เกษตรกรต้นแบบ
"ทิพย์ พุฒเหมือน...การปลูกกระท้อนปลอดสารพิษ..และเพิ่มผลผลิตไม้ผล"
คุณทิพย์ พุฒเหมือน  จ. ชัยนาท ปี 2552

นายทิพย์ พุฒเหมือน พื้นที่ในการเกษตร 17 ไร่เป็นหมอดินอาสาในปี 2544
มีองค์ความรู้
- เรื่องการปลูกไม้ผล
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
- การปลูกข้าวโดยไม่เผาตอซังและฟางข้าว
- การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง)
- การเลี้ยงปลาในร่องสวน
- ภูมิปัญญาในการวางระบบการจัดการน้ำ (กาลักน้ำ) ภายในสวน
- การผลิตน้ำส้มควันไม้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้และการใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
วัสดุอุปกรณ์ในการทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
1. ถังน้ำมัน 200 ลิตร 1 ถัง มีฝาเปิดด้านบนได้ก็ดี (สะดวกในการทำไม่ต้องตัดฝา)
2. ท่อใยหิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 – 1.5 เมตร 1 ท่อ (ใช้ทำเป็นปล่องควัน)
3. ข้องอใยหิน 90 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (สำหรับเชื่อมต่อตัวเตา กับปล่อง)
4. กระเบื้องหรือสังกะสี 4-5 แผ่น (สำหรับทำผนังเตา ด้านข้างและด้านหลัง)
5. อิฐบล็อก 5 ก้อน (สำหรับทำปากเตา)
6. ไม้ท่อนขนาดไม้ หน้าสาม ยาว 1 เมตร 8 ท่อน เสี้ยมปลายให้แหลม (ไว้ทำเสาค้ำยังผนังเตา)
7. ไม้ไผ่ลำตรง 1 ลำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวอย่างน้อย 5 เมตร (รองน้ำส้มควันไม้)
8. ดินหรือทราย (ทำฉนวนหุ้มรอบเตา)
9. ดินเหนียวผสมขี้เถ้าแกลบ (ใช้เป็นยาแนวรอยต่อต่างๆ)
10. ขวดน้ำตัดปากใส่น้ำส้มควันไม้ นำลวดร้อยเป็นหูหิ้วด้วย เพราะน้ำส้มเป็นกรด ถ้าภาชนะเป็นโลหะ กรดจะกัดโลหะทำให้น้ำส้มควันไม้คุณภาพไม่ดีขั้นตอน
วิธีการทำ
1. นำถังน้ำมัน 200 ลิตร ฝาเปิดด้านบน เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยม 20x20 เซนติเมตร ส่วนด้านก้นถังให้เจาะรูกลม เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 4 นิ้วเล็กน้อย เพื่อให้ใส่ข้องอได้สะดวก
2. ข้องอให้เจาะรู 1 นิ้ว มุมฉากด้านนอกเพื่อใช้ระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของควันในท่อใยหิน
3. นำไม่ไผ่เจาะทะลุปล้อง ตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่ง วัดห่างจากปากด้านป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 เซนติเมตร ไว้รองน้ำส้มควันไม้
4. ผ้าหนา หรือกระสอบป่าน มาพันรอบไม้กระบอก ห่างจากรูไม้ขึ้นไป เล็กน้อย
5. ผ้าทำเป็นลูกประคบใหญ่พอที่จะปิดปากท่อใยหินให้สนิท โดยใส่ทรายไว้ผูกปากให้แน่น และเศษผ้าอีกผืนหนึ่งหนาพอประมาณ ไว้ปิดปากปล่องกับท่อไม้ไผ่
ขั้นตอนการประกอบเตา
1. นำถังน้ำมันมาวางนอนให้รูกลมท้ายเตาอยู่ด้านล่าง และหาไม้หนุนด้านหน้าเตา (ฝาเปิดด้านบนถัง) สูงกว่าเล็กน้อยเพื่อช่วยเรื่องการระบายน้ำและการไหลเวียนของอากาศดีขึ้น
2. วัดระยะห่างออกจากตัวถัง ข้างละ 20 เซนติเมตรเพื่อตอกเสาค้ำยันหลัก ด้านละ 2 ต้น หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
3. ประกอบผนังเตาด้วยสังกะสี หรือกระเบื้อง โดยให้เสาค้ำอยู่ด้านนอกผนังอยู่ด้านใน
4. ตักดินหรือทรายเทใส่ระหว่างข้างถัง 2 ข้าง และผนังเตาพอควรไม่ให้ผนังล้ม
5. ประกอบข้องอใยหินที่รูกลมด้านท้ายเตา เพื่อทำเป็นปล่องควัน ใช้ดินเหนียวผสมขี้เถ้าแกลบผสานรอยต่อ ระหว่างข้องอกับถัง ได้ระดับแล้วก็ ตอกไม้หลักกั้นไม้ให้ข้องอถอยออก
6. นำท่อไยหินต่อบนข้องอท้ายเตาให้ตรงแล้วผสานรอยต่อด้วยดินเหนียวผสมขี้เถ้าแกลบให้สนิท ควรใช้ลวดผูกท่อไยหินกับไม่หลักไว้ไม่ให้เคลื่อน ควรผสานรอยต่อด้านในถังกับข้องอใยหินด้วย
7. ปิดผนังด้านท้ายเตาด้วยการตอกหลักห่างจากท้ายเตา 10-15 เซนติเมตร
8. ตักดินหรือทรายถมระหว่างผนังทั้ง 3 ด้านให้เต็มเป็นฉนวนเตา
9. ตัดแผ่นสังกะสีหรือกระเบื้อง กว้างพอที่จะปิดผนังด้านข้างของหน้าเตา แล้วตอกหลักกั้นไว้ทั้งซ้ายและขวาป้องกันไม่ให้ดินฉนวนพังลงมาเตาหลังหนึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้ว สามารถเผาถ่านได้เป็นร้อยครั้ง จนกว่าตัวถังน้ำมันจะผุ ซึ่งอาจนานกว่า 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
อัตราส่วนการใช้น้ำส้มควันไม้ ป้องกันแมลงศัตรูพืช
1 : 5 หรือ 1 : 10 สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดิน ราดทำลายปลวก และ มด ได้
1 : 20 หรือ 1 : 30 รดในหน้าดิน ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์และแมลงในดิน บำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูก 10 วัน ใช้ในปริมาณ 6 ลิตร ต่อ 1 ตรม.
1: 50 พ่นลงดิน ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากเข้มข้นมากกว่านี้รากพืชอาจได้รับอันตรายได้
1: 50 น้ำส้มควันไม้มี น้ำมันทาร์ และยางเรซินอยู่มาก ที่ส่งกลิ่นเหม็นคล้ายควันไฟ รบกวนสัตว์แมลงที่มีพิษ เช่น ตะขาบ ปลวก มด แมงป่องและสัตว์ต่าง ๆ
1: 50 น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้าน หรือลดการผลิตแอมโมเนีย จึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นในคอก สัตว์ ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนัก1 : 50 รดบริเวณโคนต้น ไล่ไส้เดือน มะเขือเทศ
1: 100 ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงมาวางไข่
1: 100 ใช้ฉีดพ่นถังขยะ ป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำห้องครัวและบริเวณชื้นแฉะ
1: 100 กลิ่นฉุน เหล่านี้ ช่วยขับไล่แมลงวัน
1: 100 ช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อรา และแบคทีเรียที่มี ประโยชน์ ในการเร่งการหมักสารชีวภาพ คือ สามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมัก สารชีวภาพโดยปกติ
1 : 200 หรือ 1 : 300 ผสมลงไปในอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไป จะช่วยปรับระดับ แบคทีเรียในลำไส้ เพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหารได้ดี ถ้าเป็นไก่เนื้อไก่จะเจริญเติบโตได้ดี เนื้อไก่เป็นสี ชมพู
1: 200 พ่นใบไม้รวมทั้งพื้นดินรอบ ๆ ต้นพืชทุก ๆ 7-15 วันเพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อราและรดโคนต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
1 : 200 ฉีดพ่นใบ ฆ่าเชื้อรา มะเขือเทศ
1 : 200 รดบริเวณโคนต้น กันรากเน่า มะเขือเทศ
1 : 200 ฉีดพ่นใบ กันเชื้อรา แตงกวา
1 : 200 รดบริเวณโคนต้น กันรากเน่า แตงกวา
1 : 200 รดบริเวณโคนต้น สตรอเบอรี่ ไส้เดือนฝอย
1 : 300 ฉีดพ่นใบ พริก ลดการร่วงโรยของดอก
1 : 300 ฉีดพ่นใบ ข้าวโพด ขับไล่แมลง
1: 500 หรือ 1 : 1000 พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน ช่วยขยายผล พ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วันเพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้ ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกิน กระตุ้นการสันดาปของพืชชนิดให้รสหวาน
1 : 800 รดแทนน้ำปกติ ผักที่มีระยะปลูกสั้นๆ ก่อน หรือหลังแตกยอดอ่อน
1: 1000 เป็นสารจับใบเนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรด อ่อน ๆ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่ง
1 : 1500 รดแทนน้ำปกติ ไล่ไส้เดือนฝอยพริกไทยเขียว
1 : 1500 รดแทนน้ำปกติ ขับไล่แมลง กะหล่ำปี ผักกาดขาว

2.สูตรฮอร์โมนนมไข่
วัตถุดิบ
1.นมดิบ 50 ลิตร
2.ไข่ไก่ 100 ฟอง(ไม่ใช้เปลือก)
3.พด.2 1-2 ซอง
4.กากน้ำตาล 10 กก.
วิธีทำ
1.เริ่มจากการนำนมดิบมาทำการผสมกับไข่ไก่ที่เราทำการตอกเอาแต่ไข่แดงและไข่ขาว(ไม่ใช้เปลือก)ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2.นำน้ำมา 1 ลิตร จากนั้นทำการเทพด.2 ลงไปคนให้เข้ากันนาน 5 นาทีและนำไปเทใส่รวมกันกับนมดิบและไข่ไก่และทำคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3.และจากนั้นนำกากน้ำตาลเทใส่ลงไปทำการคนให้เข้ากันและปิดฝาทำการหมักไว้ 7 วันก็นำมาใช้ได้
การนำไปใช้
นำไปใช้กับนาข้าวอัตรา 400 ซีซี ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตร
นำไปใช้กับสวนไม้ผลอัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตร
นำไปใช้กับผักสวนครัวอัตรา 25 ซีซี ผสมน้ำสะอาด 20 ลิตร
ใช้ทุก 15 วัน ฉีดช่วงข้าวท้องเต็มที่
ประโยชน์
ช่วยสร้างรังไข่ เมล็ดโตสมบูรณ์ ข้าวมีน้ำหนักดี

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัล หมอดินดีเด่น ระดับเขต ปี 2553
- รางวัลของคนรักษ์หญ้าแฝก ของ ปตท. ปี 2554

ข้อมูลการติดต่อ

70/1 หมู 5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด