เกษตรกรต้นแบบ
"ทองพูน วงค์มะลัย...ผู้ชักนำการปลูกเห็ดบดสู่ชุมชน..จนเป็นที่มา "เห็ดบดเงินล้าน""
คุณทองพูน วงค์มะลัย  จ. หนองบัวลำภู ปี 2552

นายทองพูน วงค์มะลัย เป็นประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านอาบช้าง คุณพ่อได้ริเริ่มเพาะเห็ดในบ้านอาบช้าง โดยเริ่มเพาะครั้งแรกคือเห็ดนางฟ้า–นางรมให้ผลผลิตดีมาก และทำเงินและสร้างรายได้ดีแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก จากนั้นจึงเริ่มมีเกษตรกรในหมู่บ้านเริ่มเห็นความสำคัญของการเพาะเห็ด และเริ่มมองเห็นว่า คืออาชีพที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรื อหลังการทำนา โดยไม่ต้องอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่นอีก เกษตรกรเริ่มทยอยเพาะเห็ดตามมาเรื่อยๆ จนเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นแลได้พัฒนาจากเห็ดนางฟ้า–นางรมมาทดลองทำเห็ดหลายๆชนิด เช่น เห็ดหูหนู และเห็ดบด ซึ่งเห็ดบดนี้แหละที่เกษตรกรในบ้านอาบช้างยึดเป็นอาชีพหลัก และถือว่าผลผลิตหลักที่สำคัญ และสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีรายได้อย่างดีมาก จากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การทำก้อนเชื้อเห็ดบด 1 โรงเรือน
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา จำนวน 3,000 กก. ราคา 5,000 บาท (ส่งจากสุราษฎร์ธานี)
2. รำข้าว จำนวน 250 กก. ราคา 250 กก.
3. ปูนยิบซั่ม จำนวน 40 กก. ราคา 200 บาท
4. ปูนขาว จำนวน 45 กก. ราคา 180 บาท
5. ดีเกลือ จำนวน 8 กก. ราคา 110 บาท
6. ถุงพลาสติกบรรจุก้อนเชื้อเห็ดขนาด 18x 28 ซม. จำนวน 5,500 ถุง ราคา 2,200 บาท
7. คอขวดขัดก้อนเห็ด จำนวน 5,000 ปลอก ราคา 850 บาท
8. ยางรถ จำนวน 5,000 เส้น ราคา 200 บาท
9. กระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 กก. ราคา 30 บาท
10. แอลกอฮอล์ (ใช้ล้างมือ) จำนวน 2 ขวด ราคา 80 บาท
11. สำลี จำนวน 1 ถุง ราคา 60 บาท
12. เชื้อเห็ดบด จำนวน 160 ขวด ราคา 1,300 บาท
13. ค่าจ้างแรงงาน ราคาเหมา 1,500 บาท
14. ค่าเชื้อเพลิงอบก้อนเชื้อเห็ด ค่าแก๊ส 4 ถัง ราคา 1,160 บาท
รวม 13,120 บาท
การจดบันทึกเกี่วยกับรายรับรายจ่ายในการเพาะเห็ดจะทำให้รู้ได้ว่าต้นอยูที่เท่าไรและกำเท่าไร และที่ไปที่มาของเงินแต่ละบาทต้องมีบันชีรายรับรายจ่าย

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
- หมอดินอาสา
- ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านอาบช้าง

ทองพูน วงค์มะลัย
ข้อมูลการติดต่อ

160 ม.5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด