เกษตรกรต้นแบบ
"เอกวิทย์ สายแก้วเทศ...ผู้ที่ทำให้ลิ้นจี่อินทรีย์เกิดขึ้นได้จริงที่เมืองเลย"
คุณเอกวิทย์ สายแก้วเทศ  จ. เลย ปี 2552

นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 ม.6 บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นเกษตรกรผู้ชำนาญด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด น้ำ การทำฮอร์โมนพืช สมุนไพรไล่แมลง ทางคุณพ่อได้เล่าถึงชีวิตการทำเกษตรว่า สมัยก่อนตนทำสวนลิ้นจี่ ลำใย ยางพารา ประมาณ 20 ปี จนได้พัฒนามาเป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % จนได้คิดลองทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำใช้เองมาโดยตลอดจนเป็นที่น่าพอใจ จนได้ชักชวนเกษตรกรในพื้นที่ลองให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบตน จนมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มรวบรวมเงินทุน เพื่อซื้อวัสดุการทำปุ๋ยทุกชนิดมาใช้เองภายในกลุ่ม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณทำโรงปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก จากทางราชการให้การสนับสนุน จนทำอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ถือว่าทางกลุ่มสมาชิกเกษตรกรที่บ้านน้ำพุ ได้มีการผลิตออกสู่ตลาดแทบจะไม่พอขายให้กับจังหวัดอื่นๆเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีเกษตรกรภายในจังหวัดเลยจะมียอดในการสั่งซื้อเยอะมาก ถือว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากยิ่งขึ้น เค้ามีวิธีในการทำอย่างไรไปดูกันค่ะวัสดุในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงมีดังนี้
1.มูลสัตว์ 40 %
2.เศษวัสดุ 15 %
3.โดโลไมท์ 10 %
4.แกลบดำ 20 %
5.รำละเอียด 10 %
6.น้ำหมักจุลินทรีย์ 10 %
7.น้ำผสมสารเร่งซุปเปอร์พด.1 10 %
8.ฟอสเฟตหรือมูลค้างคาว 10 %
(ในประมาณ 1,000 กิโลกรัม)

วิธีการทำ นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักไว้ในบ่อปูนราว 20 วัน ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้คุณภาพนั้นต้องมีความชื้นไม่เกิน 30 % หรือสามารถกำด้วยมือดูว่าไม่มีน้ำหยด ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

การนำไปใช้ สามารถนำปุ๋ยนี้ไปใช้ในการบำรุงต้นไม้ทุกชนิด

2.น้ำหมักฮอร์โมนชีวภาพ
นอกจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้วยังมีการผลิตน้ำหมักฮอร์โมนชีวภาพ ซึ่งคุณเอกวิทย์ได้แนะนำเคล็ดลับง่ายๆค่ะว่า ส่วนผสมในการหมักหากต้องการนำไปฉีดพ่นไม้ผลชนิดใดให้เอาผลสุกของผลไม้นั้นหมักลงไปด้วย หากต้องการเร่งการออกดอกติดผลหรือเร่งการเจริญเติบโตของผลให้หมักโดยใช้ผลไม้สุก แต่ถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตให้ใช้ผักดิบ
ซึ่งมีวัสดุดังนี้
1.ผักบุ้ง 5 กก.
2.หน่อกล้วย 5 กก.
3.หน่อไม้ 5 กก.
4.หรือยอดผักชนิดต่างๆ 5 กก.
5.กากน้ำตาล 3 กก.
6.น้ำเปล่า 10 ลิตร
วิธีทำ นำผักทุกชนิดมาหั่นแล้วละลายกากน้ำตาลกับน้ำเปล่าหมักรวมกับผักที่หั่นไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน
อัตราการนำไปใช้ กรองน้ำหมัก 100 ซีซี ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นใส่ผักและพืชผลต่างๆ จะสามารถช่วยเร่งการเติบโตของพืชแต่ละชนิดได้

เกียรติประวัติและผลงาน

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดเลย
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลดีเด่นระดับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
- ได้รับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ กลุ่มเกษตรทำเกษตรอินทรีย์
- ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเลย
- ได้รับเลือกจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสมาชิกเกษตรกรให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจังหวัดเลย
- ได้รับเลือกจากกลุ่มเกษตรกรและสหการทุกอำเภอคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
- ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ 2 สมัย
- ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการข้าวระหว่างประเทศของจังหวัดเลย
- ได้รับเลือกเป็นกรรมการแก้ไขหนี้สินของสถาบันเกษตรกร จังหวัดเลย
- ได้รับเลือกเป็นกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรจังหวัดเลย
- เป็นคณะกรรมการบูรณาการโครงการเกษตรพอเพียงจังหวัดเลย
-ได้รับเลือกเป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดเลย และได้รับงบประมาณฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2551 จำนวน 500 คน
- ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาสมาคมเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ฮอลแลนด์
- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552

เอกวิทย์ สายแก้วเทศ
ข้อมูลการติดต่อ

89 ม.6 บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด