เกษตรกรต้นแบบ
"สมนึก บัวอินทร์...โดดเด่นด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน"
คุณสมนึก บัวอินทร์  จ. สุราษฎร์ธานี ปี 2552

นายสมนึก บัวอินทร์ เกษตรกรดีเด่น สาขาการทำสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตดีและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง และมีการนำเทคโนโยลีเข้ามาบริหารจัดการ คือ ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า หันมาใช้การตัดหญ้าแทนเป็นการใช้ปุ๋ยพืชสด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับความรู้และสามารถนำข้อมูลที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์และลดต้นทุนการเกษตร ให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมยังเป็นการดูแลดินในสวนให้มีความชุ่มชื่น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การทำเกษตรกรแผนใหม่ การให้ปุ๋ยเหมือนคนกินอาหาร
- ให้สังเกตจากใบ ลำต้น ทะลาย โดยคำนึงถึงต้นทุนให้มากที่สุด ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นปาล์มได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่
- การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
- ให้น้ำอย่างเพียงพอ
- จัดการสวนอย่างถูกต้องและดูแลอย่างใกล้ชิด มีการเก็บสถิติอย่างสม่ำเสมอ และต้องให้ต้นปาล์มพักประมาณ 2-3 เดือน
- การใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์ ขี้หมูหลุม ฯลฯ) จะใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์
หลักการในการสังเกตต้นปาล์ม
1. ใบไม่สมบูรณ์ใส่ปุ๋ย N 46-0-0 มากกว่าปกติ
2. ลำต้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ออกดอก ใส่ปุ๋ย P 18-46-0 หรือ 0-46-0 มากกว่าปกติ
3. มีทะลายมากไม่สมบูรณ์ใส่ปุ๋ย K 0-0-60 มากกว่าปกติ
4. ใบหงิกหรือใบงอเป็นตะขอเพิ่มโบรอน (B) มากกว่าปกติ
5. ใบเป็นจุดสีแดงเพิ่มแมกนีเซียมคีเซอร์รายซ์

*** เมื่อใส่ปุ๋ยต้องใส่เวลาชื้น โดยใส่ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 กิโลกรัม/ต้น/ปี ในช่วงฤดูฝนและปลายฤดูฝน

การทดลองเก็บสถิติ
ทดลองให้น้ำต้นปาล์ม เริ่มจาก 5 ต้น เก็บสถิติพบว่าผลผลิตดีขึ้น จึงเพิ่มเป็น 50 ต้น จากนั้นก็เพิ่มการให้น้ำทั้งสวน โดยการติดสปริงเกอร์ที่ต้น โดยเปิดประมาณ 12 ชั่วโมง/ วัน และ 10 วันเปิด 1 ครั้ง และปล่อยที่ร่องปาล์ม 12 / วัน 1 ร่อง ปล่อยน้ำ 6 วัน / ครั้ง สลับกันไป

ความชำนาญพิเศษ
ผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องทุนแรงในการเกษตรได้เอง เช่น รถอีแต๋น ตัวยกทะลายปาล์ม การตัดแปลงสปิงเกอร์ไปยังต้นปาล์มเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
- รางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น สาขาการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2552
- วิทยากรคนเก่งรุ่นที่ 4 จาก ธกส.สุราษฎร์ธานี ปี 2553
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ สาขาการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว

สมนึก บัวอินทร์
ข้อมูลการติดต่อ

135 ม.4 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด