สวนเงินไร่ทอง 
 
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Knowledge : การปลูกตะไคร้โดยใช้ต้นตอหรือเหง้าเดิม
19 มิถุนายน 2557 (14:20 น.)
พืช)คุณเกษม วงเวียน เกษตรกร จ.เชียงราย มีวิธีประหยัดหน่อพันธุ์ตะไคร้ โดยใช้เหง้าตอที่เหลือจากการตัดเอาแต่ต้นไปจำหน่าย มาปลูกขยายพันธุ์ต่อ
การปลูกตะไคร้โดยใช้ต้นตอหรือเหง้าเดิม
รักบ้านเกิดทีม 16 มิถุนายน 2557
ทุกๆ ตารางนิ้ว ของพื้นที่สำหรับการทำเกษตรของคุณเกษม วงเวียน ปราชญ์เกษตร ชาวบ้านใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ที่ปลูกต้นตระไคร้รอบคันบ่อปลาไว้เป็นพืชเสริมรายไดเ้และไม่ปล่อยพื้นที่ให้เสียเปล่า ได้ให้ข้อมูลกับทีมงานฯ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จงเชียงราย เมื่อครั้งลงพื้นที่พบเกษตรกร เพื่อขอข้อมูลความรู้ทางการเกษตรมาเผยแพร่และบอกต่อ บน www.rakbankerd.ciom ทำให้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกตะไคร้โดยใช้เหง้าเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดต้นพันธุ์ จากเดิมที่ต้องใช้วิธีการแยกหน่อก่อนนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป โดยมีรายละเอียด พดังนี้
แชร์
15,002
ลักษณะต้นตอหรือเหง้าเดิมที่ได้ขณะตัดแต่งต้นจำหน่าย

++ วิธีการเตรียมต้นตอหรือเหง้าเดิม ++

1. การเตรียมต้นตอหรือเหง้า : หลังจากขุดต้นตะไคร้และแยกกอเตรียมจำหน่าย ให้ตัดต้นออกจนเหลือแต่ตอที่มีหน่ออ่อนๆ อยู่สองข้าง โดยต้นตอดังกล่าว สามารถนำไปปลูกได้ผลผลิตดีเช่นเดียวกับการใช้ต้นที่ได้จากการแยกหน่อ

ลักษณะต้นตะไคร้ที่ตัดแต่งต้นตอหรือเหง้าเดิมออก เพื่อรอจำหน่าย

2. การตัดแต่งต้นตะไคร้จำหน่าย : ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ต้นตอหรือเหง้าเดิมติดไปกับต้นตะไคร้เหมือนวิธีการเดิมๆ ที่ทำมา ก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบอาหารอื่นๆได้เหมือนปกติ


++ การปลูกและการดูแลรักษา ++ การปลูกตะไคร้เป็นพืชเสิรมนั้นทำได้ไม่ยาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะนิยมปลูกกันมากในหน้าฝน โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. การเตรียมดิน ขุดหลุมลึกประมาณ 8 นิ้ว*กว้าง 1 ฟุต พรวนดินผสมกับปุ๋ยคอกในหลุม **ใช้ปุ๋ยคอก 1 ครึ่งกิโลกรัม/หลุม จากนั้นรดน้ำให้พอชุ่ม

2. การปลูก นำต้นตอที่ได้ลงปลูกชำในหลุม ในอัตรา 3-4 ต้นต่อหรือเหง้าต่อหลุม

3. การให้น้ำ ถ้าพบว่าดินแห้งเกินไปให้หมั่นรดน้ำในช่วงหลังปลูกใฝหม่ๆ ไปจนกว่าจะตั้งต้นได้ หรือ พบว่าตะไคร้มีการแตกกอใหญ่ขึ้น จากนั้นจึงเปลี่ยนมารดน้ำ ตามปกติวันละ 1-2 ครั้ง

4. การให้ปุ๋ย หว่านปุ๋ยคอก1 ครั้งหลังตัดใบ ดูแลให้น้ำ จนกระทั่งครบ 4 เดือนต้นตะไคร้จะอวบใหญ่ขึ้น เกษตรกรสามารถตัดขายสู่ท้องตลาดได้

5. โรค-แมลง เนื่องจากตะไคร้ไม่มีแมลงศัตรูชนิดใดมารบกวน จึงสามารปลูกได้ทุกที่ในดินทุกสภาพ ดูแลรักษาง่าย แบบปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ

เทคนิคการทำให้ตะไคร้ให้มีต้นอวบอ้วน : ใช้ระยะเวลาในการดูแล 3 เดือนต้นตะไคร้จึงจะโตอย่างเต็มที่ จากนั้นให้ตัดตอนใบตะไคร้ทิ้งออก เพื่อให้อาหารในดินไปเลี้ยงลำต้นตระไคร้ให้มากที่สุด ช่วยให้ต้นตะไคร้ใหญ่ขึ้น น้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกษม วงเวียน ปราชญ์เกษตร ชุมชนบ้านใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×