ทุ่งรวงทอง 
 
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/สูตรการทำให้ดินในนาข้าวร่วนซุยด้วย EM
06 กุมภาพันธ์ 2561 (12:50 น.)
ข้าว)ตากดินในนาให้แห้งแล้วใช้ อีเอ็ม 500 ซีซีผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร (สำหรับนา 1ไร่) ฉีดพ่นก่อนไถ วิธีนี้จะทำให้ดินร่วนซุยเหมาะสำหรับปลูกข้าว
สูตรการทำให้ดินในนาข้าวร่วนซุยด้วย EM
รักบ้านเกิดทีม 11 มีนาคม 2556
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
แชร์
3,496
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายวิรัช ชิตรัตฐา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแห่งตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร พื้นที่ที่ยังมีการปลูกข้าวอยู่ในปัจจุบันโดยมีเนื้อที่ในการปลูก 28 ไร่ กับประสบการณ์การทำนากว่า 30 ปี เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 12.40 น.ได้แนะนำถึงวิธีการทำให้ดินในนาข้าวร่วนซุยด้วย EM ว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ส่วนผสมในการทำให้ดินในนาข้าวร่วนซุยด้วย EM
1.EM จำนวน 500 ซีซี.
2.น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร.
3.ถังสำหรับใช้ผสม ขนาด 20 ลิตร.

วิธีการทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใช้งานได้ตามปกติ

การนำไปใช้
ตากดินในนาข้าวจนดินเป็นสีขาว หรือตากให้ดินสุกโดยไม่กำหนดระยะเวลาสังเกตุดูว่าดินเริ่มเป็นสีขาวแล้ว ก็นำ EM ที่ผสมไว้ฉีดพ่นในนาข้าวต่อ 1 ไร่ ก่อนที่จะทำการไถดะได้เลย

ประโยชน์
1.EM จะช่วยปรับสภาพความสมดุลในนาข้าว
2.ช่วยย่อยสลายซังข้าว วัชพืชในนาข้าวให้เป็นปุ๋ยชั้นดี
3.ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินไม่แข็ง เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไป เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกรากออกมาจะทำให้รากลงดินได้ดี รากของต้นข้าวยาวขึ้น ดูดซึมอาหารได้ง่ายขึ้น ทำให้ข้าวเจริญเติบโตดีมีประสิทธิภาพและน้ำหนักดี

เพียงเท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็สามารถที่จะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลาด้วยวิธีการง่ายๆจากจุลินทรีย์ EM สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-0899097


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช ชิตรัตฐา. สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556....
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×