เกษตรกรต้นแบบ
"อภินันต์ หมัดหลี...ปลูกพืชโดยใช้หลักสังคมพืช 12 ชั้นเกษตรธาตุ4 ดิน น้ำ ลม ไฟ"
คุณอภินันต์ หมัดหลี  จ. สงขลา ปี 2552

คุณอภินันต์ หมัดหลี ปราญช์ชาวบ้าน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้พูดถึงเกษตรธาตุ 4 เป็นเกษตรธรรมชาติ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ส่งผลดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ และผู้บริโภคอย่างยั่งนืน ทำอะไรให้ทำแบบคนจน เกษตรธาตุ 4 หรือที่รู้จักกันว่า การปลูกพืชยืนต้นประเภทไม้ผล 3 ชนิดในหลุมเดียวกัน นำร่องโดยการปลูกกล้วยก่อน เมื่อพืชยืนต้นทั้ง 3 ชนิดโตขึ้น มันจะช่วยกันยึดต้นไว้ ไม่ให้ล้มง่าย เมื่อมีลมแรง หรือช่วยในการค้ำยัน ไม่ทำให้ดินถูกชะล้างได้ง่าย จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจึงเกิดหลักสูตรวิธีธรรมชาติเกษตรธาตุ 4 ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมเข้าอบรมทั่วทั้งภาคใต้ประมาณ 273 คน ต่อมาใน่วงปี 2551 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 500 คน จนในที่สุดก็มี การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ด้านการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก หลังจากนั้นก็นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของตนเอง เช่น สมุนไพรที่เป็นยา, การทำเกษตรแนวใหม่ (เกษตรธาตุสี่) เป็นต้น ลักษณะการดำเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่ม 1. การทำเกษตรธาตุสี่ 2. ศึกษาและสืบสานภูมิปัญญา 3. การถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่งเกษตรธาตุสี่เป็นหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดความสมดุลขึ้นในร่างกายของคนมาใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรม 9 องค์ความรู้.งานจัดสวนปุ๋ยหมัก เกษตรธาตุ 4 เป็นเกษตรธรรมชาติ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ส่งผลดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ เช่นการ ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน สูตร การหมักปุ๋ยปลา ด้วยสาร พด.2

วัสดุและวิธีการทำ

1.ปลาเราจะใส่ประมาณ ครึ่งถังเองครับ
2.นำสาร พด.2 ใช้ประมาณ 5 ซอง
3.กากน้ำตาล 30-40 กก.
4.ที่เหลือเติมน้ำให้เกือบๆเต็มถัง ห่างจากปากถังลงไปสัก 2 คืบ เผื่อไว้ว่าปลาจะลอยขึ้นมา
แล้วเวลาเรากวนๆ จะได้สะดวก
5.หมักแค่ 3 เดือน กรองเอาแต่น้ำ(กากนำไปใส่ ระหว่างร่องยางได้)

วิธีใช้ให้ได้ผลดี

- ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ใส่ยางพาราได้ 1 ไร่
- วิธีการใช้น้ำหมักใส่แปลงยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ใช้น้ำหมักเข้มข้นใส่ถ้วยรับน้ำยาง เมื่อกรีดครั้งต่อไปก็จะเทน้ำหมักที่ผสมน้ำแล้ว ในถ้วยรับน้ำยางลงในแปลงยางพาราโดยไม่ต้องจ้างแรงงาน
- การใส่น้ำหมักชีวภาพในสวนยางพารา ใส่เดือนละ 3 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดต้นทุนในการผลิตยางพารา โดยใช้แทนปุ๋ยเคมี
- ปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น เหมาะสมแก่การปลูกพืช
- รักษาสภาพแวดล้อม
- เปลือกยางพารานิ่ม กรีดง่าย
- ใช้ทาหน้ายางเพื่อรักษาโรคหน้ายางตายนึ่ง

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลครูภูมิปัญญาไทย ปี 2552
-รางวัลปราชญ์เกษตร ปี 2554
-รางวัลปราชญ์เกษตร สปก. ปี 2551
-รางวัลสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552

ข้อมูลการติดต่อ

13/1 ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด