เกษตรกรต้นแบบ
"กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข...ทำลำไยอบแห้งสีทองและสีดำ"
คุณบุญนภา วันคำ  จ. เชียงราย ปี 2554

คุณบุญนภา วันคำ ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข โดยการแปรรูปผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล เช่น ลำไยอบแห้ง ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชน รวมั้งเปิดให้ผู้สนใจศึกษาดูงานฟรีพร้อมแนะเคล็ดลับวิธีการผลิตผลไม้แปรรูปอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

...

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2554

บุญนภา วันคำ
ข้อมูลการติดต่อ

153 ม.5 บ.สันก่อตาล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด