เกษตรกรต้นแบบ
"สมพงษ์ วงษ์ก่อ...ทนายความผู้ผันตัวมาปลูกผักปลอดสารพิษ..พร้อมสร้างผลงานด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด"
คุณสมพงษ์ วงษ์ก่อ  จ. ชัยนาท ปี 2552

ทนายสมพงษ์ วงศ์ก่อ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษผู้ที่ผันตัวจากอาชีพทนายความมาสู่วิถีเกษตรแบบเต็มตัว เริ่มต้นรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมาประมาณ 5 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก ในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

สำหรับการรวมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ มาเป็นระยะเวลา 4 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 21 ครอบครัว ใช้พื้นที่ในการปลูกผักร่วมกัน ครอบครัวละ 1 ล็อคๆละประมาณ 800 ตารางเมตร พื้นที่ น้ำฟรี ปุ๋ยฟรี น้ำหมักชีวภาพฟรี ซึ่งสมาชิกแต่ละครอบครัวจะเลือกเองว่าสนใจจะปลูกอะไร ที่สำคัญ คือ รายได้ที่ได้รับจากการปลูกจะต้อง แบ่งเอาไว้ห้ามใช้จนกว่าจะเก็บผลผลิตที่ได้ในการปลูกจนหมดแล้วค่อยเอามานับว่า แต่ละครอบครัวได้รายได้เท่าไหร่ เพื่อให้มองเห็นคุณค่าของรายได้เสริมจากการเพาะปลูก

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
อุปกรณ์
1. เครื่องสับบด
2. เครื่องผสม
3. เครื่องปั้นดิน
วัสดุทำปุ๋ยหมัก
1. มูลสัตว์ 1 ส่วน
2. แกลบดิบ 1 ส่วน
3. แกลบเผา 1 ส่วน
4. รำละเอียด 1 ส่วน
5. น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร
6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
วิธีการทำปุ๋ยอัดเม็ด
1.นำแกลบดิบ แกลบเผา ปุ๋ยคอก และรำละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้าใจ
2.ใช้กากน้ำตาลผสมกับน้ำรายที่กองปุ๋ยหมัก
3.ใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นบนกองปุ๋ยให้ทั่วกอง
วิธีการอัดเม็ด
1.นำปุ๋ยหมักที่ได้มาบดให้ละเอียดเทใส่เครื่องอัดเม็ด
2.ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำฉีดพ่นขณะเครื่องทำงาน
3.เดิมดินเหนียวบดละเอียดลงไปเพื่อช่วยให้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตามที่ต้องการ
4.นำเม็ดปุ๋ยที่ได้ใส่ตระแกงร่อนเพื่อให้ได้เม็ดปุ๋ยที่มีขนาดเดียวกัน
5.นำไปตากในที่ร่มจนแห้งดีแล้ว จึงบรรจุกระสอบเก็บไว้หรือนำไปใช้ได้เลย

2.สูตรน้ำหมักผลไม้สุก
วัสดุอุปกรณ์
ผลไม้สุก เช่น กล้วยน้ำว้า มะละกอ และฟักทอง ฯลฯ 3 กิโลกรัม
น้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัม หรือกากน้ำตาล 1 ลิตร
น้ำ 10 ลิตร
พด.2 1 ซอง
วิธีทำ
1. หั่นผลไม้ (ปราศจากการใช้สารเคมี) ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ให้สะดวกในการบรรจุถัง ที่เตรียมไว้
2. นำผลไม้ที่หั่นไว้แล้วนำไปใส่ในถังตามขนาดที่เตรียมไว้
3. ใส่กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายตามปริมาณที่กำหนดเทใส่ถังหมักที่เตรียมไว้
4. ใส่น้ำที่ทำการละลายพด.2 แล้วลงไปตามอัตราส่วน แล้วใช้ไม้ยาวๆ กวน หรือคนให้เข้ากัน
5. ปิดฝาถังหมักให้แน่น นำไปเก็บทิ้งไว้ในที่ร่ม
6. ทุก ๆ 3วัน ให้เปิดฝาถังเพื่อระบายอากาศประมาณ 5 นาที แล้วปิดไว้ให้แน่นเหมือนเดิม
7. หมักไว้ 15 วัน จึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
8. หากต้องการให้หัวเชื้อชีวภาพมีอายุใช้งานได้นานๆ ให้เติมน้ำตาล หรือกากน้ำตาล ครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่ออัตราส่วนขนาดผลไม้ 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำ 10 ลิตร ทุกๆ 15 วัน จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์มีอายุอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.เครื่องกรองน้ำส้มควันไม้
อุปกรณ์
ถังพลาสติก 1 ถัง (ถังสี)
เศษถ่าน 1 ส่วน
หินเกร็ด 1 ส่วน
ทราย 1/2 ส่วน
ก๊อกน้ำ 1 อัน
วิธีทำ นำถังพลาสติกมาทำการเจาะรูที่ส่วนล่างด้านข้างถังเพื่อเอาก๊อกใส่จากนั้นก็นำเศษถ่านมาใส่ในถังและตามด้วยหินและก็เศษถ่านอีกชั้นจากนั้นก็ใส่ทรายเป็นส่วนสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปกรองน้ำส้มควันไม้ได้
การใช้ นำน้ำส้มควันไม้ที่จากการเผามาเทใส่ในถังกรองเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำส้มควันไม้มาใช้โดยเปิดก๊อกด้านล่างแล้วเอาภาชนะมาใส่ไป

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552

ข้อมูลการติดต่อ

150 หมู่ 1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท17150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด