สวนเงินไร่ทอง 
 
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลือง
รักบ้านเกิดทีม 20 พฤศจิกายน 2555
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว Melanagromyza sojae และชนิดที่ทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้นหรือเรียกว่าหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่ว Ophiomyi phaseoli (Agromyzidae : Diptera) ถ้าทำลายในระยะแรกการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองจะทำให้ต้นตาย แต่ถ้าทำลายในระยะต้นโตจะทำให้ต้นแคระแกร็น ข้อโป่ง ปล้องสั้นและผลผลิตลดลง พบระบาดทั่วไปในไร่ถั่วเหลืองทุกฤดูปลูก
แชร์
4,422
ลักษณะและการทำลาย : ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็ก ลำตัวสีเทาดำ ปีกใส พบในแปลงปลูกถั่วเหลืองในตอนเช้า เพศเมียวางไข่ในเนื้อเยื่อใบอ่อนด้านใต้ใบ หรือส่วนที่อ่อนนุ่ม ชอบวางไข่ที่ใบจริงคู่แรกและใบประกอบข้อที่ 2 บริเวณใกล้กับก้านใบ เมื่อฟักออกเป็นตัว หนอนจะชอนไชไปตามเส้นใบ ผ่านลำต้นไปอาศัยกัดกินเนื้อเยื่อที่ลำต้น มีทั้งชนิดที่กัดกินอยู่ภายในลำต้นบริเวณกลางลำต้น หรือเรียกว่าหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว Melanagromyza sojae และชนิดที่ทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้นหรือเรียกว่าหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่ว Ophiomyi phaseoli (Agromyzidae : Diptera) ถ้าทำลายในระยะแรกการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองจะทำให้ต้นตาย แต่ถ้าทำลายในระยะต้นโตจะทำให้ต้นแคระแกร็น ข้อโป่ง ปล้องสั้นและผลผลิตลดลง พบระบาดทั่วไปในไร่ถั่วเหลืองทุกฤดูปลูก

++ การป้องกันกำจัด ++

เนื่องจากการทำลายของหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วไม่เด่นชัดเหมือนศัตรูชนิดอื่นและเข้าทำลายตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง เกษตรกรจึงควรทำการป้องกันโดยพ่นสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% อีซี. อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเมทามิโดฟอส 60% เอสเอล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง พ่นครั้งแรกเมื่อ ถั่วเหลืองอายุระหว่าง 7-10 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดพร้อมปลูกด้วยสารฆ่าแมลงอิมิคาโคลบิค 70% ดับเบิลยูเอส อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ดถั่วเหลือง 1 กิโลกรัมแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วเหลือง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/bean/dbean3_1.htm...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×