ทุ่งรวงทอง 
 
กำผาย 15
รักบ้านเกิดทีม 11 มกราคม 2556
ชื่อพันธุ์ - กำผาย 15 (Gam Pai 15)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยพนักงานเกษตรอำเภอ จากอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อ พ.ศ. 2493-2494 จำนวน 99 รวง และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวพาน และสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ระหว่าง พ.ศ.2500-2505 คัดเลือกได้สายพันธุ์ กำผาย 30-12-15
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ุ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505
แชร์
3,223
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียวต้นสูง สูงประมาณ 168 เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 พฤศจิกายน
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา =
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x2.8 x 2.0 มิลลิเมตร
ผลผลิต - ประมาณ 569 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวต้นสูง ปลูกในที่ลุ่มภาคเหนือได้ดี
- คุณภาพการสีดี คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
- รวงใหญ่ ยาว น้ำหนักเมล็ดดี
- ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้มปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
- ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
องค์ความรู้เรื่องข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×