เกษตรกรต้นแบบ
"ชัยพร พรหมพันธุ์...ผู้ทำนาข้าวปลอดสารพิษ..โดยใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงศัตรูข้าว"
คุณชัยพร พรหมพันธุ์  จ. สุพรรณบุรี ปี 2552

นายชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรคนเก่งห่งอำเภอบางปลาม้า เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2538รักอาชีพการทำนาเป็นชีวิตจิตใจ ความมั่งคั่งมั่นคงทั้งปวง ได้มาจากการทำนาโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบดินไม่เอาเปรียบน้ำ คิดซื่อ ขยันขันแข็ง มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำนา โดยไม่ใช้สารเคมี เทคนิควิธีการที่ใช้ในการทำนาตามแบบของพี่ชัยพร ที่โดดเด่น เช่น การทำนาแบบไม่เผาตอซัง,การใช้ไตรโครเดอร์ม่าในการคลุกเคล้าเมล็ดข้าวปลูก,การใช้ฮอร์โมนนม ,น้ำหมักชีวภาพ,สารสมุนไพรต่างๆ เช่น ตะไคร้ ข่าแก่ และตะไคร้หอม รวมถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยทุ่นแรงและเหมาะสมในการทำนา

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการคุมหญ้าวัชพืชในนาข้าว คือ ควรฉีดยาคุมหญ้าตอนข้าวอายุ 6 วัน โดยใช้บิวทาคอ+โพพานิล ผสมกันตามคำแนะนำของสลากผลิตภัณฑ์ (สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีภัณฑ์ทั่วไป) เพราะจะช่วยทั้งคุมและฆ่าหญ้าได้ในเวลาเดียวกัน หลังจากฉีดไปแล้ว 2 วัน ให้รักษาระดับน้ำในนาไว้ประมาณ 5-10 เซ็นติเมตร โดยใช้พื้นที่นาดอนเป็นหลัก จะสามารถช่วยคุมหญ้าวัชพืชไม่ให้ขึ้นมารบกวนนาข้าว และยังช่วยกำจัดข้าวดีดได้อีกด้วย

สูตรป้องกันแมลงศัตรูข้าวด้วยน้ำหมักเพลี้ย
วัตถุดิบ
1.เพลี้ยที่ตายแล้ว 1-2 กำมือ
2.นมข้นหวาน 3 กระป๋อง
3.กากน้ำตาล 1.5 กก.
4.น้ำตาลทรายแดง 1.5 กก.
5.น้ำต้มสุก 60 ลิตร

วิธีการทำ
1.เริ่มจากการนำน้ำต้มสุกใส่ลงในถังหมักขณะที่น้ำยังร้อน เพื่อเป็นค่าเชื้อโรคในถังหมักไปในตัว จากนั้นพักน้ำไว้ให้อุ่น
2.เมื่อน้ำเย็นแล้ว นำส่วนผสมทั้งหมด (ยกเว้นเพลี้ยที่ตายแล้ว) ละลายให้เข้ากันในถังหมัก
3.เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว นำเพลี้ยที่เตรียมไว้ 1-2 กำมือ ใส่ลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน
4.หมักไว้ 3 อาทิตย์ หรือสังเกตุว่าในถังหมักเกิดลักษณะฝ้าสีขาว ก็สามารถใช้ได้

การนำไปใช้ น้ำหมัก 3 ลิตร ต่อ น้ำ 200 ลิตร ฉีนพ่นในแปลงนาข้าว

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2538
- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
- คนนอกกรอบ คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 2 ปี 2553
- SMART FARMER เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ปีล่าสุด

ข้อมูลการติดต่อ

35 หมู่ 1 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด