เกษตรกรต้นแบบ
"เสส ใจดี...เจ้าของสวนทุเรียนอินทรีย์ 53 ไร่"
คุณเสส ใจดี  จ. ระยอง ปี 2552

นายเสส ใจดี ปราชญ์เกษตรเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2551 ซึ่งมีความเชี่ยวในการทำเกษตรอินทรีย์ มีความรู้และความสามารถในการทำสวนทุเรียนคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ในเรื่องทุเรียนและเป็นเกษตรกรต้นแบบฟาร์มตัวอย่างที่มีระบบผลิต GAP (Good Agricultural Practice) ที่เป็นระบบรับรอง "คุณภาพและความปลอดภัย" ของผลผลิต ผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อมจากสารพิษที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต จากโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) ด้านพืช ชนิดพืชทุเรียน ของกระทรวงสาธารณสุข

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการบำรุงดิน
วัสดุอุปกรณ์
1.ใบตำลึงหรือผักบุ้ง หั่นหรือบดให้ละเอียด 3 กิโลกรัม
2.กล้วยน้ำว้าสุกปลอกเปลือกหั่นหรือบดให้ละเอียด 3 กิโลกรัม
3.น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม
4.ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

ขั้นตอนการทำ
-หั่นใบตำลึงหรือผักบุ้งและกล้วยน้ำว้า ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่น้ำตาลอ้อยลงไป แล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้15วัน โดยไม่เปิดดู เมื่อถึงวันที่ 16 เปิดฝาถังนำน้ำสะอาดใส่ลงไป 20 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้อีก 15-20 วัน เมื่อครบกำหนดให้คลุกเคล้ากันอีกครั้ง แล้วนำมากรองในภาชนะที่ใช้กรองเอากากออก จะได้หัวเชื้อจุลลินทรีย์

วิธีการขยายเชื้อ
นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากที่กรองเอากากออกแล้ว จำนวน 10 ลิตร ผสมน้ำอ้อย 10 กิโลกรัม และน้ำสะอาด 200 ลิตร คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 1 เดือน ถ้าจะให้ดีควรหมักทิ้งไว้ 4-5 เดือน

วิธีและอัตราการใช้
-นำไปใช้ราดทางดิน โดยให้ไปกับระบบน้ำหรือฉีดพ่นทางดิน ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร
-นำไปฉีดพ่นทางใบ ใช้จุลลินทรีย์ 1ลิตร ผสมน้ำ 100-200 ลิตร
-ควรใช้ในช่วงเย็นที่มีแสงแดดร่มและดินมีความชื้น

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2551
-เกษตรกรดีเด่นระดับเขต3 ปี2552
-รางวัลชนะเลิศการประกวดผลไม้ ประเภท ทุเรียน งานผลไม้ประจำจังหวัดระยอง

เสส ใจดี
ข้อมูลการติดต่อ

22 หมู่ที่7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด