เกษตรกรต้นแบบ
"ศักดิ์ดา เฮ้งบริบูรณ์...เจ้าของสวนมะนาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย..ทำมะนาวพันธุ์แป้นบนตอส้มปลอดโรค"
คุณศักดิ์ดา เฮ้งบริบูรณ์  จ. สิงห์บุรี ปี 2552

นายศักดิ์ดา เฮ้งบริบูรณ์ อยู่ที่บ้านเลขที่ 9 ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวบนพื้นที่ 116 ไร่ โดยปลูกมะนาวสายพันธุ์มะนาวแป้นต้นตอส้มปลอดโรคที่มีจุดเด่นในเรื่องของความทนท่านต่อโรค ใบมะนาวจะหนากว่าใบมะนาวทั่วๆไป ทำให้ไม่เป็นเชื้อรา หรือทนทานกว่าโรคมากกว่า เวลาออกดอกจะไม่มีการสลัดดอกทิ้ง และการหาอาหารจะดีกว่ามะนาวที่ใช้วิธีการตอนกิ่งเพราะมีรากแก้วหาอาหารได้เก่งกว่า

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำสวนมะนาวแบบลดต้นทุน
คือ การปลูกมะนาวระบบร่อง แบบไร่นาสวนผสม ปลูกร่วมกับมะละกอ โดยทำเป็น 3 แถว ปลูกมะนาวตรงข้าง และปลูกมะละกอด้านข้าง จากนั้นดูแลทั้งมะละกอพร้อมกันกับมะนาว แล้วนำรายได้จากมะละกอมาเลี้ยงสวนมะนาวอย่างเป็นระบบ เพราะมะละกอใช้ระยะเวลาการออกผลผลิตประมาณ 5 เดือน นำรายได้จากมะลกอมาหมุนดูแลมะนาวที่มีอายุการเจริญเติบโต 24 เดือน พอครบอายุมะนาวโตเต็มที่ก็ตัดต้นมะละกอทิ้งหมด เหลือเพียงสวนมะนาวอย่างเดียวต่อไป
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ถ้าปลูกเพียงมะนาวอย่างเดียวในพื้นที่ 1 ไร่เท่ากัน ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1 แสนบาท แต่ถ้าปลูกร่วมกับมะละกอใช้เงินประมาณ 20,000 บาทเท่านั้น

2.การทำสวนลำไยเชิงพาณิชย์ ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย หรือมะละกอก็ได้ แต่ลำไยใช้ระยะเวลานานกว่ามะนาวที่ 26 เดือน ก็นำรายได้จากสวนกล้วยหรือมะละกอ มาเลี้ยงลำไยต่อจนครบอายุก็ตัดต้นกล้วยหรือมะละกอทิ้ง เหลือเพรยงสวนลำไยเพียงอย่างเดียว

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 จ.สิงห์บุรี
- รางวัล ชนะเลิศทำสวนดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2552

ข้อมูลการติดต่อ

9 หมู่ 7 บ.ลำเหนือ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด