เกษตรกรต้นแบบ
"กี ใจวงศ์: ทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผลไม้ เลี้ยงปลา"
คุณกี ใจวงศ์  จ. พะเยา ปี 2551

นายกี ใจวงศ์ เกษตรกรจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันทำการเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่ 11 ไร่ ปลูกพืชและไม้ผลหลากหลาย เช่น ทำนาข้าว ปลูกลิ้นจี่ กระท้อน มะยงชิด เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ เลี้ยงกบในนาข้าว เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักสวนครัว ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในเองภายในสวน เป็นต้น นับได้ว่าเป็นปราชญ์เกษตรผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และยั่งยืน จนที่เป็นยอมรับของกลุ่มเกษตรกร ที่สามารถศึกษา ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพะเยา และสวนของนายกี ใจวงศ์ ยังได้มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมการเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่ดีทีเดียว โดยนายกีเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ที่มีเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ แก่ผู้ที่มาเข้าเยี่ยมชมสวน และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

-

ความสามารถอันโดดเด่น

1.เพิ่มขนาดปลาหมอไทยให้ตัวใหญ่ขายได้ราคา
วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
- ยาคุมกำเนิดสำหรับคน 1 เม็ด
- อาหารปลา 1 กิโลกรัม
วิธีการทำ
- นำยาคุมกำเนิดสำหรับคนมาเป็นส่วนผสมในอาหารปลา เพียงแค่ใช้ยาคุมกำเนิด 1 เม็ดบดละลายน้ำแล้วนำไปคลุกเคล้ากับอาหารปลา 1 กิโลกรัม ผึ่งลมให้แห้งแล้วนำไปเลี้ยงปลาหมอตามปกติ
ประโยชน์
- วิธีการนี้จะทำให้ปลาหมอไทยกินอาหารได้ดี
- ปลาแข็งแรง ตัวใหญ่ ไม่เป็นโรค
- ขายได้ราคาดี โดยที่ผ่านมาเคยขายปลาหมอไทยได้ 130-200 บาทต่อกิโลกรัม
หมายเหตุ
** ไม่ควรใช้กับปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เนื่องจากวิธีการนี้ปลาจะไม่ผสมพันธุ์ เป็นต้น
2.ฮอร์โมนสูตรเด็ดปลูกพริก 1 ไร่ได้ 1 แสนบาท
ส่วนผสม
-เครื่องดื่มชูกำลัง 6 ขวด
-น้ำเปล่า 200 ลิตร
วิธีการทำและการนำไปใช้
-ผสมเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหมดกับน้ำเปล่า 200 ลิตร คนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปฉีดพ่นพริกตั้งแต่เริ่มต้นติดดอก ออกผลให้ทั่ว จนกระทั่งเก็บผลผลิต ทุก3-5 วัน ทำแบบนี้ควบคู่กับการดูแลพริกทั่วไป จะพบว่าพริกออกผลดก น้ำหนักดี ได้ผลผลิตจำนวนมาก

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลผู้นำด้านการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ปี 2549
- รางวัลคนดีศรีพะเยา ปี 2550
- รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ด้านทำไร่นาส่วนผสมจังหวัดพะเยา ปี 2550
- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551
- รางวัลปราชญ์ของแผ่นดินด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ปี 2556
- เกษตรกรดีเด่น ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- เกษตรอาสาประจำอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา
- รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ประจำตำบลศรีถ้อย

กี ใจวงศ์
ข้อมูลการติดต่อ

127 ม.7 บ้านขัวตาด ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด