สวนเงินไร่ทอง 
 
ปลวกอ้อย
รักบ้านเกิดทีม 09 กันยายน 2551
ปลวกตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบอ้อย โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่จนเหลือแต่ก้านกลางใบ
แชร์
6,103
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontotermes takensis Ahmad

วงศ์ย่อย : Macrotermitinae

วงศ์ : Termitidae

วงศ์ชีวิต : วงจรชีวิต ของปลวกมี 3 ระยะคือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ปลวกรุ่นแรกที่ออกมาจะเป็นปลวกงาน และมีปริมาณมากตามความต้องการเพราะต้องการปลวกที่จะได้ออกไปหาอาหารมาเลี้ยงตัวอ่อนของปลวกรุ่นต่อมาจะเป็นปลวกทหารซึ่งจะออกมาเพียง 1-2 ตัว และเพิ่มปริมาณมากขึ้น

ระยะไข่ ไข่ของปลวกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแต่โค้งตรงส่วนปลาย ปลวกจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ในรัง ในระยะสร้างรังใหม่

ระยะหนอน ตัวอ่อนของปลวกหลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแยกประเภทได้ จะแยกได้หลังจากลอกคราบครั้งที่ 3 และ 4 ไปแล้ว

ระยะดักแด้ ไม่มีระยะดักแด้

ตัวเต็มวัย ปลวกราชินีจะให้กำเนิดปลวกเพศผู้และเพศเมียขึ้นมาเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เมื่อปลวกราชินีตายปลวกเพศเมียจะทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์และวางไข่แทนปลวกราชินี ปลวกเหล่านี้จะมีปุ่มปีก (wing pad) ซึ่งจะพัฒนาเป็นปีก เมื่อถึงฤดูแพร่พันธุ์จะบินออกไปผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ขึ้นมามีลำตัวสีขาว สร้างรังอยู่ใต้ดิน ปลวกที่สำคัญที่สุดในไร่อ้อยคือ

Odontotermes takensis Ahmad พบ "fungus garden" ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีขนาดแตกต่างกันอยู่ใต้ผิวดินลึก 5-10 นิ้วปลวกที่อยู่ในวงศ์ย่อย Macrotermitinae เป็นพวกที่สามารถผลิตเชื้อรา ?fungus gorwing terite? ขึ้นมาเองได้ โดยกินเชื้อราเข้าไปแล้วถ่ายเชื้อราออกมาอีกพร้อมกับของเสียให้ติดอยู่ตามรัง เชื้อราที่ถ่ายออกมาจะเจริญเติบโตต่อไปเป็น mycelium สีขาวตรงปลาย มีจุดสีขาวกลมเรียกว่า conidia อยู่ด้วยเชื้อราชนิดนี้เป็นพวก Termitomyces sp. ประโยชน์ของเชื้อราชนิดนี้คือช่วยย่อยสารพวกลิกนิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารปลวกให้แปรสภาพนำไปใช้ได้ การจำแนกชนิดของปลวกมักใช้ปลวกทหาร (soldier) เป็นหลักในการแยกโดยดูลักษณะของส่วนหัว และลักษณะของเขี้ยว (mandible)

ปลวกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในพวกแมลงสังคม (Social Insect) อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งรังประกอบด้วยปลวกงาน (worker) มีหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง ปลวกทหาร (soldier) มีหน้าที่ต่อสู้ศัตรู และปลวกที่มีหน้าที่สืบพันธุ์คือ ปลวกราชา (King) และปลวกราชินี (queen) การแพร่พันธุ์ของปลวก นอกจากวิธีที่ตัวเต็มวัยบินออกไปจากรังเดิมเพื่อสร้างรังใหม่แล้ว ยังสร้างรังใหม่ได้อีกโดยวิธีแยกตัวเองหรือย้ายออกมาจากรังเดิมและสร้างปลวกราชินีขึ้นมาใหม่และขยายพันธุ์ต่อไป เมื่อถึงฤดูแพร่พันธุ์ซึ่งอยู่ในระยะต้นฤดูฝน ปลวกที่หน้าที่สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะบินออกไปจากรังเดิมเพื่อผสมพันธุ์ เมื่อพบแหล่งเหมาะสมที่จะวางไข่จึงบินลงแล้วสลัดปีกออก ปลวกเพศผู้ไม่เปลี่ยนรูปร่าง ส่วนปลวกเพศเมียจะขยายส่วนท้องให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปลวกราชินี ทำหน้าที่วางไข่

พื้นที่แพร่ระบาด : กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, กำแพงเพชร, อุดรธานีและกำแพงเพชร

ระยะเวลาแพร่ระบาด : ปลวกเข้าทำลายอ้อยได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต

ความเสียหายที่เกิดกับอ้อย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบอ้อย โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่จนเหลือแต่ก้านกลางใบ

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้ :
- ทราบเฉพาะชื่อการค้า อัลดริน-ไม่ทราบอัตราและวิธีการใช้

- Fipronil-เมื่อพบรังปลวกมากและกระจายอยู่ทั่วแปลงให้พ่นในอัตรา 80 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นไปตามร่องอ้อยหลังจากวางท่อนพันธุ์แล้วกลบดิน, ถ้าพบจอมปลวกใช้ในอัตรา 80 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตรประมาณ 3-5 ลิตรต่อจอมปลวก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย".สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :
...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×