เกษตรกรต้นแบบ
"จรูญ จวนเจริญ...ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร..สวนตายาย แหล่งผลิตมะยงชิดขึ้นชื่อของนครนายก"
คุณจรูญ จวนเจริญ  จ. นครนายก ปี 2552

นายจรูญ จวนเจริญ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ปัจจุบัน อายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำการเกษตรสวนผสม บนพื้นที่ในการทำการเกษตร 31 ไร่ ด้วยการปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และ ธกส. และปรับพื้นที่นา 10 ไร่ ยกร่องปลูกมะปรางหวานมะยงชิด และกระท้อน และเริ่มขยายพันธ์มะยงชิดเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ สวนมะปรางตาจรูญ มีต้นมะปรางหวานและมะยงชิดประมาณ 300 ต้น และมีผลผลิตประมาณปีละ 2 ตัน ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาสวนมะปรางหวาน มะยงชิด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษามะปรางหวานมะยงชิด แก่ผู้ที่สนใจทำให้ทุกวันนี้สวนตา-ยาย แห่งนี้มีรายได้จากการให้บริการ และการจำหน่ายผลผลิต และกิ่งพันธุ์มะปรางหวานมะยงชิดมากพอสมควร

หลักคิดและการใช้ชีวิต

ทั้งผลผลิตและกิ่งพันธุ์ของที่นี่ ไม่จำเป็นต้องนำไปจำหน่ายที่อื่น เพราะจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจไปเลือกชม เลือกชิมและเลือกซื้อกันเองถึงที่สวน ซึ่งในปีนี้มะปรางหวานมะยงชิดของที่นี้จะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ความสามารถโดดเด่น เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เด่นด้านการขยายพันธุ์พืช (กระท้อน มะยงชิด) ประดิษฐ์เครื่องห่อกระท้อนแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และฮอร์โมนบำรุงพืชต่างๆ น้ำหมักหอยเชอรี่เร่งการเจริญเติบโต จัดระบบสวน ระบบน้ำ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ่อเลี้ยงปลา และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ความสามารถอันโดดเด่น

วิธีการขยายหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา
วิธีการขยายหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา
1.หัวเชื้อไตรโครเดอร์มา
2.ข้าวสาร
3.น้ำเปล่า
4.หม้อหุงข้าว
5.ถุงพลาสติกกันร้อน (ถุงตักแกง)
6.เข็ม
7.หนังยาง
วิธีการทำ
1.ตวงข้าวสารและใส่น้ำอัตราส่วน
-ข้าวหอมมะลิ ข้าว 3ส่วน ต่อ น้ำ 2 ส่วน
- ข้าวแข็ง ข้าว 3 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน
2.นำไปหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า แล้วจะได้ข้าวที่มีลักษณะสุกๆดิบๆ
3.ตักข้าวที่ยังร้อนอยู่ใส่ถุงพลาสติก ประมาณ 3 ทัพพี พับปากถุง วางแผ่ถุงข้าวให้แบนเพื่อให้ความร้อนฆ่าเชื้อในถุง แล้วรอให้ข้าวเย็น
4.เมื่อข้าวเย็นแล้วนำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มามาใส่ในถุงประมาณ ปลายช้อนชาแล้วมัดปากถุง เขย่าถุงให้เชื้อคลุกถั่วถุง
5.เจาะถุงด้วยเข็มเพื่อให้เชื้อรามีอากาศหายใจ และเก็บไว้ในที่เย็นและชื้นประมาณ 3 วัน ให้เขย่าเชื้อ 1 ครั้ง เพาะประมาณ 1 อาทิตย์จะเห็นสปอร์สีขาวและเขียวเดินเต็มถุง
การนำไปใช้
นำหัวเชื้อที่ได้ 1 ถุง ผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วกรองเอาเศษข้าวออก นำน้ำไปฉีดพ่นหรือรดต้นพืชได้ และถ้าให้ให้เกิดผลดีนั้นควรใช้ในเวลาเย็น

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2552
-เกษตรกรดีเด่นภาคตะวันออก

จรูญ จวนเจริญ
ข้อมูลการติดต่อ

81/1 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด