เกษตรกรต้นแบบ
"ชัย อ่อนตาจันทร์...ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกแก้วมังกรปลอดสารพิษ"
คุณชัย อ่อนตาจันทร์  จ. อุดรธานี ปี 2552

นายชัย อ่อนตาจันทร์ เป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูกพืช ไม่ว่าจะป็นการปลูกแก้วมังกรให้ได้ผลผลิตสูง และ การปลูกมันสำปะหลัง โดยการแกะตาเพื่อให้มีหัวมาก และเคล็ดลับการทำน้ำหมักเพื่อบำรุงต้นแก้วมังกร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

น้ำหมักเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
รายละเอียด: พืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ทำน้ำหมักเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
1. หางไหลขาว 4 กิโลกรัม
2. หางไหลแดง 4 กิโลกรัม
3. เปลือกสะเดา 4 กิโลกรัม
4. หนอนตายยาก 4 กิโลกรัม
5. ยาฉุน ครึ่ง กิโลกรัม
6. ข่าแก่ 4 กิโลกรัม
7. ขิงแก่ 4 กิโลกรัม
8. สาบเสือ 4 กิโลกรัม
9. บอระเพชร 4 กิโลกรัม
10. กระเทียม 2 กิโลกรัม
11. เปลือกซาก 4 กิโลกรัม
12. ตะไคร้แกง 4 กิโลกรัม
13. คะไคร้หอม 4 กิโลกรัม
14. เมล็ดขันแก้วบด 4 กิโลกรัม
15. กลอย 4 กิโลกรัม
16. ขมิ้นชัน 4 กิโลกรัม
17. หว่านน้ำ 4 กิโลกรัม
18. กระทกรก 4 กิโลกรัม
19. กล้วยดิบ 4 กิโลกรัม
20. ใบและต้นรัก 4 กิโลกรัม
21. ใบน้อยหน่า 4 กิโลกรัม
22. ใบมะรุม 4 กิโลกรัม
23. เปลือกแค 4 กิโลกรัม
25. พริกสด 4 กิโลกรัม
วิธีการทำ
นำเอาส่วนผสมทั้งหมด มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆถ้ามีเครื่องทบก็ให้ทำการทบจะดีมาก ผสมให้เข้ากัน นำลงถังหน้า 200 ลิตร เติมน้ำพอท่วมส่วนผสม เติมกากน้ำตาลเพื่อป้องกันกลิ่นเห็น 5 ลิตร หมักทิ้งไว้นาน 15 วัน ถึง 1 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้ เมื่อได้น้ำหมักแล้วต้องการเก็บกักไว้นานและเพิ่มประสิธิภาพก็นำเอาน้ำหมักที่ได้มากลั่น ด้วยกระบวนการกลั่นก็คือการต้มน้ำให้เดือด เป็นไอ แล้วให้ไอน้ำนี้ไปกระทบกับความเย็นเพื่อกลั่นตัวกลับคืนเป็นหยดน้ำอีกครั้งหนึ่ง ของเหลวต่างๆมีจุดเดือดที่อุณหภูมิไม่เท่ากัน เมื่อเราต้ม ในตอนแรกๆเราจะได้ไอของน้ำหมักที่มีประสิทธิภาพมาก แล้วจะค่อยๆลดลง จนท้ายสุดจะเป็นไอของน้ำอย่างเดียว จากนั้นนำเอาทุกขวดเทรวมกัน เพื่อจะให้ทุกขวดมีประสิทธิภาพเท่ากัน
ประโยชน์ของการกลั่น
- สามาเก็บรักษาไว้ได้นานไม่จำเป็นต้องหมักบ่อย ๆ
- น้ำกลั่นที่ได้มีประสิทธิภาพสูง
- ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
อัตราการใช้
น้ำหมักที่กลั่นได้แบบเข้มข้น 20-30 cc ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน จะช่วยป้องกันแมลงได้ใช้ได้ทั้งกับพืช ผัก ผลไม้ รวมไปถึงนาข้าวด้วย

เกียรติประวัติและผลงาน

- เป็นกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์
- เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
- เป็นกรรมการวัด
ผลสำเร็จที่ได้รับ
- ปัจจุบันเป็นเป็นจุดสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ
- เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร
- เป็นจุดสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

ข้อมูลการติดต่อ

189 ม.3 บ.ดงบัง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด