เกษตรกรต้นแบบ
"ช่วง สิงโหพล...ผู้ปลูกพืชป้องกันพืช..และผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้พืช"
คุณช่วง สิงโหพล  จ. นครศรีธรรมราช ปี 2552

จากการสัมภาษณ์ ลุงช่วง สิงโหพล กลุ่มหัวใจแผ่นดิน ต.ช้างซ้าย อ. พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ก่อนทำ การให้อาหารในช่วงที่ปลายังเล็ก การขุดบ่อ ปูผ้ายาง และรวมไปถึงการแปรรูปการผลิต (การทำปลาดุกร้า) ระหว่างทำ เราประสบกับปัญหาปลาดุกเป็นโรค เริ่มมารู้ช่วงหลังจากการศึกษาในหนังสือว่าโรคที่เป็นเกิดจากเชื้อ แบคทีเรียที่น่าจะติดมากับดินเหนียวที่นำมาใส่บ่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค
การ เลี้ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก (บ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียง) จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พึ่งพาตนเองได้ เป็นการแก้ไขเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของครัวเรือนได้ เพราะนอกจากจะได้ปลาปริโภคในครัวเรือนแล้ว ถ้าเหลือก็สามารถที่จะจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป ทำให้รายจ่ายของครัวเรือนลดลง สภาพความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นทำให้มีความสุข แต่ต้องยืนอยู่บนความพอเพียงด้วย

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

การเลี้ยงปลาดุก

การสังเกตและแก้ปัญญาปลาเป็นโรค
ควรนำดินมาตากแดดให้แห้งก่อนใส่ในบ่อ แต่ถ้าปลาเริ่มมีอาการลอยหัวขอบบ่อให้รีบเปลี่ยนน้ำและเพิ่มเกลือ แต่ถ้าพบว่าปลาเป็นโรคมากแล้วให้ใช้ออกซีเตตร้าซัยคลิน ผสมในอาหารในอัตรา 3 – 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้กินนาน 7 - 20 วัน ติดต่อกันหรือ แช่ในอัตรา 10 – 20 กรัม ต่อน้ำ 1 ตัน นาน 5 – 7 วัน

ส่วนการขุดบ่อ
โดยขุดบ่อให้มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร แต่ลุงช่วงมาปรับปรุงใหม่โดยขุดให้มีขนาดกว้างยาวเท่าเดิมแต่มีความลึกเพียง 80 เซนติเมตร ก็พอ แต่ขนาดของบ่อไม่ได้จำกัดตายตัว อาจจะมีการตกแต่งให้กว้างหรือยาวออกไปได้อีก ตามความเหมาะสมของผ้ายางที่ตัดมาปูบ่อ
การขุดบ่อจะขุดเป็น 2 ชั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจับปลา โดยชั้นที่ 1 ขุดลงไปให้ลึกประมาณ 0.40 เมตร และทำให้เป็นขั้นบนไดไว้เพือยืนเวลาจับปลา และขุดลงไปอีกชั้นหนึ่ง โดยขุดให้ลึกลงไปอีก 0.40 เมตร
การ ขุดบ่อควรขุดให้มีความลาดชันโดยขุดให้เฉียงจากขอบบ่อเข้าด้านในบ่อ ถ้าบ่อมีความลาดชั้นมากก็ยิ่งดีเพราะผ้าย่างจะลดตามบ่อ กลีบผ้าย่างจะมีน้อยหรือมีกลีบผ้าย่าง หรือไปฟันกลีบผ้าย่างทำให้กลีบผ้าย่างรั่วได้เมื่อ ขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการตกแต่งรากไม้ออกให้หมด โดยเฉพาะรากใหญ่ๆ เพื่อป้องกันรากไม้แทงผ้าย่าง เมื่อเอาน้ำเข้าบ่อแล้วก็ปูผ้าย่างพลาสติกและเอาน้ำเข้าบ่อได้

วิธีปูผ้ายางพลาสติก

ตัดผ้าย่างให้มีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร กางผ้าย่างออกยืนถือผ้าย่างที่ปลายมุมทั้ง 4 มุม และให้ตรงกลางผ้าย่างอยู่ตรงกลางบ่อพอดี และริมผ้าย่างก็ให้ออกมาข้างนอกบ่อและเท่ากันทั้งสองข้าง แล้วก็ใส่น้ำข้าไปเรื่อยๆ และค่อยๆ แต่งผ้าย่างอย่าให้ตึงจนน้ำขึ้มาชั้นบน ในช่วงนี้ต้องเฝ้าและช่วยแต่งกลีบผ้าย่าง ให้มีกลีบผ้าย่างน้อยที่สุดเพื่อป้องกันปลาฟันผ้าย่าง เป้นการยืดอายุการใช้งานของผ้าย่างได้ เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด และการขุดบ่อให้มีความลาดมากก็จะช่วยให้ผ้าย่างมีกลีบน้อย ก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งด้ว

เกียรติประวัติและผลงาน

-รางวัลโครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ปี 2556
-รางวัลเกษตรกรดีเด่นไร่สวนผสม เขตสงขลา ปี 2553
-รางวัลเกษตรกรดีเด่นไร่สวนผสม เขตนครศรีธรรมราช ปี 2553
-รางวัลเกษตรหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2553
-รางวัลศูนย์เรียนรู้แนวพระราชดำริ ประเภทชุมชน ปี 2552
-รางวัลชนะเลิศเป็นผู้นำเกษตรกรดีเด่น ประเภทอินทรีย์ ปี 2554
-รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552

ข้อมูลการติดต่อ

126 ม.5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด