เกษตรกรต้นแบบ
"นรินทร์ เกตุพิมล...ผู้ประยุกต์ใช้เชื้อไตรโคเดอม่า..แก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียน"
คุณนรินทร์ เกตุพิมล  จ. ชุมพร ปี 2552

นายนรินทร์ เกตุพิมล ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน เกษตรกรทำสวนผสมผสานบ้านถ้ำเพิง ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร และเป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านถ้ำเพิงอีกด้วย ซึ่งตอนนี้นายนรินทร์ทำสวนจนได้มาตรฐาน GAP และมีความเชี่ยวชาญด้าน การทำปุ๋ยหมักปรับปรุงคุณภาพดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้กับพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกไว้ในสวน และเป็นศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพบ้านถ้ำเพิิงอีกด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

1.การทำปุ๋ยหมักปรับปรุงคุณภาพดิน

ส่วนผสมในการกองปุ๋ยหมัก

1.เศษพืชแห้งหรือวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 ตัน
2.มูลสัตว์ จำนวน 200 กก.
3.ยูเรีย จำนวน 2 กก
4.สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง

วิธีการกองปุ๋ยหมัก

นำวัสดุที่จะใช้กองปุ๋ยหมักแบ่งเป็น 4 ส่วน (ในกรณีที่กอง 4 ชั้น) โดยเมื่อกองปุ๋ยหมักเสร็จ ควรมีขนาดของกองกว้าง 2-3 เมตร สูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. นำวัสดุที่จะใช้ทำปุ๋ยหมัก ส่วนแรกมากองเป็นชั้น ให้มีความกว้าง 2-3 เมตร สูงประมาณ 30-40 ซม. โดยย่ำให้แน่น และรดน้ำให้ชุ่ม
2. นำมูลสัตว์โรยบนชั้นของวัสดุให้ทั่ว สำหรับการกองปุ๋ยหมัก 4 ชั้นนี้ จะใช้มูลสัตว์ชั้นละประมาณ 50 กก. รดน้ำให้ชุ่ม
3. นำปุ๋ยยูเรียโรยลงบนชั้นของมูลสัตว์ สำหรับการกองปุ๋ยหมัก 4 ชั้นจะ.โรยยูเรียชั้นละประมาณ 0.5 กก. รดน้ำอีกเล็กน้อย
4. นำสารเร่ง พด.-1 จำนวน 150 กรัม (1 ถุง) มาละลายน้ำ 20 ลิตร แล้วคนให้สารเร่งละลายให้ทั่วกัน ประมาณ 15 นาที แล้วแบ่งไว้ 5 ลิตร นำไปรดให้ทั่วชั้นที่ 2, 3 และ 4 ต่อไป
5. นำวัสดุกองทับลงบนชั้นแรกของกองปุ๋ยหมัก แล้วปฏิบัติแบบเดียว กับการกองปุ๋ยหมักชั้นแรก ดำเนินการจนกระทั่งครบ 4 ชั้น โดยชั้นบนสุด ควรโรยทับด้วยมูลสัตว์ หรือดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ทั่วผิวหน้าของกองปุ๋ยหมัก

สำหรับการใช้ฟางข้าวทำปุ๋ยหมัก จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน และสามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปต่อเชื้อสำหรับกองปุ๋ยหมักกองใหม่ได้เป็นอย่างดี หรือนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดินตามความต้องการต่อไป

2.การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

วัสดุการผลิต
1. เศษปลา ขี้ปลา หรือผลไม้ จำนวน 30 กก.
2. กากน้ำตาล จำนวน 10 กก.
3. น้ำสะอาด จำนวน10 กก.
4. เชื้อ พด.2 จำนวน 1 ซอง
5. ถังหมักขนาด จำนวน 200ลิตร

วิธีทำและการนำไปใช้
นำเศษปลา ขี้ปลา หรือผลไม้สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบรรจุลงในถัง เติมกากน้ำตาล และสารเร่ง
พด.2 หรือ EM แล้วเติมน้ำสะอาดลงไปคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะนำไปวางไว้ในที่ร่มหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน

จึงนำไปใช้ได้ หรือในระหว่างหมักให้คนส่วนผสมทุกวัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน หากมีกลิ่นเหม็นบูดเน่าให้เติมกากน้ำตาลแล้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็นบูดเน่าก็จะหายไป
การนำไปใช้โดย ฉีดพ่นทางใบ ใช้น้ำหมัก 10 - 20 cc./น้ำ 20 ลิตร ฉีดบริเวณทรงพุ่มให้ทั่วประมาณ 7 วัน/ครั้ง หรือใช้ราดโคนต้นไม้ให้ใช้น้ำหมัก 1 ลิตร/น้ำ 10 ลิตร ราดรอบๆโคนต้นพืช เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

3.การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1.หัวเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง
2.ข้าวสาร
3.หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ
4.ถุงพลาสติกใสทนร้อนขนาด 8X12 นิ้ว
5.ยางวง
6.เข็มหมุด
7.แก้วน้ำ หรือถ้วยตวง
8.ทัพพีตักข้าว

วิธีการและขั้นตอนในการผลิต

1. ใส่ข้าวสาร 3 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน ในหม้อหุงข้าว เสียบปลั๊ก
2. ตักข้าวสุกที่ยังร้อนอยู่ใส่ถุงที่เตรียมไว้ จำนวน 2 ทัพพี (พูน) หรือประมาณ 250 กรัม/ถุง
3. กดให้แบน รีดเอาอากาศออกเพื่อลดการเกิดหยดน้ำ ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็น
4. เหยาะหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาลงในถุง 1-1.5 กรัม/ถุง
5. รัดยางปากถุงให้แน่น แล้วเขย่าหรือบีบข้าวเบาๆ เพื่อให้เชื้อกระจายทั่วถุง
6. รวบถุงให้บริเวณปากถุงพองแล้วใช้เข็มหมุดแทงรอบๆปากถุง 10-20 แผล
7. กดข้าวในถุงให้แผ่กระจาย ไม่ซ้อนทับกัน ดึงบริเวณกลางถุงขึ้นเพื่อไม่ให้พลาสติกแนบกับข้าวและเพื่อให้อากาศเข้าไปในถุงเพียงพอ
8. บ่มเชื้อเป็นเวลา 2 วัน โดยวางถุงเชื้อในห้องที่ปลอดจาก มด ไร และสัตว์อื่นๆ
9. เมื่อครบ 2 วัน บีบขยำก้อนข้าวที่มีเส้นใยของเชื้อเจริญอยู่ให้แตก แล้ววางถุงในดินเดิม บ่มไว้อีก 4-5 วัน
10.เชื้อสดที่ผลิตได้ควรนำไปใช้ทันที แต่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 1 เดือน

การแก้ไขปัญหาโรคทุเรียนด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปเธอร่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเข้าทำลาย เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปเธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปเธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปเธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด

วิธีการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา

1.ผสมน้ำฉีดพ่น
• อัตราการใช้ เชื้อสด 1 กก. น้ำสะอาด 5 ลิตร ผสมให้เข้ากันโดยใช้มือขยำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
• ใช้กระชอนกรองเอาเฉพาะน้ำ ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบๆทรงพุ่มและบริเวณพื้นดินรอบๆโคนต้นให้ทั่ว เป็นประจำจะสามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้

2.นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เจริญในถุงข้าวสุกผสมกับรำและปุ๋ยหมัก ตามอัตราส่วนดังนี้
เชื้อรา 1 กก. + รำ 5 กก. + ปุ๋ยหมัก 40 กก. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

-รองก้นหลุม 300 - 500 กรัมต่อต้น
-ทุเรียนอายุ 1 - 2 ปี ใช้ส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 2 - 3 กก.ต่อต้น โรยรอบทรงพุ่มทุเรียน
-ทุเรียนอายุ 3 - 5 ปี ใช้ส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 3 - 5 กก.ต่อต้น โรยรอบทรงพุ่มทุเรียน
-คลุมส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบริเวณที่โรยไว้รอบทรงพุ่มทุเรียนด้วยเศษใบไม้แห้ง

ในพื้นที่บ้านถ้ำเพิงมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกันมาก น้ำมะพร้าวเป็นสิ่งที่เหลือจากการทำน้ำมันมะพร้าว โดยส่วนมากทิ้งไม่เกิดประโยชน์อะไร ลุงนรินทร์จึงนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร ลุงนรินทร์บอกว่าการนำน้ำหมักไปผสมกับน้ำแล้วนำไปรดต้นทุเรียนจะสามารถเพิ่มพลังให้กับน้ำได้เป็นอย่างดีเพราะว่า ปกติการให้น้ำทุเรียนก็จะสูบน้ำจากบ่อแล้วก็ฉีดพ่นต้นทุเรียนเลย สิ่งที่ต้นทุเรียนได้ก็คือความชื้น แต่การนำน้ำหมักจากน้ำมะพร้าวไปผสมกับน้ำแล้วค่อยนำไปรดต้นทุเรียน ต้นทุเรียนจะได้ธาตุอาหารเพิ่มด้วย

4.วิธีการทำน้ำหมักจากมะพร้าว

วัสดุอุปกรณ์

•1. น้ำมะพร้าว จำนวน 190 ลิตร
•2. น้ำสะอาด จำนวน 5 ลิตร
•3. สารเร่ง พด.2 จำนวน 2 ซอง
•4. ถังหมักขนาด จำนวน 200 ลิตร

วิธีการทำ
•1. นำถังสำหรับหมักมาวางไว้ในที่ร่มแล้วนำน้ำมะพร้าวใส่ลงในถังหมัก
•2. จากนั้นนำสารเร่งพด.7 2 ซองมาทำการผสมกับน้ำสะอาดประมาณ 5 ลิตรแล้วคนประมาณ 10 นาที เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์แตกตัว จากนั้นนำไปใส่ในถังหมักน้ำมะพร้าว จากนั้นให้คนให้เข้ากัน
•3. ปิดฝาถังให้สนิท เมื่อครบ 3-4 วัน พอเปิดฝาถังออกจะเกิดฝ้าขาวลอยอยู่ด้านบนนั่นแสดงว่าขบวนการหมักสมบูรณ์ดี ประมาณ 15 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการใช้
• น้ำหมักจากน้ำมะพร้าว 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปรดรอบๆโคนต้นทุเรียน หรือจะใช้ผสมในระบบการให้น้ำทุเรียนเลยก็ได้ ในน้ำหมักจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพราะเชื้อจุลินทรีย์จะไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน และในตัวน้ำหมักเองก็มีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่ด้วย ทำให้ดินดีต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
-รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ปี 2553
-ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2555

ข้อมูลการติดต่อ

53 ม.4 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด