เกษตรกรต้นแบบ
"วิสูตร วิทยานันท์...ผู้เชี่ยวชาญและได้ GAP สับปะรด"
คุณวิสูตร วิทยานันท์  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553

นายวิสูตร วิทยานันท์ เกษตรกรคนเก่งที่เป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสับปะรด ทั้งกระบวนการผลิต และการบวนการจำหน่ายสู่ท้องตลาด เจ้าของตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสับปะรดแห่งชาติในเรื่องของการผลิตสับปะรด คุณวิสูตรจะมีการบริหารการจัดการที่ดีเพื่อให้ผลผลิตออกมาสม่ำเสมอโดยมีการ วางแผนการผลิตจัดทำปฏิทินการผลิตให้มีผลผลิตออกมาทั้งปีและมีการปลูกใหม่ทุกปีเพื่อทดแทนแปลงเก่า จึงทำให้สามารถสร้างผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเสมอ นอกจากนี้คุณวิสูตรยังมีความสามารถในการผลิตสับปะรดให้ตรงกับความต้องการของตลาดเช่น ผลิตให้สับปะรดมีรสชาติหวานเพื่อจำหน่ายผลสดในประเทศ ผลิตให้สับปะรดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเพื่อจำหน่ายให้กับประเทศมาเลเซียอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. เทคนิคการปลูกสับปะรดปัตตาเวียคุณภาพ
- การเตรียมพื้นที่ปลูก เริ่มจากการไถ่กลบต่อแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเดือน เพื่อให้ตอย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย แล้วจึงไถปลูกใหม่โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อนปลูก
- ใช้ระบบการปลูกแบบแถวคู่ ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถกำหนดเป้าหมายการบังคับการออกดอกได้
- มีการผสมปุ๋ยใช้เอง โดยเน้นธาตุอาหารรองที่สำคัญ ได้แก่ ซัลเฟอร์ และ แมกนีเซียม
- การผลิตปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น นมโค เศษ สับปะรดหรือผลไม้อื่น ๆ มาหมัก เพื่อใช้บำรุงดิน
- มีการให้น้ำสับปะรดเป็นระยะ ๆ ซึ่งสับปะรดต้องการน้ำปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยวิธีการให้น้ำจะเลียนแบบธรรมชาติ คือ การฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองฝอยตกลงมาสู่แปลง ซึ่งจะเป็นการนำพาไนโตรเจนใสอากาศสงสู่แปลง
- ใช้สารเอทธิฟอนในการบังคับการออกดอก แทนการหยอดแก๊ส


2. การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
- เตรียมดินในแปลงปลูกให้ดินร่วนซุย ฉีดพ่นเพิ่มจุลินทรีย์ในดินก่อนปลูกด้วยปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สูตรใดก็ได้
- ก่อนปลูกให้ชุบหน่อสับปะรดด้วยสารฟอสเอทธิลอลูมิเนียมนาน 5-10 นาที เพื่อป้องกันเชื้อรา
- ไม่นำหน่อที่เป็นโรคไปขยายพันธุ์ปลูก แต่ถ้าพบหน่อที่เป็นโรคให้ถอนทิ้งอย่าเก็บไว้เพราะถึงอย่างไรหน่อก็ไม่โต
- หมั่นตรวจสอบดูแปลงปลูกอยู่สม่ำเสมอ ถ้าพบหน่อที่เป็นโรคให้รีบถอนและทำลายทิ้งทันทีแล้วปลูกแซมโดยการหาหน่อใหม่ที่ความสูงใกล้เคียงกับหน่อเดิมที่ถอนทิ้ง
สูตรปุ๋ยเสริมความแข็งแรงให้กับสับปะรด
- นมโค 5 ลิตร
- เศษสับปะรดหรือผลไม้ชนิดใดก็ได้ 5 กิโลกรัม
- หอยเชอรี่ 2 กิโลกรัม
วิธีการทำ
- นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมรวมกันหมักทิ้งไว้นาน 15 วัน หลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำหมักชีวภาพ มาใช้งานได้
อัตราการใช้
- น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 5 ลิตรต่อน้ำเปล่า 1,000 ลิตร สูตรนี้ใช้ฉีดพ่นได้ถึง 3ไร่
*เพียงเท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดก็สามารถป้องกันการเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดเพื่อลดการระบาดของโรคเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553
- รางวัลการชนะเลิศการประกวดคัดสรรสุดยอดเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Best Practice สับปะรด ปี 2553)
- ประกาศเกียรติคุณ ตำแหน่งเกษตรหมู่บ้านของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2540
- ประกาศนียบัตรในการประกวดสับปะรด ได้รับรางวัลที่ 1 ปี 2539

วิสูตร วิทยานันท์
ข้อมูลการติดต่อ

109 ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด