เกษตรกรต้นแบบ
"อ่อนสี เทศสนั่น...โดดเด่นด้านการปลูกไผ่นอกฤดู..โดยใช้สูตรเด็ดบำรุงไผ่ด้วยเปลือกไข่"
คุณอ่อนสี เทศสนั่น  จ. ขอนแก่น ปี 2552

...

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ปราชญ์ในชุมชน นายอ่อนศรี เทศนั่น อายุ 63 ปี
พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 100 ไร่ และมีการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.พื้นที่ปลูกไผ่ 60 ไร่
2.ขุดบ่อเลี้ยงปลา 30 ไร่
3.ปลุกผักสวนครัว 10 ไร่
รายได้จากการปลุกไผ่
-ปลุกไผ่พันธุ์หม่าจูปลูกไว้จำนวน 200 กอมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีจากการขายหน่ออยู่ที่ประมาณ 150000 บาท/ปี
-ปลูกไผ่เลี้ยงพันธุ์พื้นบ้านปลูกไว้จำนวน 10000 กอด้วยกันซึ่งจะทำให้มีรายได้อยู่ที่ 350000 บาท/ปี
-ไผ่ศรีปราจีนปลูกไว้จำนวนทั้งหมด 250 กอจะมีรายได้ตรงนี้ 90000 บาท/ปี
ซึ่งรายได้ที่ว่าข้างต้นนี้เกิดจากการขายหน่อไผ่ และพันธุ์ไผ่
ขั้นตอนการขยายพันธุ์ไผ่
-เลือกขนาดกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมควรจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่อ่อนและแก่จนเกินไป
-ได้แล้วนำมาตัดเป็นท่อนๆสำหรับการตัดกิ่งพันธุ์นั้นควรให้ได้แขนงด้วย โดยตัคด้านบนเลยจากปล้องขึ้นไป 5 ชม.และด้านล่างเลยลงมา 3 ชม.
-นำมาชำไว้ที่ถุงที่เตรียมไว้
-ให้น้ำพอชุ่ม
-อีกประมาณ 1 เดือนรากจะงอกเต็มที่ลำไปปลูกที่แปลงที่เตรียมดินไว้
**ควรจะปลูกในช่วงต้นกล้ามีอายุระว่าง 1 เดือนเพราะถ้านเกินกว่านั้นแล้วอาหารในถุงจะไม่พอสำหรับการเลี้ยงพันธ์ไผ่**
-ขนาดแปลงที่เหมาะกับการปลูกไผ่ระหว่างต้น 1.5 ระหว่างแถวอยู่ที่ 3 เมตร

เกียรติประวัติและผลงาน

- การขยายพันธุ์ไผ่หม่าจูด้วยวิธีชำกิ่ง
- การขยายพันธุ์ไผ่หม่าจูด้วยวิธีตอนกิ่ง
- การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

อ่อนสี เทศสนั่น
ข้อมูลการติดต่อ

51 ม.2 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด