เกษตรกรต้นแบบ
"ต้อย ตั้งวิชัย...เจ้าของเทคนิคการอุ้มบุญมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง..เพื่อบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดู"
คุณต้อย ตั้งวิชัย  จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2552

นายต้อย ตั้งวิชัย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงตำบลในไร่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มในการปลูกมะม่วง ควบคู่ไปกับการปลูกสับปะรด มะยงชิด และขนุน อีกทั้งยังเป็นเจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงแก้ว ฟ้าลั่น เขียวเสวย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตพืชให้กับชุมชนเพื่อจะได้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน และได้สมัครเข้าสู่ระบบ GAP พืชมะม่วง กับสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตรการปฏิบัติ ตามระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้พืชมะม่วงมีความโดดเด่นกว่าที่อื่น ๆ และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก ให้กับญี่ปุ่น มาเลเซีย และเป็นผู้คิดค้นวิธีการอุ้มบุญมะม่วง ทำให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากกว่าเดิม

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1. การอุ้มบุญมะม่วง
อุปกรณ์
- มีด
- พลาสติกสำหรับพันต้น
ขั้นตอน
- เสียบยอดพันธุ์ที่ต้องการตอนเป็นยอดที่สมบูรณ์ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
- ลิดใบออกจนเหลือแต่ก้านยอด
- เลือกต้นพันธุ์ ปาดผิวเปลือกต้นกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร
- นำยอดพันธุ์ที่เตรียมไว้มาปาดเป็นรูปลิ่มเสียบยอดเข้าไปในรอยแผลต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้
- ใช้พลาสติกพันให้แน่นเพื่อกันน้ำ แล้วพันทับให้หมดจากด้านล่างขึ้นข้างบน หลังจากนั้นประมาณ 15 – 20 วัน จะมียอดแตกออก ใช้มีดเปิดบริเวณตาดอกกรีดต้นพันธุ์ด้านบนตาดอกเป็นแนวขวางเพื่อตัดท่องน้ำเลี้ยง
- กิ่งพันธุ์จะแตกยอดอย่างรวดเร็วภายใน 30 วัน และให้ผลผลิตมากกว่าการออกลูกโดยธรรมชาติประมาณ 3 เท่า
ข้อดีของการอุ้มบุญมะม่วง คือ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณมากกว่าเดิม

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
- ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล
- เกษตรกรดีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอาชีพไม้ผล
- เกษตรกรดีเด่น ด้านพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2545 จากกรมพัฒนาที่ดิน
- รางวัลการชนะเลิศประกวดผลไม้ยักษ์ประเภทน้ำดอกไม้สุกงานเกษตรกำแพงแสน ปี 2546 มหาลัยเกษตรศาสตร์
- การประกวดมะม่วงพันธุ์สุกทั่วไป งานเทศกาลของดีสามร้อยยอด ครั้งที่ ปี 2551

ต้อย ตั้งวิชัย
ข้อมูลการติดต่อ

13 ม.2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด