สวนเงินไร่ทอง 
 
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 2
รักบ้านเกิดทีม 09 ตุลาคม 2555
วันที่รับรอง : 27 สิงหาคม 2551
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
แชร์
4,904
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ :การพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสต้าดำเนินการ 2 วิธี คือ 1) การรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ ภายในประเทศมาทำการคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 2) การนำพันธุ์กาแฟโรบัสต้าจากต่างประเทศมาทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้รับพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จากบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำนวน 45 สายพันธุ์ จากศูนย์วิจัยเนสท์เล่ประเทศฝรั่งเศสและมาเลเซีย โดยกาแฟโรบัสต้าที่นำเข้ามาทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มพวก Guinean (G) และ Congolese (C) หรือเป็นลูกผสมระหว่างพวก Guinean กับ Congolese และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรค้นคว้าได้พันธุ์กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดีที่มีคุณลักษณะดีและเมล็ดได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการใน ช่วงปี พ.ศ.2543-2549 สามารถค้นคว้าและคัดเลือกได้ 5 พันธุ์ ในปี พ.ศ.2550 ได้นำเสนอพันธุ์ FRT65 เป็นพวก Congolese CIRAD (Centre de Coperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในประเทศ Togo ได้เก็บรวบรวมและส่งมอบในรูปกิ่งตอนให้ศูนย์วิจัย เนสท์เล่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.2532 และนำเข้ามาทดสอบในประเทศไทยปี พ.ศ.2538 สรุปการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2550 รวมระยะเวลาการวิจัย 13 ปี

ลักษณะทั่วไป :ทรงพุ่มปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม จำนวนผลต่อข้อ 11.85 ผล ดอกสีขาว ขนาดผล (กว้างxยาว) 1.18x1.32 เซนติเมตร รูปร่างกลมรี ปลายมน ขนาดเมล็ด (กว้างxยาวxหนา) 0.64x0.84x0.35 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 16.2 กรัมต่อ 100 เมล็ดแห้ง ความยาวก้าน 78.72 เซนติเมตร จำนวนข้อที่ให้ผลผลิต 18.04 ข้อ

ลักษณะเด่น :ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 73.7 เปอร์เซ็นต์ คือเฉลี่ย 4 ปี (2545/46-2548/49) 349.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการคือมีน้ำหนัก 16.2 กรัมต่อ100 เมล็ดแห้ง การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยจัดอยู่ใน Class 7.2

พื้นที่แนะนำ :เหมาะสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม

ข้อควรระวัง :-แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช".กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=242...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×