ปศุสัตว์เศรษฐี 
 
การผลิตอาหารข้นสูตรเร่งน้ำหนักโคขุนเนื้อแบบลดต้นทุน
รักบ้านเกิดทีม 21 กันยายน 2555
การเลี้ยงโคขุน จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องเสริมอาหารข้นไปพร้อมๆกับการให้อาหารหยาบจำพวกหญ้าสดและฟางแห้ง ซึ่งอาหารข้นเป็นอาหารที่มีเยื่อใยต่ำ แต่มีโปรตีนและอัตราการย่อยสูง ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำมาเสริมเพื่อเร่งน้ำหนักโคเนื้อได้ดี ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นในราคาถูก เทียบเคียงอาหารสำเร็จรูป
แชร์
7,854
นางศุภวันจักรี ดอนไสว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info. ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี จากกรณีที่เกษตรกรสมาชิก *1677 โทรเข้ามาขอคำแนะนำวิธีการผลิตอาหารโคขุนเนื้อสูตรลดต้นทุน ซึ่งคุณศุภวันจักรี ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไปเกษตรกรมักจะให้สัตว์กินอาหารหยาบจำพวกหญ้าสดและฟางแห้ง ซึ่งอาหารหยาบดังกล่าวเหมาะสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อโดยทั่วไปที่ไม่จำกัดระยะเวลาการขาย แต่ในการเลี้ยงโคเพื่อขุนเนื้อขายในช่วงระยะเวลาอันสั้นประมาณ 3-5 เดือน เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมด้วยอาหารข้น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับสัตว์เลี้ยง โดยคุณศุภวันจักรี ได้ให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการผลิตอาหารข้นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยให้โคเนื้อเจริญเติบโตได้ดีด้วยสูตรอาหารเพิ่มน้ำหนักและเร่งการเจริญเติบโตที่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปได้ดังนี้

วัตถุดิบส่วนผสมสำหรับผลิตอาหารข้น 100 กิโลกรัม (สำหรับโคอายุ 1 ปี หรือ น้ำหนักโคตั้งแต่ 200 กก.ขึ้นไป)
1. ข้าวโพดบด 35 กิโลกรัม
2. มันเส้นตากแห้ง 35 กิโลกรัม
3. รำละเอียด 18.4 กิโลกรัม
4. กากถั่วเหลืองบด(44%) 8 กิโลกรัม
5. ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) 1.5 กิโลกรัม
6. กระดูกป่น/ไดแคลเซียม 1.5 กิโลกรัม
7. เกลือแกงป่น 0.5 กิโลกรัม
8. กำมะถันผง 0.1 กิโลกรัม
ขั้นตอนและวิธีการผลิต :
1. บดเม็ดปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ให้ละเอียดเพื่อให้เกิดการย่อยสลายไปพร้อมกับวัตถุดิบอาหารอย่างอื่นได้เร็วขึ้น (หากไม่บดจะทำให้เกิดเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารโคได้)
2. กองวัตถุดิบบนพื้นซีเมนต์ในที่ร่ม โดยกองเป็นชั้นๆไล่ตามน้ำหนักของวัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ ข้าวโพดบด มันเส้น รำละเอียด กากถั่วเหลือง ยูเรีย กระดูกป่น เกลือป่น และกำมะถันผง ตามลำดับ
3. ใช้จอบ หรือ พลั่ว คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดยแบ่งวัตถุดิบออกเป็น 2 กอง คลุกเคล้าวัตถุดิบแบบสลับกองกันจากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่าง สลับกันไปจนวัตถุดิบทั้งหมดกระจายตัว แล้วนำส่วนผสมทั้งหมดมากองรวมกันอีกครั้ง สามารถนำไปเลี้ยงโคขุนได้ หรือบรรจุกระสอบเพื่อเก็บไว้เลี้ยงโคขุนต่อไป

การให้อาหารโคขุนเนื้อ :
ให้อาหารข้นโคขุนวันละ 1 มื้อในช่วงเวลาเย็น อัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัม/ตัว ภายหลังจากการปล่อยให้โคกินอาหารหยาบประเภทหญ้าสดและฟางแห้งในช่วงเช้าและช่วงกลางวันแล้ว จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเร่งน้ำหนักโคขุนเนื้อได้ดี

หมายเหตุ :
เกษตรกรควรผลิตอาหารไม่เกินครั้งละ 100 กิโลกรัม หรือ ผลิตให้ให้เพียงพอกับโคที่เลี้ยงเพื่อป้องอาหารเสื่อมสภาพและโภชนาการอาหารลดลงภายหลังจากการผสมอาหาร หรือควรใช้ให้หมดภายใน 7 วัน ภายหลังจากวันที่ผลิต


เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศุภวันจักรี ดอนไสว. นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ. สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2555....
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×