เกษตรกรต้นแบบ
"เอนก ขุนสูงเนิน...ปลูกมะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี ได้ใบรับรอง GAP"
คุณเอนก ขุนสูงเนิน  จ. ชัยภูมิ ปี 2553

นายเอนก ขุนสูงเนิน เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2553 เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่มีความรักในธรรมชาติและมองเห็นธรรมชาติคือสิ่งสำคัญ จึงเป็นสิ่งดลใจให้ทำการเกษตรและหาประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติมานานกว่า 15 ปี โดดเด่นด้านการปลูกมะขามหวานจนสามารถสร้างผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นเกษตรกรที่มีความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนด้วยเทคนิคต่างๆ ที่คิดค้นขึ้นจนประสบผลสำเร็จในการปลูกมะขามหวานมาจนถึงปัจจุบันนี้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการปลูกมะขาม
การปลูก
กำหนดหลุมปลูกในแปลงก่อน โดยใช้ระยะปลูก 10 x 10 เมตร (ระยะห่างระหว่างแถว 10 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 10เมตร) ซึ่งจะปลูกได้ 20 ต้นต่อไร่ ควรมีการเตรียมหลุมปลูกขนาดกว้าง x ยาว x ลึก 50x 50 x 50 เซนติเมตร ดินที่ขุดจากหลุมปลูกให้แยกเป็นสองกอง คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ตากดินที่ขุดขึ้นมาทิ้งไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ แล้วผสมดินทั้งสองกองด้วยปุ๋ยคอก ประมาณ 1-2 บุ้งกี๋ต่อหลุม จากนั้นจึงกลบดินลงไปในหลุมตามเดิม โดยเอาดินชั้นบนลงไว้ก้นหลุมก่อนแล้วจึงกลบทับด้วยดินชั้นล่าง
สำหรับฤดูปลูกควรจะปลูกต้นฤดูฝน เพราะเมื่อปลูกเสร็จแล้วต้นมะขามที่ยังเล็กอยู่จะได้รับน้ำฝน สามารถตั้งตัวได้ดีก่อนจะเขาถึงฤดูแล้ง ต้นมะขามที่ปลูกใหม่ควรจะผูกยึดกับหลัก เพื่อให้ต้นมะขามขึ้นตรงไม่โค่นล้มเนื่องจากลมแรงก่อนจะปลูก หากปลูกด้วยกิ่งทาบจำเป็นต้องแกะเอาเชือกฟางหรือผ้าพลาสติกตรงรอยต่อออกเพราะถ้าไม่ได้แกะออก จะทำให้ต้นมะขามแคระแกร็นหรืออาจจะตายได้

การให้น้ำ
ในระยะปลูกใหม่ หากฝนไม่ตก จำเป็นต้องรดน้ำทุก ๆ วัน ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกว่าจะตั้งตัวได้ จากนั้นจึงเว้นช่วงเวลาการรดน้ำให้ห่างกว่าเดิม อาจจะเป็น 3 หรือ 7 วันครั้ง สำหรับมะขามหวาน เมื่อต้นโตให้ผลผลิตแล้ว ควรจะให้น้ำเดือนละครั้งจะช่วยให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์

การใส่ปุ๋ย
สำหรับมะขามหวานต้นเล็กยังไม่ออกผล อายุ 1-3 ปี ควรให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 450 กรัมต่อต้น ในปีแรกแบ่งใส่ 3 ครั้ง (4 เดือนต่อครั้ง) จำนวน 100, 150, 200 กรัม ตามลำดับ สำหรับปีต่อ ๆ ไป ให้เพิ่มปุ๋ยมากขึ้นตามจำนวนอายุที่มากขึ้น เมื่อมะขามตกผลแล้วควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือช่วงต้นฝน และปลายฝน ซึ่งจะช่วยให้มีการติดผลมากขึ้น และเพิ่มความหวานด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2553

ข้อมูลการติดต่อ

20/4 ม. 7 ต.เจ่าทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด