เกษตรกรต้นแบบ
"วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์...ปลูกมะนาวไร้เมล็ดและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ใบรับรอง GAP"
คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์  จ. นครราชสีมา ปี 2553

นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2553 เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่มีความรักในธรรมชาติและมองเห็นธรรมชาติคือสิ่งสำคัญ จึงเป็นสิ่งดลใจให้ทำการเกษตรและหาประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี โดดเด่นด้านการปลูกมะนาวไร้เมล็ดจนสามารถสร้างผลผลิตส่งออกไปประเทศไต้หวัน เป็นเกษตรกรที่มีความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนด้วยเทคนิคต่างๆ ที่คิดค้นขึ้นจนเป็นที่รู้จักของปราชญ์และเกษตรกรจากหลายที่หลายถิ่น เป็นนักเขียนคอลัมน์โดยใช้นามปากกา อาจารย์ทอง ธรรมดา ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.เทคนิคการปลูกกล้วยให้ออกเครือกลางต้น
โดยการสังเกตต้นกล้วยก่อนว่าต้นไหนที่มีใบสุดท้ายสั้นแสดงว่าต้นนั้นกำลังเริ่มออกปลี จากนั้นให้ใช้ไม้ปลายแหลมตอกลงไปบริเวณกลางต้นเพื่อตัดไส้กลางของต้นกล้วย อยากให้เครือออกทางไหนก็ตอกไม้แหลมทำมุมเงยไปทางนั้น จากนั้นประมาณ 10 วัน ต้นกล้วยก็จะเริ่มมีปลีโผล่ออกมา ประมาณ 2 เดือนสามารถเก็บผลิตได้

ประโยชน์
สามารถทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จำนวนหวีเยอะ และเป็นเทคนิคง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำเองได้

2.เทคนิควิธีการยืดอายุผลไม้
อุปกรณ์
-สารจิ๊บเบอร์ราลีน (GA3) (หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป)
-ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น 25-7-7

วิธีการทำ
ใช้สารจิ๊บเบอร์ราลีน (GA3) ในอัตราส่วน 1/4 เม็ด ผสมน้ำ 200 ลิตร ในกรณีที่หนาวจัด แต่ถ้าอากาศปกติ ให้เพิ่มน้ำเปล่าเป็น 250-300 ลิตร 2. ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ใช้ประมาณ 2-3 ขีดต่อต้น ในกรณีที่ต้นผลไม้สูงประมาณ 2-3 เมตร

วิธีการใช้
- ใช้จิ๊บเบอร์ราลีน ฉีดพ่นทางใบความถี่ขึ้นอยู่กับต้องการว่าจะยืดอายุให้อยู่นานเพียงใด
- ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง รอบโคนต้น จากนั้นรดน้ำตามปกติ

ประโยชน์
เพื่อช่วยยืดอายุเวลาการสุกของผลไม้ให้ช้าลงโดยลงทุนไม่มากแต่ได้ผลผลิตดี

*** หมายเหตุ หากต้องการยืดอายุให้นานและหวานด้วย ควรฉีดจิ๊บเบอร์ราลีนและเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจน บ่อยได้ตามต้องการ เพราะหากไม่เพิ่มไนโตรเจนด้วยผลไม้จะไม่หวานนั่นเอง

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2553
-เกษตรกรดีเด่นอำเภอพิมาย
-เกษตรกรดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา
-ปราชญ์ชาวบ้าน

วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์
ข้อมูลการติดต่อ

111 หมู่ 10 บ้านนิคมพัฒนา ต.ลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด