เกษตรกรต้นแบบ
"ธนา นามใหม่...ผู้คิดสูตรกะปิผสมดินเหนียวในการตอนกิ่ง..และปลูกมะขามเทศต้นเตี้ย"
คุณธนา นามใหม่  จ. นครราชสีมา ปี 2552

คุณธนา นามใหม่ เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรผสมผสานมีพื้นที่ทำการเกษตร โดยไม่ได้ท้อใจมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต เริ่มทำเกษตรตั้งแต่ปี 2539 มีการคิดค้นเทคนิคและมีการปรับเปลื่ยนการทำไร่นาสวนผสมเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีมะขามเทศเป็นพืชหลัก ข้าว ชะอม ผักหวานป่า ไม้ผลต่าง ๆ เป็นพืชรอง มีการเลี้ยงปลาในสระน้ำและร่องสวนโดยพืชผักนอกจากขายผลแล้วยังเก็บเมล็ดไว้จำหน่วยเป็นเมล็ดพันธุ์อีกด้วย และมีเทคนิคเสียบยอด ตอนกิ่ง เพาะเมล็ดพันธุ์ ทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยนำหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวจนทำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมาถึงทุกวันนี้

หลักคิดและการใช้ชีวิต

...

ความสามารถอันโดดเด่น

เทคนิคการปลูกมะขามเทศเพิ่มผลผลิต
การขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งการเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด ตอนกิ่งประมาณ 30 วัน นำลงถุงอนุบาลเพียงให้แข็งแรงและยึดรากประมาณ 1 เดือน แล้วนำลงหลุมดูแลประมาณ 6 เดือน โดย 2 อาทิตย์ แรก ดอกร่วง และเป็นดาบ (ตุ่มแหลม) ปลูกเดือนกันยายน ออกดอกเดือนตุลาคม ประมาณ เดือนธันวาคมเก็บผลผลิตได้มะขามเทศไม่ชอบอากาศเย็น ร้อนอบอ้าวออกผลดี ดอกมากไม่มีฝัก ฝักมากจะลีบ ดังนั้นควรมีการตัดแต่งกิ่งควบคุมการออกดอกด้วย แล้วตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มอยู่ตลอด พุ่มควรไม่สูงเกิน 3 เมตร ตัดแต่งกิ่ง
1. เพื่อลดแรงลม ทรงพุ่มสูงโน้มตามแรงลมพุ่มอาจฉีกหัก
2. เพื่อทรงพุ่มสูงเป็นที่อาศัยของแมลง
3. เพื่อเป็นการตัดแต่งกิ่งที่ไม่ดีออก
4. เพื่อง่ายต่อการเก็บผลผลิต

หลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้ว ในเดือนตุลาคม ก็เริ่มงดการให้น้ำหรือปล่อยน้ำออกจากร่องสวน ถ้าอากาศแห้งจะใช้เวลา 20-25 วัน จึงเริ่มปล่อยน้ำเข้าร่องสวน แล้วให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 เพื่อเร่งสร้างตาดอก มะขามเทศจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ใช้ธาตุอาหารเสริม กลุ่มแคลเซียม-โบรอน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของเกสร เพื่อให้ดอกติดฝัก และลดการหลุดร่วงในช่วงออกดอก จะมีการฉีดพ่นโดยน้ำส้มควันไม้ เพื่อป้องกันหนอนเจาะดอก และป้องกันเชื้อรา เมื่อมะขามเทศติดฝักแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บำรุงต้นและทำให้ติดฝักดก และเก็บเกี่ยวฝักได้ ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ทยอยเก็บได้เรื่อย ๆ หลายครั้งซึ่งขายได้ราคาดีมาก เพราะปกติมะขามเทศจะเก็บเกี่ยวผลได้ในช่วงมีนาคม-เมษายน ดังนั้น ช่วงที่มะขามเทศออกก่อนฤดู จะขายได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท) ส่วนช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท

เกียรติประวัติและผลงาน

-เกษตกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552
-โล่รางวัลจากการทำเกษตรอินทรีย์ จากนายกรัฐมนตรี ปี 2554

ธนา นามใหม่
ข้อมูลการติดต่อ

72 ม.2 บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

เรื่อง/ภาพโดย: ทีมงานรักบ้านเกิด