เกษตรกรต้นแบบ
"ธนวัตร โชคกำทอง...ผู้หันมาเอาดีทางด้านการปลูกไม้หอมกฤษณา"
คุณธนวัตร โชคกำทอง  จ. นครราชสีมา ปี 2552

นายธนาวัฒน์ โชคกำทอง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 เจ้าของรางวัลมากมายทางด้านการเกษตร ใน 79 ม.5 บ.หนองกระโดน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ที่ผันตัวเองมาหมอดินอาสาบ้านหนองกระโดน ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 24 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวอินทรีย์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปลูกไม้ผล ผักสวนครัว เลี้ยงปลา จนประสบความสำเร็จโดยเน้นแบบอินทรีย์อยู่ได้แบบพอเพียงรวมทั้งพยายามคิดค้นสูตรปุ๋ย น้ำหมักต่างๆที่สามารถทำให้มะม่วงมีผลผลิตมากขึ้นและได้คุณภาพ จนมั่นใจได้ว่าแนวทางที่ทำมาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

ขั้นตอนการกระตุ้นยอดอ่อนผักหวานป่า ดังนี้
1.เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มทำการตัดแต่งกิ่ง โดยตัดปลายกิ่งแขนงทิ้งให้เหลือยาว 15-20 เซนติเมตร
2.รูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติดกิ่ง ๆ ละ 3-4 ใบ พร้อม ๆ กับการให้น้ำพอดินชื้น
3.เมื่อยอดแตกออกมายาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก็เก็บยอดไปจำหน่ายได้ โดยเก็บในช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงวัน จะหยุดเก็บเพราะอากาศร้อนยอดผักหวานจะเหี่ยวงอไม่สดชื่น
การดูแลผักหวานป่า
ต้นผักหวานที่สมบูรณ์ จะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อผักหวานป่าหมดยอดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 50-100 กรัม/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นผักหวานป่า ควบคู่กับปุ๋ยคอก 1-3 บุ้งกี๋ พร้อมกับให้น้ำเพื่อบำรุงต้นและพักต้น

ประโยชน์
เกษตรกรที่ปลูกผักหวานป่าขายเป็นอาชีพ จะมีรายได้ตลอดปี เนื่องจากการกระตุ้นยอดผักหวานป่า จะทำให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2552

ธนวัตร โชคกำทอง
ข้อมูลการติดต่อ

79 ม.5 บ.หนองกระโดน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด