เกษตรกรต้นแบบ
"สว่าง จิตรบุญ: ทำสวนลำไย สวนผลไม้ และทำเกษตรแบบผสมผสาน"
คุณสว่าง จิตรบุญ  จ. แพร่ ปี 2551

นายสว่าง จิตรบุญ เกษตรกรผู้เข้าถึงแก่นแท้แห่งการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ยึดหลักเรื่องการลงทุนต่ำ-ผลผลิตสูง โดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนของตน แล้วจะปลุกพืชทุกอย่างที่บริโภคได้ไว้ในพื้นที่สวนเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการบริโภคแล้วจึงนำไปขาย งดใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีโดยสิ้นเชิง ด้านการดำเนินชีวิตจะทำบัญชีครัวเรือนอยู่ทุกวันไม่เคยว่างเว้น ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือสร้างภาระหนี้สินเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้บริจาคที่ดินของตัวเองเพื่อเป็นตลาดกลางให้สมาชิกใช้เป็นสถานที่จำหน่ายมะขามหวานและผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูปอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

-

ความสามารถอันโดดเด่น

1.น้ำหมักชีวภาพ 3 สูตร
สูตรที่ 1 สูตรบำรุงเร่งการเจริญเติบโตแตกยอด
ส่วนผสม
-เศษปลาสดหรือหอยเชอรี่สด 30 กิโลกรัม
-ผลไม้สุกทุกชนิดทั้งเปลือก 10 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
- สารเร่งพด.2 1 ซอง
-น้ำเปล่า 10 ลิตร
สูตรที่ 2 ยืดช่อบำรุงช่อพืชให้สมบูรณ์
ส่วนผสม
- หน่อกล้วยใบธงสูง 1 เมตรหรือยอดผักชนิดต่างๆรวมกัน 40 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
- สารเร่งพด.2 1 ซอง
-น้ำเปล่า 10 ลิตร
สูตรที่ 3 ขยายผลให้ผลใหญ่สมบูรณ์
ส่วนผสม
-ผลไม้สุกลูกใหญ่ชนิดต่างๆทั้งเปลือก 40 กิโลกรัม
- กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
- สารเร่งพด.2 1 ซอง
-น้ำเปล่า 10 ลิตร
ทั้ง 3 สูตรมีวิธีการทำที่เหมือนกัน ดังนี้
- สับวัสดุที่ใช้ผสมพอละเอียดตามชนิดสูตร
- เทกากน้ำตาลผสมคลุกเคล้ากับวัสดุให้เข้ากันในถังหมักขนาด 50 ลิตร
- ละลายสารเร่งพด.2 ในน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน 5 นาทีแล้วเทรวมกันในถังหมักดังกล่าว
- ปิดฝาไม่ต้องสนิท หมักทิ้งไว้ 1 เดือน กรองเอาแต่น้ำไปใช้
วิธีการนำไปใช้
ใช้กับต้นลำไยและไม้ผล ผสมน้ำหมักชีวภาพตามสูตรต่าง 250ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
-สูตรที่ 1 สูตรบำรุงเร่งการเจริญเติบโตแตกยอด ใช้ราดโคนต้นให้ชุ่มก่อนตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้งและตอนแตกยอดอ่อน 1 ครั้ง
-สูตรที่ 2 ยืดช่อบำรุงช่อพืชให้สมบูรณ์ ใช้ราดโคนต้นให้ชุ่มในช่วงที่ออกช่อดอกยาว4-5นิ้ว กรณีที่เป็นต้นลำไยให้ลาดพร้อมกับสารโพแทสเซียมคลอเรต นอกจากนั้นน้ำหมักสูตรนี้ยังช่วยลดสารตกค้างในลำไยอีกด้วย
-สูตรที่ 3 ขยายผลให้ผลใหญ่สมบูรณ์ ใช้ราดโคนต้นให้ชุ่มในช่วงที่ลำไยไม้ผลติดผลเม็ดเล็กเท่า
กับมะเขือพวง 1 ครั้ง และ ราดโคนต้นอีกครั้งในช่วงที่ผลลำไยโตประมาณหัวแม่มือ
ทั้ง 2 สูตรหากใช้ตามวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็ดได้ชัดเจน
กรณีใช้กับพืชผัก ให้ผสม 250ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 5-7 วัน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ออกดอกออกผลดี

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลชนะเลิศโครงการงานอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่น โดยสถานีพัฒนาที่ดินจ.แพร่ ประจำปี 2541
- รางวัลโล่เกษตรกรดีเด่น ประจำตำบลบ้านถิ่น ปี 2551 โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
- โล่รางวัลดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนดีเด่น จ.แพร่ ปี 2551
- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- โล่รางวัล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีเด่น โดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านถิ่น ถิ่นวิทยาคาร ปี2553
- หมอดินอาสาดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7 ปี 2556

สว่าง จิตรบุญ
ข้อมูลการติดต่อ

98/2 ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด