เกษตรกรต้นแบบ
"ภาสกร เขียวขจี...ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ด้วยสูตรเฉพาะตัวจากเปลือกปูนิ่ม"
คุณภาสกร เขียวขจี  จ. ตราด ปี 2552

นายภาสกร เขียวขจี ปราชญ์เกษตรเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2552 และเป็นเจ้าของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เป็นผู้คิดค้นและประสบผลสำเร็จในการปลูกมะละกอฮอนแลนด์ มีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์ทำไร่นาสวนผสม นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาชุมชน เป็นผู้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีการปรับปรุงดินด้วยขี้หมู
วัสดุ
- ขี้หมู 1 ลิตร/พืช 1 ต้น
วิธีการ
- นำขี้หมู 1 ลิตร ไปใส่รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูก ต่อ 1 ต้น ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จะสามารถปรับปรุงบำรุงดินได้ดี

วิธีการปรับปรุงดินด้วยกากปู
วัสดุ
- กากปู 2 บุ้งกี๋/พืช 1 ต้น
วิธีการ
- นำกากปู 2 บุ้งกี๋ ไปใส่รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูก ต่อ 1 ต้น ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จะสามารถปรับปรุงบำรุงดินได้ดี

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2552
-รางวัลพระราชทานมะละกอยอดเยี่ยม ประจำปี2552
-รางวัลไร่นาสวนผสมอันดับ3 ประจำปี2554

ภาสกร เขียวขจี
ข้อมูลการติดต่อ

22 หมู่ที่ 2 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด