เกษตรกรต้นแบบ
"สุรินทร์ รอดพ้น...ผู้ขึ้นชื่อด้านการเพาะเห็ดทุกชนิดและเชี่ยวชาญในการบังคับเห็ดหอมให้ออกดอก"
คุณสุรินทร์ รอดพ้น  จ. นครศรีธรรมราช ปี 2552

คุณสุรินทร์ รอดพ้น ถึงประเด็นการเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จ คุณสุรินทร์ยังมีจุดสาธิตทางการเกษตร ทราบว่าขณะนี้มีความคึกคัก และเป็นพื้นที่สนใจของเกษตรกรมากที่สุดในช่วงนี้ และน่าจะเป็นจุดสาธิต เรื่องการเพาะเห็ดหอม ของชุมชนคนรักเห็ด โดยมีคุณสุรินทร์ รอดพ้น ประธานกลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดเด่น คือ เป็นจุดสาธิตที่มีความโดดเด่น แปลงใหม่ และเป็นที่สนใจของเกษตรกรที่ทราบข่วงนี้ เพราะหลายคนยังเข้าใจว่า การเพาะเห็ดหอม ทำได้เฉพาะในพื้นที่ ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น แต่คุณสุรินทร์ กล้าคิด แหวกแนว และกล้าท้าพิสูจน์ว่า เห็ดหอมเพาะได้เป็นอย่างดี ในเขตกิ่งอำเภอช้างกลาง โดยก่อนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เริ่มต้นมาจากการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าอื้อ และเห็ดชนิดอื่น ๆ มาก่อน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ปัจจุบัน ชุมชนคนรักเห็ดก็ยังคงทำเห็ดเหล่านั้นจำหน่ายแก่ลูกค้าและผู้สนใจ ควบคู่ไปกับเห็ดหอม โดยจำหน่ายทั้ง ก้อนเชื้อเห็ด และผลผลิตเห็ดสด ๆ พร้อมทั้งทำหน้าที่ในฐานะเจ้าของจุดสาธิต ในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยเข้ามาศึกษาดูงาน หรือมาฝึกปฏิบัติที่กลุ่ม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งคุณสุรินทร์ ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะสอนให้จนทำเป็น โดยไม่มีการห่วงวิชา

ความสามารถอันโดดเด่น

การเพาะเห็ด
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ด
1. ทะลายปาล์ม
2. เชื้อเห็ดฟาง หรือเห็ดอื่น ๆ ที่ต้องการ
3. ผ้าพลาสติกความยาว ม้วนละ 70 เมตร
4. ไม้ไผ่ สำหรับขึงผ้าพลาสติก
5. พื้นที่ ที่ใช้เพาะเห็ด (จะใช้พื้นที่ในสวนยางพารา)

ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟาง :
1. นำทะลายปาล์มมากองรวม ล้อมกันเป็นวงกลม โดยจะฉีดน้ำ 2 วันต่อหนึ่งครั้ง คลุมด้วยผ้าพลาสติก รอประมาณ 3-7 วัน (เพื่อให้ทะลายปาล์มชุ่มน้ำ) นำเอามาใช้ได้
2. เตรียมพื้นที่โดยการถางหญ้ารอบ ๆ สวนยางออก จะใช้พื้นที่ระหว่างต้นยางในการเพาะเห็ด ซึ่งการเพาะเห็ดจะต้องใช้พื้นที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากปลูกในพื้นที่โล่งมาก แดดส่องจ้า ต้องมีการกรองแสงด้วย
3. นำทะลายปาล์มมาวางเป็นร่องตามช่องว่างของต้นยาง ความยาวประมาณ 5 เมตร ฉีดน้ำลงบนทะลายปาล์ม เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก
4. โรยเชื้อเห็ด ลงบนร่องที่เตรียมไว้ โดย 1 ร่อง ใช้เชื้อ 3 ก้อน โรยเชื้อก้อนละ 1 เมตร
5. รอประมาณ 3 วัน ขึ้นโคลงไม้ไผ่ เป็นแนวไว้สำหรับขึงผ้าพลาสติก ประมาณ 4-5 โคลง โค้งเป็นแนวยาว
6. คลุมผ้าพลาสติกตามแนวโคลงไม้ไผ่ 1 ร่อง ใช้ผ้าพลาสติกประมาณ 7 เมตร
7. รอประมาณ 7 - 9 วัน เห็ดก็จะงอก สามารถเก็บไปขายได้

การดูแลรักษา :
การระบายความร้อน หลังจากเพาะเห็ดแล้ว 4-5 วัน ให้เปิดชายผ้าพลาสติกออกบ้างเพื่อระบายความร้อนออกจากกองเห็ดบ้าง เพราะถ้าอากาศร้อนเกินไปเส้นใยเห็ดจะไม่รวมตัวเป็นดอก นอกจากช่วยระบายความร้อนแล้วยังเป็นการเพิ่มอากาศให้กับเห็ดอีกด้วย

การให้น้ำ : พยายามให้ความชื้นแก่กองเห็ดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พยายามพ่นน้ำให้เป็นฝอยลงบนกองเห็ดพอชุ่มชื้น

การเก็บเกี่ยว :
เมื่อดอกเห็ดโตพอได้ขนาดที่ตลาดต้องการจึงเริ่มเก็บ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้ดอกบานเพราะจะทำให้ราคาเสียได้ การเก็บดอกเห็ด จะเก็บได้หลังจากเพาะเห็ดแล้ว 7 วัน ขึ้นอยู่กับความร้อนและฤดูกาล ในฤดูร้อนและฤดูฝนจะเก็บเห็ดได้เร็ว แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวจะเก็บได้ช้า เห็ดจะออกดีในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม และควรเลือกเก็บเฉพาะดอกเห็ดที่ตูม จะทำให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพดี

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552

ข้อมูลการติดต่อ

92 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด