เกษตรกรต้นแบบ
"ธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์...ผู้มีเทคนิคดูแลผิวลองกองให้สวยด้วยการฉีดน้ำสปริงเกอร์"
คุณธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์  จ. จันทบุรี ปี 2552

นายธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์ ปราชญ์เกษตรเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2552 ปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตลองกอง เป็นผู้คิดค้นวิธีการและเทคนิคต่างๆมากมาย เช่นการต่อหัวเหวี่ยงให้น้ำบนทรงพุ่มบนต้นลองกอง เพื่อล้างช่อผลแก้ปัญหาราดำ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาคุณภาพลองกองได้เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับลองกองให้เกษตรกรต่างๆมากมาย หันหน้าเข้าหาเกษตรอินทรีย์ เดินตามแนวทางโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและหันมาใช้วิถีทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก ทำให้มีรายได้เหลือมากขึ้น

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การต่อหัวเหวี่ยงให้น้ำบนทรงพุ่มบนต้นลองกอง เพื่อล้างช่อผลแก้ปัญหาราดำ ฯลฯ
วัสดุ/อุปกรณ์
1. ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ความยาวเท่ากับเศษ 3 ส่วน 4 ของต้น
2. ข้องอ ขนาด 90
3. ต่อตรง
4. ข้อต่อแยก 3 หัว
5. หัวเหวี่ยงสปิงเกอร์ 3 อัน

วิธีทำ
1. ให้ต่อท่อ PVC จากระบบการให้น้ำ สูงขึ้นไปตามแกนลำต้นลองกอง ให้มีความสูงเหนือช่อผลลองกองหรือมีระดับเท่ากับช่อผลลองกอง ช่อที่สูงที่สุด
2. โดยแยกเป็น 3 หัวเหวี่ยง
ข้อสังเกต
การให้น้ำแบบหัวเหวี่ยงด้านบนนี้ จะให้และได้ผลในการทำลายราดำที่จะเกาะผิวลองกองตั้งแต่ลูกผลยังอ่อนจนกระทั้งลูกผลแก่ รอการเก็บเกี่ยวได้ ภูมิปัญญาแบบหลักธรรมชาตินี้จะทำให้เกษตรกรได้ผลลองกองที่มีผิวสวยโดยได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

การขยายพันธุ์ลองกอง ด้วยวิธีการเสียบยอด
วัสดุอุปกรณ์
1. กล้าลองกองที่ได้จากการเพาะเมล็ด อายุประมาณ 1 ปี(ขนาดลำต้นเท่าปลายตะเกียบ)
2. กิ่งพันธุ์ลองกองต้นแม่พันธุ์ ที่มีตาที่สมบูรณ์
3. มีด
4. เชือกฟาง
5. ถุงพลาสติก บรรจุของ 5 กิโล หรือ กระโจมระบบปิดที่สร้างขึ้นเพื่อรอปฏิกิริยาการเชื่อมติดของตาดอก
ขั้นตอนและรายละเอียด
1. นำกล้าลองกองที่ได้จากการเพาะเมล็ด อายุประมาณ 1 ปี มาตัดยอดของต้นทิ้ง วัดจากยอดลงมาให้เหมาะสม บริเวณลำต้นที่สมบูรณ์ (อวบอ้วน)
2. ผ่าปลายลำต้นที่ตัด เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมีความลึกลงมาประมาณ 1 ซม.หรือเท่ากับปลายยอดของกิ่งที่จะนำมาเสียบ
3. หลังจากนั้นนำกิ่งที่ตาดอกบริเวณกิ่งที่สมบูรณ์ นำมาเสียบ โดยการตัดเฉียงให้เป็นปลายแหลมทั้ง 2 ด้าน นำมาเสียบกับกล้าที่เตรียมไว้ (โดยกิ่งพันธุ์ที่นำมาเสียบนั้นจะตั้งทำการตัดใบตามขวางใบ แต่ละใบบนกิ่งให้ทุกใบเหลือความยาวเพียงครึ่งเดียวเพื่อลดการคลายน้ำ)
4. นำเชือกฟางมารัดบริเวณการเสียบยอด ประมาณ 2 เส้น ห่างกันประมาณ 2 ซม.
5. นำถุงพลาสติด มาครอบแล้วไว้ในที่ร่ม เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมเยื่อเนื้อเลี้ยงของทั้ง 2 ให้ติดกัน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยมีการให้น้ำ เป็นปกติโดยไม่นำถุงออก ให้เพื่อดินชุ่มชื้น
หลังจากนั้น นำถุงออก แล้วดูแลต้นโดยนำมาไว้ในที่ร่มรำไร ให้น้ำใส่ปุ๋ย เป็นระยะเวลาประมาณ 8-12 เดือน จึงจะเป็นระยะที่สามารถนำไปปลูกลงดินได้

การแต่งผลแบบภูมิปัญญา ปลิดลูกเน่าในช่อผลทิ้ง
วิธีการ
ชาวสวนลองกองตั้งหมั่นสำรวจ ช่อผลในขณะที่ระยะเวลาเริ่มเป็นผลที่สมบูรณ์ รอการสุก จะเป็นช่วงที่จะมีแมลงหรือหนอนเข้าทำลาย โดยวิธีการเจาะหรือกัดกิน ทำให้มีลูกผลใน 1 ช่อ เนาเสีย ดังนั้น เกษตรต้องหมั่นดูและและทำการปลิดผลที่เน่าเสียทิ้งเพื่อไม่ให้รุกรามไปยังผลอื่นๆ ที่จะส่งผลให้เน่าเสียกันทั้งช่อ

เกียรติประวัติและผลงาน

- เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี2552

ธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์
ข้อมูลการติดต่อ

12/2 หมู่ 2 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด