืช ผักผลไม้มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มธาตุโปรตีนให้พืช ก็ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงแบบอินทรีย์
วัตถุดิบ
1.ขี้หมู 1 กระสอบ
2.น้ำเปล่า 150 ลิตร
3.ถังน้ำขนาด 200 ลิตร 1 ใบ

วิธีการทำ
นำน้ำเปล่าเทใส่ถังน้ำขนาด 200 ลิตร แล้วนำขี้หมูจำนวน 1 กระสอบ มาเทใส่ผ้ามุ้งเขียว มัดปากให้แน่น จากนั้นก็นำไปแช่ในถังน้ำ 200 ลิตร เป็นเวลา 2 คืน จากนั้นก็นำน้ำที่ได้ไปรด พืช ผัก ผลไม้

การนำไปใช้
นำน้ำขี้หมูที่ได้ไปรด พืช ผัก ผลไม้ ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะมะม่วง อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เริ่มรดตั้งแต่ปลูกจนโต ช่วยบำรุงราก โคนต้น และช่วยให้มะม่วงติดผลง่าย สามารถนำมารดได้ตลอด

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2554
-แทนคุณแผ่น ปี 2551

กิจติกร กีรติเรขา
ข้อมูลการติดต่อ

99 หมู่ที่11 บ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด