เกษตรกรต้นแบบ
"นรรถพร สุโพธิ์...เกษตรกรผู้ปลูกมะคาเดเมีย"
คุณนรรถพร สุโพธิ์  จ. เลย ปี 2553

คุณนรรถพร สุโพธิ์ ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นเกษตรกรที่ย้ายเข้ามาตั้งหมู่บ้านนี้เมื่อปี 2537 โดยมีการประสานกับหน่วยงานกองทัพ และได้รับการจัดสรรพื้นที่อาศัยและที่ทำกินรวมกันคนละ 10 ไร่ ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านแนวกันชน คือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดระหว่างชายแดน ไทย - ลาว มีแม่น้ำเหือง ไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตแดน คุณนรรถพร ได้ใช้ความรู้จากการศึกษาในระดับ ปวช. สาขาคหะกรรมมาใช้ประโชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการแปรรูป ซึ่งได้รับการพัฒนาให้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ซึ่งจะมีทั้งเด็กนักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เรื่องของการแปรรูป และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้า ซึ่งคุณนรรถพร สุโพธิ์ เป็นผู้ที่รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการจำหน่าย ส่วนสินค้าที่มีการรวบรวมเพื่อจำหน่าย จะมีอาทิ มะคาเดเมีย สตอบอรี่ เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะถูกกลุ่มที่คุณนรรถพร ตั้งขึ้น นำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่ากับเกษตรกร ได้มากขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ด้านการสนับสนุนการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยให้กับกลุ่มเกษตรกร ทำให้กลุ่มได้จดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อกลุ่ม “กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย”

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ทำช็อกโกแลคเคลือบมะคาเดเมีย
รายละเอียด: ที่บ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเลยที่มีการปลูกมะคาเดเมียได้ผลผลิตแล้ว ซึ่งส่วนมะคาเดเมีย มีการแปรรูปเป็นการกระเทาะเปลือก เพื่อทำมะคาเดเมียอบเกลือ แล้ว ยังมีส่วนที่เป็นผงหรือแตกหักจากผลสมบูรณ์ ส่วนนี้มีราคาที่ต่ำลง เพราะไม่นิยมมีผู้รับประทาน คุณนรรถพร ยังอีกหนึ่งการแปรรูปที่น่าสนใจ ที่ได้นำเอามะคาเดเมียผงนั้น มาทำเป็นช็อกโกแลคเคลือบมะคาเดเมีย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และสำหรับเกษตรกรที่มีพืชคล้ายกับมะคาเดเมียในพื้นที่ สามารถนำเอามาแปรรูปเป็นการเคลือบช็อกโกแลค ได้เช่นเดียวกัน เช่นมีถั่วลิสง หรือเมล็ดกาแฟเป็นต้น
ส่วนวิธีการทำช็อกโกแลคเคลือบมะคาเดเมีย มีดังนี้
ส่วนผสม
1. ช็อกโกแลตชนิดแผ่นแข็ง
2. มะคาเดเมีย ที่เป็นผง
อุปกรณ์
1. แบบพิมพ์รูปร่างต่าง ตามต้องการ
2. หม้อสำหรับต้มช็อกโกแลตให้ละลาย
วิธีการทำ
นำเอาช็อกโกแลตมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่หม้อขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ คนให้ละลาย แล้วนำเอาถั่วมะคาเดเมีย ใส่ในแบบพิมพ์ ใส่ทีละน้อย จากนั้นเทเอาช็อกโกแลตเหลวใส่บนแบบพิมพ์ ราดทับถั่วมะคาเดเมีย จากนั้นนำเอาถาดพิมพ์นั้นใส่ตู้เย็นเพื่อให้แข็ง หลังจากที่แข็งได้ที่แล้วนำเอามาห่อกระดาษฟรอยด์สีทองให้น่ารับประทาน และนำเอาบรรจุใส่ถุงแพ็คอีกครั้ง เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอการจำหน่าย
ประโยชน์การถนอมอาหารแบบนี้ สามารถทำให้เพิ่มมูลค่าของมะคาเดเมียได้ เนื่องจากหากมีการขายแบบเป็นชนิดผงต้องนำไปผลิตเป็นน้ำมันมะคาเดเมียเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการถนอมอาหารแปรรูปแบบนี้สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นกว่า 100 % เลยทีเดียว และสามารถเก็บไว้ขายได้นาน หรือใช้เป็นของฝากได้


2.เทคนิคการน๊อคจุลินทรีย์เพื่อยื่นอายุน้ำสตอเบอรี่
รายละเอียด: พื้นที่ในเขตบ้านบ่อเหมืองน้อย มีเกษตรกรจำนวนหนึ่งทำการเกษตร ปลูกสตรอเบอรี่เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีผลผลิตออกช่วงเดือน ธ.ค. - เม.ย. ของทุกปี ผลผลิตส่วนหนึ่งที่เหลือจากการคัดเกรด คุณนรรถพร ได้นำมาแปรรูปหลายอย่าง อาทิ การนำมาทำน้ำสตรอเบอรี่ เพื่อจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจำหน่ายในกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย นั่นเอง สำหรับวิธีการมีเคล็ดลับอยู่ที่การน๊อกเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้สามารถเก็บน้ำสตรอเบอรี่ไว้ได้นานขั้นต่ำอยู่ที่ 14 วัน ซึ่งปกติอยู่ได้แค่ 3 - 4 วัน เท่านั้น
สำหรับขั้นตอนและวิธีการทำน้ำสตรอเบอรี่ สูตรที่ทำให้อยู่ได้นานมีดังนี้
ส่วนผสม
1. ลูกสตรอเบอรี่สด จำนวน 5 กก.
2. น้ำตาลทรายขาว จำนวน 5 ขีด
3. เกลือป่น จำนวน 3 ช้อนชา
4. น้ำเสาวรสคั้น จำนวน 2 ขีด
5. น้ำเปล่า จำนวน 3 กก.
วิธีการทำ
1. นำสตรอเบอรี่สด มาล้างน้ำให้สะอาด โดยการล้างน้ำให้เติมน้ำส้มสายชู ลงไป 1 ช้อน เพื่อช่วยล้างสารพิษ และทำให้สตรอเบอรี่มีสีสันสวยงามไม่ช้ำง่าย จากนั้นให้นำใส่ตระกร้าทิ้งไว้ให้สะเด็ดนำ 15 นาที
2. นำน้ำเปล่าขึ้นต้มไฟ ความร้อนปานกลาง ใส่สตรอเบอรี่ที่ล้างและตัดทำความสะอาดแล้ว ลงไป เติมเกลือและน้ำตาลทรายลงในหม้อ
3. พอน้ำเดือด และตักสตรอเบอรี่ในหม้อออกหรือใช้ผ้าขาวบางกรองเอาส่วนของสตรอเบอรี่ออก (สามารถนำไปทำแยมได้อีก)
4. นำน้ำสตรอเบอรี่ที่กรองแล้วบรรจุขวด
5. ขั้นตอนสำคัญในการน๊อคเชื้อจุลินทรีย์ คือ ให้นำน้ำสตรอเบอรี่ที่บรรจุขวดลงแช่ในน้ำเย็น ประมาณ 10 นาที ซึ่งวิธีนี้สามารถยืดอายุของน้ำสตรอเบอรี่ไม่ให้เสียได้นานขึ้น 2 สัปดาห์ นำเก็บเข้าตู้เย็นไว้จำหน่ายหรือรับประทานได้
สำหรับเรื่องของน้ำสตรอเบอรี่ก็ง่ายๆ สามารถทำจำหน่ายในชุมชน เพิ่มรายได้ ได้อีกทางหนึ่ง และส่วนที่เหลือจากการต้มน้ำยังสามารถนำไปทำแยมได้อีกมีวิธีการการดังนี้
สูตรวิธีการทำ แยมสตรอเบอรี่สด
ส่วนผสม
สตรอเบอรี่จำนวน 500 กรัม ล้างและผ่าแบ่งครึ่ง
น้ำตาลทรายขาว 450 กรัม
วิธีทำ
1. นำสตรอเบอรี่และน้ำตาลผสมกันและปล่อยทิ้งไว้จนละลายประมาณ 10 นาที
2. นำไปใส่เครื่องปั่น ปั่นจนน้ำตาลละลายหมด และเป็นฟองข้างบน
3.นำแยมสตรอเบอรี่สดที่ทำเสร็จไปใส่ในขวดเล็กๆปิดฝาให้แน่น แล้วเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็น
4. นำมากินได้เลย.แบบนี้เก็บได้ประมาณ 2 หรือ 3 เดือน

3.การแปรรูมะคาดิเมียอบแห้ง
วิธีการแปรรูปมะคาเดเมีย
คือต้องเอาเปลือกที่หุ้มเมล็ดมะคาเดเมียอยู่ออกให้หมด วิธีการคือนำผลมะคาเดเมียไปอบด้วยความร้อน 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน และอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อีก 2 วัน จะทำให้เปลือกผลมะคาเดเมียร่อน จากนั้นให้นำผลมะคาเดเมียที่อบแล้วไปผ่านเครื่องกะเทาะเปลือก จากนั้นจึงนำไปคัดคุณภาพ โดยวิธีการนี้จะได้เมล็ดมะคาเดเมียดิบที่มีคุณภาพ มะคาเดเมียที่คัดแล้วแต่ละเกรดสามารถส่งโรงงานแปรรูปได้เลย แต่ถ้าจะให้ได้เมล็ดมะคาเดเมียสุกก็จะต้องอบต่ออีก 3 วัน โดยใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ค่ะ
ราคาของผลผลิตมะคาเดเมียแปรรูปแล้วในปัจจุบัน เกรด A มีราคาประมาณ 800 บาท/กิโลกรัมซึ่งเป็นเมล็ดเต็ม เกรด B ราคา 400 บาท/กิโลกรัม เกรดต่ำสุดราคา 200 บาท /กิโลกรัม ซึ่งมะคาเดเมียเกรดต่ำสุดนิยมเอาไปทำคุกกี้ หรือทำมะคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต
ผลมะคาเดเมีย มีลักษณะเป็นลูกกลมๆ ขนาดประมาณ 1 นิ้ว สีเขียว เมื่อทุบเปลือกออก เนื้อในจะมันหวาน นิยมนำไปคั่วอบเกลือเป็นของกินเล่น นักท่องเที่ยวสามารถทดลองชิมมะคาเดเมียคั่วอบเกลือที่ทางสถานีได้ทดลองทำการอบเกลือ บรรจุใส่ถุงสำหรับให้แขกที่มาเยือนได้ชิม หากติดใจก็อาจจะขอซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านได้ด้วย
การทำมะคาเดเมีย อบเกลือ
ส่วนประกอบ
ถั่วมะคาเดเมียผ่านการกระเทาะเปลือกแล้ว อบใหม่ๆ 5 กก.
เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ
วิธีการทำ
นำถั่วใส่ในกะละหรือพาชนะ และค่อยเทเกลือลงไปชั้นๆ สลับกับถั่วมะคาเดเมีย และเกลือ จากนั้นก็นำบรรจุใส่ถุงและซีน เพื่อรอจำหน่ายได้เลย

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลเกษตกรก้าวหน้า ปี 2552 จากธนาคารกรุงเทพฯ
-รางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ปี 2554 จากเลขาธิการคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
-รับโล่รางวัลพระราชปฎิภาณสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ปี 2554 จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
-ประกาศเกียรติคุณแม่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2553
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2553

นรรถพร สุโพธิ์
ข้อมูลการติดต่อ

60 ม.5 บ.บ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด