สวนเงินไร่ทอง 
 
การปลูกแตงโมให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ
รักบ้านเกิดทีม 04 มกราคม 2556
คุณสุข ทาสม อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 4บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย คุณสุขหมุนเวียนพื้นที่ปลูกแตงโมเป็นประจำเนื่องจากว่า แตงโมจะไม่เจริญเติบโตในพื้นดินเดิมที่เคยปลูกอยู่แล้ว เพราะค่า ph ในดินไม่เป็นกลาง แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องปลูกพื้นที่เดิมจริงๆ คุณสุขจะต้องปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบก่อนปลูก
แชร์
110,778
พื้นที่สำหรับปลูกแตงโมต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกแตงโมมาก่อน และเป็นพื้นที่ที่ไม่ชื้นแฉะ เพราะแตงโมไม่ชอบพื้นที่น้ำแฉะแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้เหมือนกัน ในแต่ละปีคุณสุขจะต้องลงทุนปลูกแตงโมในต้นทุนไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ไร่ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมมากที่สุด คือในช่วงเดือนมกราคม ? กันยายน แต่ไม่ใช่ช่วงฤดูหนาว เนื่องจากว่าฤดูหนาวแตงโมจะโตช้าต้องใช้เวลาถึง 90-100 วันกว่าจะได้เก็บผลผลิต แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนจะใช้เวลา55-75วัน สามารถเก็บผลผลิตขายสู่ท้องตลาดได้

แตงโมที่คุณสุข ปลูกอยู่ในขณะนี้เป็นแตงโมพันธุ์กินรีและพันธุ์จินตรา โดยนำพันธุ์มาจากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เนื่องจากแตงโมที่ปลูกนั้นจะไม่สามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ แตงโมแต่ละพันธุ์นั้นจะมีวิธีการปลูกที่เหมือนๆกัน ดังนี้

++ ขั้นตอนการปลูกแตงโมให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ++

- เตรียมแปลงปลูกไถพรวนกว้าง 7 เมตร ไม่จำกัดความยาว จากนั้นคลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติกสำหรับคลุมแปลงโดยเฉพาะ เป็นผ้าสังเคราะห์แสง ลักษณะด้านหนึ่งสีขาว อีกด้านหนึ่งสีดำ เป็นตัวควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในดิน และผ้าพลาสติกยังช่วยป้องกันวัชพืชอีกด้วย โดยคลุมแปลงฟากเดียวเพียงครึ่งแปลงตามแนวยาว

- หลังจากคลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติกแล้ว ให้เจาะหลุมบนผ้าพลาสติกให้ขาดเป็นวงกลมรัศมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ในระยะห่าง ประมาณ 50 เซนติเมตร ให้เหมาะพอดีสำหรับการปลูกต้นกล้าแตงโม

- จากนั้นนำต้นกล้าลงปลูก ต้องสังเกตดูต้นกล้า ซึ่งต้นกล้าจะต้องสมบูรณ์ยาวประมาณ 1 คืบ และต้องตัดใบออกให้เหลือ 4 ใบที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ ซึ่งต้นกล้าที่นำมาปลูกนั้นจะต้องได้มาจากการเพาะในถาดจานหลุมจนด้วนขี้เถ้าแกลบจนโตเต็มที่เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง

- รดน้ำวันละ 1 ครั้งในต้อนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 วันคุณสุขจะใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ 10 ลิตร ใช้รดลำต้นประมาณ 1 แก้วต่อต้นแตงโม 1 ต้น โดยในช่วงนี้ต้นแตงโมจะเริ่มแตกยอด

- หลังย้ายปลูก 5-7 วัน ต้นแตงโมที่ปลูกจะออกใบใหม่มาอีก รวมเป็น 7 -8 ใบ ให้เกษตรกรตัดทิ้งให้เหลือใบที่สมบูรณ์ที่สุดเพียง 4 ใน

- เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ ต้นแตงโมจะเริ่มแตกเถา ให้เกษตรกรสังเกตดูความสวยและความสมบูรณ์ของเถาแตงโม ถ้าเถาไหนไม่สมบูรณ์หรือแตกเถามากเกินไป ให้ตัดทิ้งให้เหลือไม่เกิน 4 เถา เพราะถ้าไม่ตัดเถาทิ้งจะทำให้แตงโมติดลูกในระยะเวลาที่ต่างกัน ผลแตงโมจะโตไม่พร้อมกันและขาดคุณภาพ

- เมื่อแตงโมเริ่มเลื้อยเถาได้ 6 วัน ให้เกษตรกรหว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในแปลงอีกฟากหนึ่งที่ยังไม่ได้คลุมผ้าพลาสติกจากนั้นไถกลบ เพื่อให้ปุ๋ยค่อยๆซึมไปหาลำต้นแตงโมที่ปลูกในระยะตรงข้ามกัน

- จากนั้นอีก 7 วันหรือ 1 สัปดาห์ต้องให้ฮอร์โมนบำรุงต้นทางใบกับต้นแตงโม

- หมั่นสังเกตปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลงที่มารบกวน ไม่ว่าจะเป็นโรคราน้ำค้าง โรคใบจุดหรือไฟลามทุ่ง โดยเฉพาะโรคไฟลามทุ่งจะรุนแรงมากที่สุดเพียงแค่ 3 วันจะทำให้แตงโมเหี่ยวแห้งทั้งสวน เกษตรกรต้องใช้สารจำพวก แอนแทรคโน๊ต และใช้เคมีเข้าช่วยในการกำจัดปัญหา

- เมื่อปลูกครบ 1 เดือนเถาแตงโมจะเริ่มเลื้อยยาวขึ้น โดยลักษณะเถาของแตงโมจะไม่มีเถาเดียวเรียวยาวออกไปแต่จะแตกกิ่งออกไปเป็นแขนง เมื่อมีกิ่งแขนงที่แตกออกไปมากๆ เกษตรกรจะต้องกำจัดทิ้ง โดยการนับช่วงระหว่างใบจำนวน 5 ช่วงตั้งแต่ลำต้น เมื่อนับไปถึงช่วงข้อที่ 5 ให้เด็ดกิ่งแขนงออกให้เหลือแต่เถาหลักคงเอาไว้

- เมื่อแตงโมอายุ ครบ 35-40 วันจะเริ่มออกดอกและติดผลเป็นลูกเล็กๆ ตามเถาที่เลื้อยบนดินในแปลง เกษตรกรต้องมั่นดูแลเรื่องโรคและแมลง นอกนั้นต้องสังเกตดูความสมบูรณ์ของผลแตงโมโดยสังเกตดูก้านผล ถ้าก้านผลเล็กและลูกไม่สมบูรณ์ต้องเด็ดทิ้ง การเด็ดผลด้อยแตงโมจะต้องนับจากช่วงใบตั้งแต่ลำต้นไป ถ้าติดผลในช่วงข้อที่ 6 ให้เด็ดทิ้ง แล้วนับไปอีก 4 ช่วงข้อถ้ามีผลติดอีกก็ให้เด็ดทิ้งเหมือนกัน จากนั้นนับไปอีก 4 ช่วงข้อสังเกตดูผลที่มันติดอยู่ถ้าผลสมบูรณ์ให้ปล่อยไว้ให้โตและถ้าไม่สมบูรณ์ให้เด็ดทิ้งทันที จากนั้นนับไปอีก 3 ช่วงข้อ ถ้ามีผลแตงโมติดอยู่ให้คงผลนั้นไว้เลี้ยงให้โตจะเป็นลูกแตงโมที่โตและสมบูรณ์ โดย แตงโม 1 ต้นจะต้องมีผล 1-2 ลูกเท่านั้น

- เมื่อคัดเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว เกษตรกรต้องหมั่นดูแลเกี่ยวกับปัญหาโรคและแมลง ดูแลจนผลแตงโมมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ให้ใช้ปล้องไม้ไผ่ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ผ่าครึ่งนำมารองผลแตงโมไว้ เพื่อป้องกันแมลงในดินมาเจาะผลแตงโมและเป็นการรัก
ษาผิวแตงโมให้สวย

- เมื่อครบกำหนด 55 วัน (ในช่วงฤดูร้อน)แล้วเป็นช่วงที่สามารถเก็บผลผลิตสู่ท้องตลาดได้ ซึ่งแตงโมทุกพันธุ์จะมีอายุการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน

แตงโมที่เกษตรกรปลูกอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายสายพันธุ์โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกัน ดังนี้

แตงโมพันธุ์จินตรา ลักษณะผิวลายสีขาว ผลโต เนื้อละเอียดสีแดง กรอบ เปลือกอ่อน ผลกลมมีน้ำหนัก 4-6 กิโลกรัม

แตงโมพันธุ์กินรี ลักษณะลายดำ แถบดำ ผลโต เนื้อละเอียดสีแดง กรอบ เปลือกอ่อน ผลกลมมีน้ำหนัก 4-6 กิโลกรัม

แตงโมพันธุ์ตอปิโด ลักษณะเปลือกแตงโมจะทนต่อการขนย้าย ผิวลายเกือบดำ ผลเรียวยาว

แตงโมพันธุ์ซ่อนย่า ลักษณะผลกลม ผิวแถบสีเขียวเข้ม เปลือกแข็ง เนื้อสีแดง

--------------------------------- ^ ^ ---------------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุข ทาสม อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ : 17 หมู่ที่4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×